หน้าหลัก
>
มืออาชีพ
>
Ban Muang
>
วิศวกรรมศาสตร์/สถาปัตยกรรม
ภัคจิรา เข็มเพชร

ภัคจิรา เข็มเพชร

วิศวกรรมธรณี
Ban Muang, อุบลราชธานี

โซเชียล


เกี่ยวกับ ภัคจิรา เข็มเพชร:

วิศวกรรมธรณีเป็นอีกศาสตร์หนึ่งที่มีความเชื่อมโยงกับวิศวกรรมโยธา โดยวิศกรรมธรณีจะศึกษาองค์ประกอบโครงสร้าง และกระบวนการตามธรรมชาติของโลกที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วงเวลาทางธรณีการ และใช้ความรู้พื้นฐานทางด้านธรณีวิทยามาประยุกต์ใช้ในด้านวิศวกรรมโยธา

ประสบการณ์

สหกิจศึกษาที่บริษัท พงษ์ภัทร เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด ตั้งแต่ 28/11/65 ถึง 17/03/66

แผนกเข็มเจาะ ผู้ช่วยวิศวกรควบคุมหน้างาน โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข82 สายทางยกระดับ บางขุนเทียน-บ้านแพ้ว ช่วงเอกชัย-บ้านแพ้ว ตอน9-10

แผนกโครงสร้าง งานสำนักงาน โครงการก่อสร้างทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข35 สายธนบุรี-ปากท่อ(ถนนพระราม2) ตอน ทางแยกต่างระดับ บางขุนเทียน-เอกชัย ตอน1

การศึกษา

วิศวกรรมธรณี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ผู้เชี่ยวชาญจากภาค วิศวกรรมศาสตร์/สถาปัตยกรรม เดียวกันกับ ภัคจิรา เข็มเพชร

ผู้เชี่ยวชาญจากภาคต่างๆใกล้ Ban Muang, อุบลราชธานี

หางานใกล้ Ban Muang, อุบลราชธานี


 • บริษัท โฮมฮับ จำกัด เมืองอุบลราชธานี, ประเทศไทย เต็มเวลา

  1.บริหารยอดขายของหน่วยงานให้บรรลุเป้าหมายที่กําหนด2.บริหารจัดการพื้นที่ขายหน้าร้านให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กําหนด3.วางแผนการจัดการ Stock Real Time สินค้าให้ตรงในระบบ เพื่อให้ Stock ของบริษัทมีความถูกต้อง4.ดําเนินการควบคุมดูแลสินค้าไม่ให้เกิดความเสียหาย5.บริหารอัตรากําลังคนและพัฒนาบุ ...

 • บริษัท ทุนทองมาวิน จำกัด

  Programmer-Developer ( ด่วน )

  พบใน: beBee S2 TH - 4 วันที่แล้ว


  บริษัท ทุนทองมาวิน จำกัด เมืองอุบลราชธานี, ประเทศไทย เต็มเวลา

  1.ออกแบบและสร้างระบบโดยคํานึงถึงระยะเวลา, การ Support,โปรแกรมในอนาคต และความเหมาะสมในการแก้ไขปัญหา2.มีส่วนร่วมในการออกความคิดเห็น ออกแบบ และตีความความต้องการร่วมกับทีม โดยยึดถือคุณภาพของงานเป็นสําคัญ3.ทํางานร่วมกับทีม Software Development เพื่อบรรลุเป้าหมายของงานที่ได้รับมอบหมาย4 ...

 • บริษัท โฮมฮับ จำกัด

  เจ้าหน้าที่จัดซื้อต่างประเทศ

  พบใน: beBee S2 TH - 6 วันที่แล้ว


  บริษัท โฮมฮับ จำกัด เมืองอุบลราชธานี, ประเทศไทย เต็มเวลา

  รับเป้าหมาย เป้าการสั่งซื้อ/GP/แผนงานจัดซื้อ จากหัวหน้าฝ่ายจัดซื้อ-เจรจา ต่อรอง ผลประโยชน์รูปแบบต่างๆ กับ Supplier โดยเน้นประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร-บริหารสต๊อคสินค้าให้เพียงพอต่อความต้องการ และเหมาะสมในด้านจํานวน,คุณภาพ-เข้าใจระบบงานจัดซื้อเป็นอย่างดี

ผู้เชี่ยวชาญตามหมวดหมู่: