beBee background
หน้าหลัก
>
มืออาชีพ
>
การตลาด/โฆษณา/ประชาสัมพันธ์
>
Bangkok
ricky singh

โซเชียล


เกี่ยวกับ ricky singh:

Hardworking, result-oriented and highly skillful regarding management. 

ประสบการณ์

Mechatronics Engineering from Assumption University of Thailand.

การศึกษา

Production Engineer at Zodiac Aerospace

Operation Management 

ผู้เชี่ยวชาญจากภาค การตลาด/โฆษณา/ประชาสัมพันธ์ เดียวกันกับ ricky singh

ผู้เชี่ยวชาญจากภาคต่างๆใกล้ Bangkok, กรุงเทพฯ

หางานใกล้ Bangkok, กรุงเทพฯ

 • บริษัท ไซม์ ดาร์บี้ (ประเทศไทย) จำกัด

  Sales Manager

  พบใน: beBee S2 TH - 4 วันที่แล้ว


  บริษัท ไซม์ ดาร์บี้ (ประเทศไทย) จำกัด เขตธนบุรี, ประเทศไทย เต็มเวลา

  - กํากับ ควบคุมทีมขายเพื่อให้บรรลุเป้าหมายยอดขาย- พัฒนาและฝึกอบรมทีมขายให้มีประสิทธิภาพ- ติดตามและประเมินผลการทํางานของพนักงานในทีม- วางแผนในการรักษาฐานลูกค้าเดิม เพิ่มยอดขายและสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค ...

 • บริษัท จัสท์ คาร์ จำกัด

  Sales Manager

  พบใน: beBee S2 TH - 5 วันที่แล้ว


  บริษัท จัสท์ คาร์ จำกัด บางพลี, ประเทศไทย เต็มเวลา

  เป็นผู้นํา ดูแลและวางแผนทีม ตั้งเป้าการขาย ได้อย่างมีประสิทธิภาพร่วมกําหนดนโยบายการขายกับผู้บริหาร รับเป้าหมายการขายทั้งระยะสั้น และระยะยาวเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน ให้คําแนะนําและเสนอขายผลิตภัณฑ์ของบริ ...

 • บริษัท ชุน บ็อก จำกัด

  Sales

  พบใน: beBee S2 TH - 1 สัปดาห์ที่แล้ว


  บริษัท ชุน บ็อก จำกัด เขตบางกะปิ, ประเทศไทย เต็มเวลา

  - รับผิดชอบงานขาย ติดต่อดูแลลูกค้าตาม Account ที่ได้รับมอบหมาย บริหารจัดการการเข้าพบลูกค้า- หากลุ่มลูกค้าใหม่ๆ เพื่อเสนอขายผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท- เข้าร่วมประชุม ศึกษาและเข้ารับการอบรมงานขาย พัฒน ...