หน้าหลัก
>
มืออาชีพ
>
Chiang Mai
>
เภสัชกรรม/เทคโนโลยีชีวภาพ
Potent Ponics

โซเชียล


เกี่ยวกับ Potent Ponics:

Professional Summary

Hard working, entrepreneurial professional with extensive hands on experience in the fields of aquaponics, hydroponics, living soil, and cannabis cultivation and education. An expert in bioavailability technology, plant nutrition and care. Experience working with cannabis farms around the world including Canada, Jamaica, South Africa, Zimbabwe, Thailand, and across the USA. Years of experience developing high bioavailability edibles, sublinguals, topicals, and tinctures for the medical cannabis market. Demonstrated track record of tackling new challenges successfully throughout all stages of company development from capital raise to product promotion, team building, research and development and network marketing. Proven ability to take on individual initiatives while under pressure. Not afraid to think outside of the box and explore new opportunities. Competent, inquisitive and energetic. Large online following on social media including a weekly Podcast on its 7th year with a monthly reach of 25,000 - 40,000 listeners across all platforms.

Qualifications

Designed and built over 70 aquaponic systems from backyard to commercial, Designed and built over 400 ponds and installed or maintained over 2,000 aquariums, Experience with over 5,000 species of aquatic creatures, 14+ years in the aquaculture industry, 13+ years in the gardening or cannabis Industry, Developed the current commercial methodology used today in commercial aquaponic cannabis production, Teaching aquaponic, gardening, & cannabis grow classes for over 6 years. Research & developed multiple technologies to increase bio-availability of cannabis compounds, Researched & developed multiple biological plant compound isolation methods, Written multiple standard operating procedures for commercial aquaponic, cannabis, vegetable, and organically certified operations, Written multiple integrated pest management plans for commercial aquaponic cannabis, vegetable, and organically certified vegetable operations.

 Featured in : High Times multiple times, Dope Magazine, Cannabis Diaries, The Dude Grows Show, The Aquaponic Podcast, The Growing with Fishes Podcast, Aquaponic Survival Communities, Aquaponics Fest, and other media outlets. A strong team leader and educator An excellent, experienced public speaker 

7 Year Podcaster featuring over 800 hours of educational cultivation content.

Skilled in project management, business management and conflict resolution Completed cultivation courses from Matt Powers, Chris Trump, KNF Level 2, Frenchy Cannollis Class, Dr Elaine Inghams Microscope Course, DEM Pure Educator as well as many other organic and regenerative certifications and courses.

 

 

 

ประสบการณ์

Work Experience

GenetiCan 10/4/22 - 5/6/23

Head of Cultivation / Marketing

Sourcing Genetics, Pheno Hunting, Pest control Plan, SOPs, Nutrient Plant Cultivation Management, Clone Sales, Design Consulting, Employee Training, Sourcing of Materials Required to Grow, Marketing

Potent Ponics  3/1/2016 - Present

Owner 

Owner of Potent Ponics an aquaponic, organic aquaponic, aquaponic cannabis, living soil, organic soil, and hydroponic consulting company serving clients in Canada, USA, South Africa, Jamaica, Thailand and Zimbabwe. Design & build aquaponic & living soil grow systems and greenhouses, Design integrated pest management plans for a wide range of clients, Design and implementation of standard operating procedures for various facilities, Research and development of microbial based fertilizers and organic plant growth regulators, Research and development of microbially isolated plant beneficial to plant compounds. Troubleshooting of system problems, Review for inspections and certifications, Product development and deployment, Marketing and ad campaigns, Audit facilities to increase margins and address issues, Formulation of edibles, sublinguals,

Purity Medicinals   2/20/17 10/5/2020

Vice President 

Provided senior business management and project development management to other team members. Conducted research and development of bioavailable technologies, as well as develop new and innovative extraction technologies. Worked with team members to develop a unique on-brand marketing strategy that spanned from original concept design, to product packaging and distribution. Provided training to other team members, in the fields of aquaponic grow technologies and extraction technologies. Drafted company standard operating procedures. Worked with other senior team members to complete many necessary company documents, such as executive summaries, business plans and government license applications, Directly contributed to network marketing and capital raises.

The Aquaponic Source 8/30/2013 — 2/27/2016

Cannabis, Fish, & Nutrient Specialist. 

Head of Research and Development Product research and development, Customer service Nutrient and chemistry technical support, System design and 3D rendering, Taught a wide range of aquaponic classes, Head of aquaponic cannabis division, Product Research and Development

Green Tree Medicinals 9/8/12 — 8/04/2013

Assistant Grower

Trimming and final quality review, Planting, pruning, and harvesting plants, Identify and treat plant pathogens, Maintaining equipment including fans, lights, air filters and more, Cleaning and sterilizing equipment and rooms

Aqua Imports 8/28/11 — 4/8/2013

Salt & Planted Tank Specialist / Inhome Maintenance Technician 

Maintain the well being of all living things in the store saltwater, freshwater, reptiles, invertebrates Sales and knowledge of equipment Diagnose and treat animals for various ailments, Equipment troubleshooting and repairs, Full time then part time

Blood Good Landscaping / Toby's Treasure Barn Garden Center 2/1/2010 — 8/21/2011

Plumbing Design, Garden Center Manager, Grower Manager, 

Maintain the store, website, and customer service, Nutrient dosing and integrated pest engagement for multiple greenhouses, showrooms, and ponds, Nutrient dosing and integrated pest engagement for clients greenhouses, homes, and ponds, Design plumbing layouts for ponds and water features of all sizes, Maintain and order live stock, plants, parts and store inventory, Manage online sales and promotions Identify and treat fish and plant pathogens

Creative Aquariums 3/1/2007 — 12/14/2009

Aquarium Maintenance Technition Maintain company website Install and maintain ponds and aquariums in commercial and private clients Trouble shoot salt, planted, fresh and brackish water aquariums and equipment. Design and installation of custom aquariums and animal enclosures

Pollywog Farms 11/25/2005 — 2/22/2007

Manager, Grower Assistant Retail sales Treated and maintained greenhouses of flowers and veggies Field crop work Maintained ponds, koi, and goldfish stock Identify and treat fish and plant pathogens

Jim's Pond and Aquarium 3/12/2000 — 12/23/2005

Aquarium Maintenance Tech, Manager Aquarium & pond maintenance and installation Managed business for over 6 months while the owner had a difficult health event. Managed 10 employees Managed livestock orders Diagnose and treat fish and coral pathogens

Pet Fantasy 4/1/1999 — 10/15/2001

Sales Associate Retail associate and aquarium maintenance technician. Specialized in exotic and high end pets such as reptiles and other exotics Maintained saltwater, freshwater, and planted aquariums and livestock

Interests

Foraging, Mycology, Microbiology, Botany, Homesteading, Herbalism, Aquaponics, Hydroponics, Aquarium, Teaching, Podcasting, Writing, Dogs

References

Media References 

Youtube ~ @PotentPoncis

High Times, Lampoon Magazine, Dope Magazine, MMJ Daily, and more

Conferences 

Regenerative Organic Cannabis Conference 2018, 2019, 2021, 2022 

Aquaponic Association Conference 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 

Virtual Aquaponic Cannabis Conference 2020, 2021, 2022 

Aquaponics Fest Luck Leak Expo, California Cannabis Business Conference 2019 ,Home Grown Weed Summit , Myceliate The Festival 2022, China Aquaponics Conference 2020

Podcasts 

Dude Grows, Growcast, Future Cannabis Project, The Survival Podcast,  Get In My Garden Podcast, High on Home Grown, Shaping Fire, Garden Talk with Mr. Grow It,  Growing with My Fellow Growers  Michigan Bro’s Grow Show, The Coffee Health & Science Podcast, The Cannabis Professor Podcast, The Stoned Age Potcast, Rob Bob Backyard Aquaponics, Growing With Cannabis With Greybeard, Matt Powers Ep. 169 | Cannabis & Aquaculture with Steve Raisner of Potent Ponics, 

Work references available upon request.

การศึกษา

Education

IT, Network Engineering 2005 — 2007

ITT Technical Institute Attended ITT Tech Bensalem Campus 

IT network engineering, Network Threat Detection, Troubleshooting networks

Aquaponic Farming Coarse july 2014 — july 2014

Grow Haus Training on owning and running your own commercial aquaponic farm. Hands on training Aquaculture training Plant care Fish Husbandry

Consultant Training Program, Certified Lab Tech Program, Microscope Intensive Course 8/2018 — 8/2019

Dr. Elaine Inghams Soil Food Web School Intensive Microscope and microbial ID course Compost Tea formulation Soil remediation Soil balancing Composting

Korean Natural Farming Level 1 & 2 1/2018 — 8/2018

Chris Trump Inc Intensive Korean Natural farming Training Ferment Creation Product development IMO collections Soil Microbiology

ผู้เชี่ยวชาญจากภาค เภสัชกรรม/เทคโนโลยีชีวภาพ เดียวกันกับ Potent Ponics

ผู้เชี่ยวชาญจากภาคต่างๆใกล้ Chiang Mai, เชียงใหม่

หางานใกล้ Chiang Mai, เชียงใหม่

 • Pandora

  Senior Manager, Plant Level PEx Head

  พบใน: beBee S2 TH - 3 วันที่แล้ว


  Pandora Lamphun, ประเทศไทย

  Req. 12828 · Key objectives: · Drive continuous improvement effort to reduce production cost, improve quality and productivity, and increase FROT Leadtime. · Coordiante with Quality to implement long term corrective actions improving/ eliminating quality issues. · Coordinate with ...

 • Hire Quality Software., Co Ltd

  Junior Software Developer

  พบใน: beBee S2 TH - 5 วันที่แล้ว


  Hire Quality Software., Co Ltd เมืองเชียงใหม่, ประเทศไทย เต็มเวลา

  Responsibilities: · You will be working together with an experienced team of developers. · We want you to become a full-stack developer, using .NET in the backend and Angular/ReactJS in the frontend. · Requirements: · Bachelor's degree or higher in any software development relate ...

 • Pandora

  Director, Manufacturing Quality

  พบใน: beBee S2 TH - 4 วันที่แล้ว


  Pandora Lamphun, ประเทศไทย

  Req14934 · Location: Lamphun, Thailand · Strategic results: Drive strategic & tactical decisions for Manufacturing Quality and align resources to deliver key functional objectives in alignment with PPT strategic goals. · Best-in-class manufacturing: Oversee and drive best-in-cla ...

ผู้เชี่ยวชาญตามหมวดหมู่: