หน้าหลัก
>
มืออาชีพ
>
Ban Thung Pachan
>
ค้าปลีก
Jacob Krolikowski

โซเชียล


เกี่ยวกับ Jacob Krolikowski:

Hi

                 __________________

ประสบการณ์


_____________________

การศึกษา

3 years being a grower.

ผู้เชี่ยวชาญจากภาค ค้าปลีก เดียวกันกับ Jacob Krolikowski

หางานใกล้ Ban Thung Pachan, จังหวัดอุทัยธานี

  • TeacherOn

    Online Finite Element Analysis tutor

    พบใน: beBee S2 TH - 19 ชั่วโมงที่แล้ว


    TeacherOn Hankha นอกเวลา

    I have doubt please solve sir. I am looking for an online tutor. · Level: Beginner · Gender Preference: None · Meeting options: · Available online - via skype etc.