beBee background
หน้าหลัก
>
มืออาชีพ
>
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
>
Bangkok
อัญชิตา มีโภคา

อัญชิตา มีโภคา

หางาน
Bangkok, กรุงเทพฯ

โซเชียล


เกี่ยวกับ อัญชิตา มีโภคา:

มีประสบการณ์ทำงาน hr 11ปี

ประสบการณ์

 บริษัทแคลิเบรชั่น แลบอราทอรี จำกัด

ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล

ระยะเวลา : พฤษภาคม 2554 ถึง มิถุนายน 2565

- รับการร้องขอพนักงานใหม่หรือมาทดแทนตำแหน่งงานที่ว่างอยู่
- วิเคราะห์ตำแหน่งงานว่าองค์กรต้องการบุคลากรที่มีคุณสมบัติอย่างไร
- จัดหาพนักงานที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และคุณสมบัติที่ตรงกับความต้องการ
- ลงประกาศรับสมัครงาน
- คัดกรองผู้สมัครเบื้องต้น
- นัดหมายสัมภาษณ์งาน
- สัมภาษณ์งาน
- จัดหาเครื่องมือในการทดสอบผู้สมัคร
- ตรวจสอบบุคคลอ้างอิง
- เช็คประวัติย้อนหลัง
- แจ้งผลการสัมภาษณ์ -แจ้งข้อเสนอการจ้างงาน
- จัดทำสัญญาจ้าง -จัดเก็บประวัติพนักงาน
- จัดอุปกรณ์ต่าง ๆให้พนักงานเข้าใหม่
- ทำบัตรพนักงาน
- ติดตามความคืบหน้าหลังรับเข้าทำงานโดยการประเมินผลทดลองงาน
- ใช้โปรแกรมเงินเดือน B-plus / โปรแกรม Time Attendance
- ทำReport สรุปขาด ลา มาสายประจำวันส่งMD
- ทำReport สรุปขาด ลา มาสายประจำเดือนให้ผู้จัดการ
- ทำReport สรุปยอดขาด ลา มาสายประจำปี
- ยื่นประกันสังคมคนเข้า-คนออก
- ดำเนินการคนพิการ
- ดูแลสวัสดิการของพนักงานและระเบียบบริษัทฯ
- ทำแบบประเมินผลการปฏิบัติงานครบทดลองงานพนักงาน
- ทำแบบประเมินการปฏิบัติงานประจำปี
- ติดต่อเรื่องการอบรมให้ผู้บริหาร และพนักงาน ภายนอกบริษัท
- จัดเตรียมอบรมภายใน
- จัดเก็บประวัติการฝึกอบรมของพนักงาน
- จัดทำแบบฟอร์มต่างๆ
- กิจกรรม 5 ส.
- กิจกรรมปีใหม่
- กิจกรรมท่องเที่ยวประจำปี
- อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
 

การศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม

ปีที่จบการศึกษา : 2550

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี

คณะวิชา : ปริญญาตรี

สาขา : การจัดการทั่วไป

เกรด : 2.58

ผู้เชี่ยวชาญจากภาค ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เดียวกันกับ อัญชิตา มีโภคา

ผู้เชี่ยวชาญจากภาคต่างๆใกล้ Bangkok, กรุงเทพฯ

หางานใกล้ Bangkok, กรุงเทพฯ

 • โรงพยาบาลนวมินทร์9

  เจ้าหน้าที่สรรหา Operation Recruiterment Officer

  พบใน: beBee S2 TH - 1 วันที่แล้ว


  โรงพยาบาลนวมินทร์9 เขตมีนบุรี, ประเทศไทย เต็มเวลา

  1. รับผิดชอบงานสรรหา โดยใช้ทุกช่องทางสรรหาที่มีให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด2. รายงานการสรรหา เเบบวันต่อวัน ให้ทันเหตุการณ์ ทันท่วงที3. จัดเก็บใบสมัคร สัมภาษณ์ ส่งสัมภาษณ์ ว่าจ้าง เอกสารประกอบการเริ่มงาน สั ...

 • บริษัท ฟลอร์ โปร ซัมมิท จำกัด

  พนักงานขายงานเคมีภัณฑ์ก่อสร้าง

  พบใน: beBee S2 TH - 5 วันที่แล้ว


  บริษัท ฟลอร์ โปร ซัมมิท จำกัด เขตประเวศ, ประเทศไทย เต็มเวลา

  บริษัท Floor Pro Summit จํากัด เป็นบริษัทผู้ชํานาญการในการให้บริการติดตั้งเคมีภัณฑ์สําหรับก่อสร้าง เช่น ระบบเคลือบพื้นโรงงานอุตสาหกรรม โรงงานอาหาร โรงงานยา พื้นเพื่อการพาณิชย์ พื้นลานจอดรถ และพื้นผิวท ...

 • บริษัท ไอ.เจ. สยาม จำกัด

  เจ้าหน้าที่บุคคล/สรรหา

  พบใน: beBee S2 TH - 3 วันที่แล้ว


  บริษัท ไอ.เจ. สยาม จำกัด เขตบางคอแหลม, ประเทศไทย เต็มเวลา

  สรรหา ว่าจ้าง ปฐมนิเทศน์พนักงานเบื้องต้น จัดอบรมภายนอกและภายในบริษัทฯ ดูแลอาคารสถานที่แจ้งซ่อม ต่างๆ ของบริษัทฯ เช่นแจ้งซ่อมอาคารสถานที่/ภาษีรถยนต์/ประกันรถยนต์ เป็นต้นควบคุมวัสดุสิ้นเปลือง และบันทึกใ ...