beBee background
มืออาชีพ
>
บัญชี/การเงิน
>
Bangkok
Jitaporn Choedram

Jitaporn Choedram

หางานธุรการ
Bangkok, กรุงเทพฯ
(0)

โซเชียล


เกี่ยวกับ Jitaporn Choedram:

ต้องการหางานธุรการ / ผู้ช่วยบัญชี พนักงานประจำ วุฒการศึกษา ปวส. สาขาบัญชี

ประสบการณ์

ประสบการณ์ทำงาน

นักศึกษาฝึกงาน ปี 2562
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุทัยธานี ระยะเวลา1 ภาคเรียน ลักษณะงาน คลีข้อมูล ดูหน่วยค่าไฟฟ้า

นักศึกษาฝึกงาน ปี 2563
สำนักงานเทศบาลตำบลลานสัก
ลักษณะงาน จัดทำหนังสือส่งเข้า - ออก คีย์ข้อมูลเอกสาร

นักศึกษาฝึกงาน ปี 2664 
ธนาคารออมสิน สาขาลานสัก 
ลักษณะงาน  คลีข้อมูล ระบบงานลงทะเบียนโครงการนโนบายรัฐ 
ร่วมจัดทำสมุดรายงาน Mymo ประจำปี 2562
หาข้อมูลตัวอย่างลายมือของลูกค้า 
จัดทำสมุดยืมเงินทดลองจ่าย และส่งคืน

ธนาคารออมสิน
โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดีการแห่งรัฐปี 2565
ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่โครงการ ปฏิติงาน
 

การศึกษา

การศึกษา 
2559

ระดับมัธยมศึกษาชั้นต้น 
โรงเรียนรัตน์โกสินทร์ 2

2563

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช )  
วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี 


2565 
ระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง (ปวส ) วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี 

ผู้เชี่ยวชาญจากภาค บัญชี/การเงิน เดียวกันกับ Jitaporn Choedram

ผู้เชี่ยวชาญจากภาคต่างๆใกล้ Bangkok, กรุงเทพฯ

หางานใกล้ Bangkok, กรุงเทพฯ

 • บริษัท ทีซีไอ เอ็กเอ็ก ทราเวลจำกัด (สำนักงานใหญ่)

  ธุรการฝ่ายบุคคล

  พบใน: beBee S2 TH - 1 วันที่แล้ว


  บริษัท ทีซีไอ เอ็กเอ็ก ทราเวลจำกัด (สำนักงานใหญ่) เขตวังทองหลาง, ประเทศไทย เต็มเวลา

  ให้การสนับสนุนด้านบริหารให้กับพนักงานในบริษัทการจัดการยานพาหนะของบริษัทรับผิดชอบดูแลและบํารุงรักษาอุปกรณ์สํานักงานของบริษัท เช่น เครื่องพิมพ์ คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์สํานักงานเป็นต้นรับผิดชอบงานการจัดซื้อและบริหารสต็อกของบริษัท รวมถึงการจัดซื้ออุปกรณ์สํานักงาน เรื่องซ่อมบํารุงเครื่องม ...

 • Family Amusement Co.,LTD.

  เจ้าหน้าที่สรรหาว่าจ้าง ด่วน

  พบใน: beBee S2 TH - 4 วันที่แล้ว


  Family Amusement Co.,LTD. เขตคลองสามวา, ประเทศไทย เต็มเวลา

  สรรหาพนักงานส่วนกลาง และสาขา (ห้างสรรพสินค้า)ประสานงานด้านสรรหากับทางต้นสังกัด ควบคุมแผนกําลังพลกระบวนการงานสรรหาทั้งระบบ ควบคุมแผนงานสรรหางานธุรการอื่นๆ ตามที่มอบหมาย ...


 • บริษัท เอมธรรม จำกัด เขตราชเทวี, ประเทศไทย เต็มเวลา

  - สรรหาบุคลากรทดแทนตําแหน่งที่ว่าง - ออกบู๊ทรับสมัครงาน - ติดต่อจัดหางานตามเขตพื้นที่ต่างๆ - ติดใบประกาศรับสมัครงาน - ติดต่อมหาวิทยาลัย/โรงเรียน สําหรับนักศึกษาฝึกงานและ Part Time - นัดสัมภาษณ์งานตามตําแหน่ง - ปฐมนิเทศน์-ทําสัญญาจ้าง - ส่งประเมินผลช่วงทดลองงาน - ปฏิบัติงาน จันทร์ ...