beBee background
หน้าหลัก
>
มืออาชีพ
>
บัญชี/การเงิน
>
Bangkok
Anan Trakulkukiat

Anan Trakulkukiat

หางานทำ
Bangkok, กรุงเทพฯ

โซเชียล


เกี่ยวกับ Anan Trakulkukiat:

 

สมัครงานติดต่อได้ตลอดเวลา

ประสบการณ์

เคยทำงานเป็นเขตของหน่วยงานอื่นมาก่อนครับ Arer

การศึกษา

ประสบการณ์ในการทำงานมี

มีความอดทนสูง

มืออาชีพที่แข่งขันกับ Anan

ผู้เชี่ยวชาญจากภาค บัญชี/การเงิน เดียวกันกับ Anan Trakulkukiat

ผู้เชี่ยวชาญจากภาคต่างๆใกล้ Bangkok, กรุงเทพฯ

ผู้ใช้รายอื่นที่เรียกว่า Anan

หางานใกล้ Bangkok, กรุงเทพฯ

 • มูลนิธิ สุบินนิมิต

  Senior. สรรหาบุคลากร

  พบใน: beBee S2 TH - 1 วันที่แล้ว


  มูลนิธิ สุบินนิมิต ไทรน้อย, ประเทศไทย เต็มเวลา

  ดําเนินการสรรหาพนักงานตามแผนอัตรากําลังคนที่กําหนดจัดทําข้อมูลลงประกาศรับสมัครงานในช่องทางสื่อต่างๆ รวมถึงหาช่องทางใหม่การสรรหาพนักงานคัดกรองใบสมัครงาน โทรติดต่อนัดหมายผู้สมัครและผู้สัมภาษณ์สัมภาษณ์คั ...

 • บริษัท เค-เน็กซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

  ผู้จัดการฝ่ายสรรหาบุคลากร

  พบใน: beBee S2 TH - 4 ชั่วโมงที่แล้ว


  บริษัท เค-เน็กซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เขตบางกะปิ, ประเทศไทย เต็มเวลา

  ตรวจสอบเอกสารสรรหาและสรรหาพนักงานในระดับ Middle Level ขึ้นไป จัดทํา Orientation , ประเมินทดลองงานพนักงานแก้ไขหรือกําหนดนโยบายและขั้นตอนการสรรหาบุคลากร สร้างกลยุทธ์เพื่อดึงดูดผู้สมัครจัดทํา KPI, OKR, O ...

 • บริษัท พรีเอจ เวิร์ล เอ็นเตอร์ไพส์ จำกัด

  เจ้าหน้าที่สรรหาบุคคลากร

  พบใน: beBee S2 TH - 4 ชั่วโมงที่แล้ว


  บริษัท พรีเอจ เวิร์ล เอ็นเตอร์ไพส์ จำกัด เขตประเวศ, ประเทศไทย เต็มเวลา

  สรรหาและคัดเลือกผู้สมัครเบื้องต้น ให้ตรงตามคุณสมบัติตามที่บริษัทที่ต้องการ ลงประกาศรับสมัครงาน ทางช่องทางที่ตรงตามกลุ่มเป้าหมายนัดผู้สมัครสัมภาษณ์งาน และประเมินคุณสมบัติของผู้สมัคร เพื่อคัดเลือกบุคลาก ...