Top1 Betth051

Top1 Betth051

Ban Pak Sura, จังหวัดตรัง

This professional is in active search of jobs

engineering Freelancer

About me:

ฉันมีความสุขลุค ฉันทำงานเป็นฟรีแลนซ์ เกือบปีแล้วและฉันก็สนุกกับสิ่งที่ฉันทำ เราเป็นบริษัทวิจัยสำหรับแบรนด์เฉพาะ ฉันใฝ่ฝันที่จะเป็นเลิศและไล่ตามตำแหน่งที่สูงขึ้นในงานปัจจุบันของฉันสักวันหนึ่ง ฉันหลงใหลในสิ่งที่ฉันทำมากและคิดว่าตัวเองมีความสุขลุคtop1betth

Education:

ฉันมีความสุขลุค ฉันทำงานเป็นฟรีแลนซ์ เกือบปีแล้วและฉันก็สนุกกับสิ่งที่ฉันทำ เราเป็นบริษัทวิจัยสำหรับแบรนด์เฉพาะ ฉันใฝ่ฝันที่จะเป็นเลิศและไล่ตามตำแหน่งที่สูงขึ้นในงานปัจจุบันของฉันสักวันหนึ่ง ฉันหลงใหลในสิ่งที่ฉันทำมากและคิดว่าตัวเองมีความสุขลุค

Experience:

ฉันมีความสุขลุค ฉันทำงานเป็นฟรีแลนซ์ เกือบปีแล้วและฉันก็สนุกกับสิ่งที่ฉันทำ เราเป็นบริษัทวิจัยสำหรับแบรนด์เฉพาะ ฉันใฝ่ฝันที่จะเป็นเลิศและไล่ตามตำแหน่งที่สูงขึ้นในงานปัจจุบันของฉันสักวันหนึ่ง ฉันหลงใหลในสิ่งที่ฉันทำมากและคิดว่าตัวเองมีความสุขลุค

0 external recommendations