ทินวงศ์ ประพงศ์พันธุ์

Min Buri, มีนบุรี

This professional is in active search of jobs

About me:

สวัสดีครับ ผม ทินวงศ์ อายุ32

Education:

ปวส.ไฟฟ้ากำลัง จบปี257

Experience:

ติดตั้งระบบไฟฟ้า 220/380 ซ่อมบำรุงเครื่องจักร การติดตั้งงานเกี่ยวกับโซลาร์เซลล์

0 external recommendations