beBee background
หน้าหลัก
>
มืออาชีพ
>
การบริหาร
>
Bangkok
รวิ เพียรวุฒิกุล

รวิ เพียรวุฒิกุล

Idndkekdmeidjejejjsjj
Bangkok, กรุงเทพฯ

โซเชียล


เกี่ยวกับ รวิ เพียรวุฒิกุล:

Sidjdjeiiejdjdjeeidjejje

ประสบการณ์

Skdnsjoekddidkeosksd

การศึกษา

Eidjdjeisijdjdieiidje

ผู้เชี่ยวชาญจากภาค การบริหาร เดียวกันกับ รวิ เพียรวุฒิกุล

ผู้เชี่ยวชาญจากภาคต่างๆใกล้ Bangkok, กรุงเทพฯ

หางานใกล้ Bangkok, กรุงเทพฯ


 • บริษัท เจ พลัส พร็อพเพอร์ตี้ เมเนจเม้นท์ จำกัด เขตบางเขน, ประเทศไทย เต็มเวลา

  ประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอ กจัดทําเอกสาร รับโทรศัพท์ จดบันทึกสถิติงานบุคคล ผ่านงานด้านธุรการ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 • บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จำกัด

  Call Center Agent Eng. Skill

  พบใน: beBee S2 TH - 1 วันที่แล้ว


  บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จำกัด เขตคลองสาน, ประเทศไทย เต็มเวลา

  -ให้บริการตอบข้อซักถามและแนะนําเพคเกจ Internet Fiber , แพคเกจมือถือ, การใช้งาน, การติดตั้ง, การชําระค่าบริการ- ทํางาน 5 วันหยุด 2 วัน ,ทํางานวันละ 7 ชั่วโมง-มีสอนงานให้ก่อนเริ่มงาน-มีค่าทักษะทางภาษา ห ...


 • บริษัท รีเอ็กซ์ โปรดักส์ จำกัด เมืองนนทบุรี, ประเทศไทย เต็มเวลา

  1.ควบคุมการผลิตให้เป็นไปตามแผนการที่กําหนดไว้ 2.ควบคุมสินค้าที่ผลิตให้ได้ตามมาตรฐานที่กําหนด 3.ให้คําแนะนําและฝึกอบรมความรู้ในการทํางานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา และความปลอดภัยในการทํางาน 4.กําหนดแผนการดําเ ...