Home
>
Professionals
>
Rangsit
พงศกร ช้อยสูงเนิน

พงศกร ช้อยสูงเนิน

Rangsit, ธัญบุรี

Social


About me:

กระผมเป็นคนกล้าพูด กล้าแสดงออก กล้าเผชิญกับการเปลี่ยนแปลง ยืดหยุ่น แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้รวดเร็วและเหมาะสม มีทัศนคติเชิงบวกและยอมรับฟังความคิดเห็น มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ชอบการทำงานเป็นทีม ชอบการนำเสนองาน ชอบการคิดค้น ออกแบบนวัตกรรมแปลกใหม่ และสนใจในการเป็นผู้นำกลุ่ม 

Experience

- เจ้าหน้าที่พยาบาลการตลาด โรงพยาบาลเอเชียอินเตอร์เนชั่นแนล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

บริหารการตลาด วางแผนการตลาด สร้างสื่อประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์แพจเกจของโรงพยาบาล ติดต่อประสานงานกับลูกค้า

- ผู้จัดการคลินิก บริษัท นิติพล อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด สาขา The Promenade

บริหารบุคคล บริหารการตลาด บริหารงาน station บริหารยอดขาย อบรม ฝึกสอนพนักงาน วางแผนประชาสัมพันธ์

Education

จบการศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ในปีการศึกษา 2562 ด้วยเกรดเฉลี่ยสะสม 3.67 ได้รับเกียรตินิยมอันดับ 1 และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่งในปี 2563

Professionals from different sectors near Rangsit, ธัญบุรี

Jobs near Rangsit, ธัญบุรี

 • Ricult

  SaaS Sales Manager

  Found in: beBee S2 TH - 2 days ago


  Ricult ปทุมวัน Full time

  รีคัลท์กําลังตามหาคนมีไฟในการช่วยเปลี่ยนแปลงวงการเกษตรไทยให้ดีขึ้นด้วยเทคโนโลยี ตําแหน่ง: IT Business Development & Sales Manager ลักษณะงาน นําเสนอผลิตภัณฑ์ IT SaaS Solutions ของบริษัทรีคัลท์ และให้คําปรึกษาแก่ลูกค้า (โรงงานน้ําตาล ร้านขายปุ๋ย สถาบันการเงิน) เพื่อให้ลูกค้าทราบถึง ...

 • Electronics Extreme Co.,Ltd

  Mobile Application Developer

  Found in: beBee S2 TH - 2 days ago


  Electronics Extreme Co.,Ltd เมืองนนทบุรี Full time

  Responsibilities : Job Description · ร่วมวางแผนพัฒนาและออกแบบProject ที่เกี่ยวข้อง · พัฒนาSoftware Solutions ตามความต้องการขององค์กร · สามารถปรับแก้ไขระบบได้อย่างรวดเร็วตามการเปลี่ยนแปลง · ทํางานร่วมกับทีมในการทดสอบและแก้ไขปัญหา · สามารถทํางานได้ครบทุกขั้นตอนของSoftware Deve ...


 • บริษัท ศรีนครชัยอินเตอร์เทรดดิ้ง จำกัด เขตราชเทวี Full time

  - ขายผ่านช่องทางออนไลน์ มีฐานลูกค้า มีร้านแล้วติดชาร์ดแล้ว มารับช่วงต่อคนเก่า เปิดบิลให้แผนกแพ็คสินค้า เปิดบิล 50-400 ออเดอร์/วัน จัดแพ็คและจัดส่งสินค้าสัมภาษณ์รู้ผลทันที สัมภาษณ์ผ่าน นัดเริ่มงานทันที