beBee background
หน้าหลัก
>
มืออาชีพ
>
การศึกษา/อบรม
>
Khon Kaen
Prapas Kabsuk

โซเชียล


เกี่ยวกับ Prapas Kabsuk:

On my way doing better everyday 

ประสบการณ์

Myself experience with in 20 years 

การศึกษา

Second Second than I worked in hotels hospitality 

ผู้เชี่ยวชาญจากภาค การศึกษา/อบรม เดียวกันกับ Prapas Kabsuk

ผู้เชี่ยวชาญจากภาคต่างๆใกล้ Khon Kaen, จังหวัดขอนแก่น

หางานใกล้ Khon Kaen, จังหวัดขอนแก่น

 • บริษัท ออโตคลิกบายเอซีจี จำกัด

  พนักงานแคชเชียร์ AutoClik โลตัส อ่อนนุช80

  พบใน: beBee S2 TH - 20 ชั่วโมงที่แล้ว


  บริษัท ออโตคลิกบายเอซีจี จำกัด เมืองขอนแก่น, ประเทศไทย เต็มเวลา

  ชี้แจงรายละเอียดงานซ่อมแก่ลูกค้า รับชําระเงินค่าสินค้าบริการ ออกใบกํากับภาษี และงานเอกสารในศูนย์บริการ

 • ขอนแก่นแหอวน จำกัด

  Warehouse worker

  พบใน: beBee S2 TH - 3 วันที่แล้ว


  ขอนแก่นแหอวน จำกัด เมืองขอนแก่น, ประเทศไทย เต็มเวลา

  -ควบคุมและรับผิดชอบต่อสินค้าที่จัดเก็บอยู่ในคลัง-ตรวจสอบและตรวจนับความถูกต้องที่เกี่ยวข้องกับปริมาณ ,จํานวน ,สภาพ และคุณภาพ คลังสินค้าทุกประเภท รับเข้าและเบิกออก-จัดทําบันทึกข้อมูลการรับเข้าจ่ายออกของ ...

 • วี ซัคเซส จำกัด

  ธุรการทั่วไป ประจำสาขาระยอง

  พบใน: beBee S2 TH - 3 วันที่แล้ว


  วี ซัคเซส จำกัด เมืองขอนแก่น, ประเทศไทย เต็มเวลา

  ทําบัญชีสรุปรายรับ - รายจ่าย ประจําวันของสาขาจัดเก็บ และรายงานข้อมูลผลงานยอดขายประจําทุกวันให้คําปรึกษา เกี่ยวกับสินค้าและการบริการต่อลูกค้าเบิก-จ่าย สินค้า ตรวจนับ จัดส่งสินค้า ติดตามผลการจัดส่งดูแลค ...