beBee background
หน้าหลัก
>
มืออาชีพ
>
การบริหาร
>
Bangkok
สุรีย์ ชุติมาวรวงษา

สุรีย์ ชุติมาวรวงษา

ฝ่ายบริหาร
Bangkok, กรุงเทพฯ

โซเชียล


เกี่ยวกับ สุรีย์ ชุติมาวรวงษา:

ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ บัญชี บุคคล

ประสบการณ์

มีประการณ์ด้านจัดซื้อ 20 ปีขึ้นไป ด้านบัญชีและบุคล 7 ปี

การศึกษา

จบด้านบัญชี วุฒิการศึกษาปวช

มืออาชีพที่แข่งขันกับ สุรีย์

ผู้เชี่ยวชาญจากภาค การบริหาร เดียวกันกับ สุรีย์ ชุติมาวรวงษา

ผู้เชี่ยวชาญจากภาคต่างๆใกล้ Bangkok, กรุงเทพฯ

หางานใกล้ Bangkok, กรุงเทพฯ


 • บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) เขตสาทร, ประเทศไทย เต็มเวลา

  บริหารงานโครงการหมู่บ้านที่บริษัทดูแลและเข้าตรวจเยี่ยมโครงการต่างๆตามแผนงานที่กําหนด เพื่อตรวจตราและควบคุมจัดการคู่สัญญาต่างๆ ให้ปฏิบัติโดยเคร่งครัดรับผิดชอบการรายกงานผลการปฏิบัติงานประจําเดือนต่างๆให ...

 • บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

  เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารความเสี่ยง

  พบใน: beBee S2 TH - 5 ชั่วโมงที่แล้ว


  บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำกัด (มหาชน) เขตบางรัก, ประเทศไทย เต็มเวลา

  ติดตาม รวบรวม วิเคราะห์ และประเมินการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานต่างๆของธุรกิจประกันวินาศภัย ให้เป็นไปตามนโยบายการ บริหารจัดการความเสี่ยง กฎหมายและกฎเกณฑ์ของสํานักงานคปภ. รวมถึงให้สอดคล้องตามกลยุทธ์อง ...

 • บริษัท นำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ เดอะ เฟิร์ส กูด แมน กรุ๊ป จำกัด

  เลขาฯ ผู้บริหาร

  พบใน: beBee S2 TH - 3 วันที่แล้ว


  บริษัท นำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ เดอะ เฟิร์ส กูด แมน กรุ๊ป จำกัด เขตวังทองหลาง, ประเทศไทย เต็มเวลา

  -ติดตามผู้บริหาร-ดําเนินการจัดประชุม ตามที่ผู้บริหารสั่งการ-ตรวจเช็คตารางงานของผู้บริหารเพื่อกําหนดการนัดหมาย-จัดทํารายงานการประชุม-ประสานงานทั้งในและนอกองค์กร-งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย