หน้าหลัก
>
มืออาชีพ
>
Bang Na
>
การตลาด/โฆษณา/ประชาสัมพันธ์
Ake Wantanasate

Ake Wantanasate

SaleNewcar Specialist​Ford​ MBDS(MAZDA)​
Bang Na, บางนา

โซเชียล


เกี่ยวกับ Ake Wantanasate:

เซลส์รถใหม่10ปี+ Ford, Mazda, Isuzu

Product​ Specialist​ Ford.&. Mazda

 

ประสบการณ์

บริหารธุรกิจการตลาดป.ตรี

การศึกษา

(ป.ตรี)​ ม.จันทร์เกษม

ผู้เชี่ยวชาญจากภาค การตลาด/โฆษณา/ประชาสัมพันธ์ เดียวกันกับ Ake Wantanasate

ผู้เชี่ยวชาญจากภาคต่างๆใกล้ Bang Na, บางนา

หางานใกล้ Bang Na, บางนา

 • บริษัท แอดวานซ์ เน็ตเวิร์ค ทรินิตี้ จำกัด

  ธุรการบัญชี

  พบใน: beBee S2 TH - 6 วันที่แล้ว


  บริษัท แอดวานซ์ เน็ตเวิร์ค ทรินิตี้ จำกัด เขตบางพลัด, ประเทศไทย เต็มเวลา

  งานธุรการบัญชี ประสานงานบัญชี งานรับ-จ่าย งานจัดทําและรวบรวมเอกสารบัญชี ประสานงานในงานที่เกี่ยวข้อง และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง


 • บริษัท ฟู้ด สเป็คเชียลไลซ์ จำกัด เมืองสมุทรปราการ, ประเทศไทย เต็มเวลา

  1) ตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน 2) วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งกําหนดมาตรการป้องกันหรือขั้นตอนการทํางานอย่างปลอดภัยเสนอต่อนายจ้าง 3) ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทํางาน 4) วิเคราะห์แผนงานโค ...

 • บริษัท ไทยรอแยลฟรอเซนฟู๊ด จำกัด

  โฟร์แมน (ก่อสร้าง)

  พบใน: beBee S2 TH - 2 ชั่วโมงที่แล้ว


  บริษัท ไทยรอแยลฟรอเซนฟู๊ด จำกัด เมืองสมุทรสาคร, ประเทศไทย เต็มเวลา

  -รับผิดชอบควบคุมในการปฏิบัติงานก่อสร้าง อาคาร งานสี งานเชื่อม-ควบคุมการปฏิบัติงานของผู้รับเหมาในการก่อสร้าง-ร่วมวางแผนในงานของโครงการของบริษัท ตรวจสอบและติดตามการทํางานของผู้รับเหมาให้ได้มาตรฐาน ตามขั้นตอนที่ถูกต้อง-ดําเนินงานการซ่อมบํารุงจากใบแจ้งงานจากหน่วยงานต่างๆ-สรุปรายงานกา ...