หน้าหลัก
>
มืออาชีพ
>
Bangkok
>
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Rattiyakorn Wangnongseaw

Rattiyakorn Wangnongseaw

นักเทคนิคการแพทย์
Bangkok, กรุงเทพฯ

โซเชียล


เกี่ยวกับ Rattiyakorn Wangnongseaw:

มีใบประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์

ประสบการณ์

ทำที่โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี ตั้งแต่ เดือนพฤษภาคม 2565 - ปัจจุบัน ทำงานในส่วนห้องปฏิบัติ โดยตรวจสิ่งส่งตรวจจากตัวอย่างต่างๆที่ได้รับ

การศึกษา

จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์

ผู้เชี่ยวชาญจากภาค วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เดียวกันกับ Rattiyakorn Wangnongseaw

ผู้เชี่ยวชาญจากภาคต่างๆใกล้ Bangkok, กรุงเทพฯ

หางานใกล้ Bangkok, กรุงเทพฯ


 • บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด เขตห้วยขวาง, ประเทศไทย เต็มเวลา

  รับสมัครนักเทคนิคการแพทย์ ประจํา สํานักงานใหญ่1. Clinical Lab2. Customer Services 3. Specimen Management 4. Mobile Check up ส่งใบสมัคร ระบุแผนกที่ต้องการสมัครให้ชัดเจน

 • โรงพยาบาลราษฎร์บูรณะ

  นักเทคนิคการแพทย์

  พบใน: beBee S2 TH - 6 วันที่แล้ว


  โรงพยาบาลราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ, ประเทศไทย เต็มเวลา

  1.รับนโยบายของหัวหน้างานและควบคุมดูแลตลอดจนเป็นที่ปรึกษาแนะนําแก่พนักงานผู้ช่วยในการปฏิบัติงาน2.เจาะเลือดจากหลอดเลือดดําตรวจรับคุณภาพของสิ่งส่งตรวจ3.ทําการตรวจวิเคราะห์สิ่งส่งตรวจต่าง ๆ 4.ตรวจสอบผลการตรวจวิเคราะห์ให้ถูกต้อง5.รายงานผลการตรวจวิเคราะห์6.ลงทะเบียนและคิดราคาค่าตรวจวิเ ...

 • โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

  นักเทคนิคการแพทย์

  พบใน: beBee S2 TH - 5 วันที่แล้ว


  โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เขตหลักสี่, ประเทศไทย เต็มเวลา

  1. ตรวจวิเคราะห์สิ่งส่งตรวจตามคําสั่งของแพทย์ ผ่านระบบ Online ด้วยวิธีการที่ถูกต้องตามมาตรฐานวิชาชีพ และคู่มือปฏิบัติงาน2. ตรวจสอบผล บันทึกผล คัดลอกผล รายงานผล และรับรองผลการตรวจวิเคราะห์ทางระบบ Online หรือทางใบรายงานผล ยกเว้น กรณีเร่งด่วนให้โทรแจ้ง เพื่อให้แพทย์ หรือพยาบาลเปิดดู ...