beBee background
หน้าหลัก
>
มืออาชีพ
>
เทคโนโลยี/อินเทอร์เน็ต
>
Bangkok
สุภัคตรา ขวัญสุวรรณ

สุภัคตรา ขวัญสุวรรณ

trainer & supervisor
Bangkok, กรุงเทพฯ

โซเชียล


เกี่ยวกับ สุภัคตรา ขวัญสุวรรณ:

มืออาชีพที่มีประสบการณ์และอุตสาหะในการฝึกอบรมและดูแลทีมขาย มีประวัติการทำงาน
ที่สำเร็จในการบรรจุเป้าหมายของบริษัทและให้ความสำคัญในการดำเนินงานของการขาย
ในห้างสรรพสินค้า ความสามารถในการสื่อสารและกระตุ้นให้ทีมงานประสบความสำเร็จ
ในการทำงาน มีทักษะในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่ดีและสามารถสื่อสาร
อย่างมีประสิทธิภาพและกระตุ้นให้สมาชิกในทีมสามารถใช้ศักยภาพอย่างเต็มที่

ประสบการณ์

มิถุนายน 2566 - ปัจจุบัน
Trainer & Supervisor
Pico 4 Thailand 
- ฝึกอบรมความรู้ผลิตภัณฑ์ ให้พนักงานขาย
- วางแผนการบริหารยอดขายให้เป็นไปตามเป้าที่บริษัทกำหนด
- จัดทำกิจกรรมอีเวนต์ตามงานต่างๆ 
- สรุปรายงานต่างๆ ตามที่บริษัทกำหนด

พฤศจิกายน 2559 - พฤษภาคม 2566
ตำแหน่ง GALAXY TRAINER & MALL SUPERVISOR
บริษัท THAI SAMSUNG ELECTRONICS
-ฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
ให้พนักงานขายในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย
-จัดการตารางการฝึกอบรมพนักงานขายในพื้นที่และตารางอีเวนต์
-ให้ความรู้ด้านการแก้ไขปัญหาการใช้งานผลิตภัณฑ์และทักษะการให้บริการลูกค้ากับพนักงานขาย
-ให้คำปรึกษาการอัปเดตทางเทคนิคและเทคโนโลยีใหม่ ๆ กับทีมงาน
-ดูแลยอดขายของพื้นที่และส่วนแบ่ง
การตลาดของแต่ละร้านค้า
-จัดทำสรุปรายงานการดูแลพื้นที่ในหัวข้อต่าง ๆ ตามที่บริษัทกำหนด
-ดูแลสื่อการขายหน้าร้านให้พร้อมขายอยู่เสมอ

เมษายน 2557 - มีนาคม 2558
ตำแหน่ง SUPERVISOR
DTAC TRINET THAILAND
-วางแผนและจัดการเป้าหมายการขายให้กับทีมงาน
-วางแผนการบริหารยอดขายให้เพิ่มสูงขึ้นตามแผนงานที่บริษัทกำหนด
-ให้คำปรึกษาและการแก้ไขปัญหาภายในพื้นที่กับพนักงานที่อยู่กายใต้ความดูแล

การศึกษา

2548-2551  นิเทศศาสตรบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยศรีปทุม สาขา วิชาการเผยแพร่สื่อวิทยุและโทรทัศน์

มืออาชีพที่แข่งขันกับ สุภัคตรา

ผู้เชี่ยวชาญจากภาค เทคโนโลยี/อินเทอร์เน็ต เดียวกันกับ สุภัคตรา ขวัญสุวรรณ

ผู้เชี่ยวชาญจากภาคต่างๆใกล้ Bangkok, กรุงเทพฯ

หางานใกล้ Bangkok, กรุงเทพฯ

 • บริษัท จีพี โมบิลิตี้ จำกัด (มหาชน)

  HR Supervisor

  พบใน: beBee S2 TH - 6 วันที่แล้ว


  บริษัท จีพี โมบิลิตี้ จำกัด (มหาชน) เขตจตุจักร, ประเทศไทย เต็มเวลา

  - งานสรรหาและคัดเลือก- งานฝึกอบรมและพัฒนา- งานแรงงานสัมพันธ์- งานค่าจ้างและค่าตอบแทน- งานธุรการ อาคารสถานที่- งานระบบคุณภาพ และอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 • โมวิทออโต้พาร์ท จำกัด

  Sales Supervisor

  พบใน: beBee S2 TH - 5 ชั่วโมงที่แล้ว


  โมวิทออโต้พาร์ท จำกัด ปากเกร็ด, ประเทศไทย เต็มเวลา

  1.เจาะการขายเปิดลูกค้าใหม่ๆ รายใหญ่ๆ ให้ได้ตามเป้าหมาย 2.วางแผนและบริหารจัดการทีมขายให้บรรลุยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่กําหนด 3.จัดทํารายงานสรุปผลการปฏิบัติงานและรายงานสรุปผลการขายของทีมเพื่อรายงานต่อผ ...

 • บริษัท ซุปเปอร์โซนิค จำกัด

  Project Supervisor

  พบใน: beBee S2 TH - 6 วันที่แล้ว


  บริษัท ซุปเปอร์โซนิค จำกัด บางกรวย, ประเทศไทย เต็มเวลา

  สนับสนุนการทํางานของทีมบริหารโครงการก่อสร้าง ในด้านงานเอกสาร การทํารายงานชนิดต่างๆ สรุปการประชุม ใบเสนอราคาและอื่นๆเจรจา ต่อรอง กับฝ่ายต่างๆเพื่อให้ได้สิ่งที่ดีที่สุดทํางานเชิงรุก