ร้านอาหาร/บริการอาหาร มืออาชีพ Dusit

มืออาชีพ
>
ร้านอาหาร/บริการอาหาร
>
Dusit
ธัญชนก ทองอยู่

ธัญชนก ทองอยู่

อยากเป็นพนักงานชงเครื่องดื่ม

ร้านอาหาร/บริการอาหาร

Dusit, ดุสิต
ปุณยาวีย์ ใจซื่อกุล

ปุณยาวีย์ ใจซื่อกุล

commis

ร้านอาหาร/บริการอาหาร

Dusit, ดุสิต

คุณมีความต้องการที่เฉพาะเจาะจงและต้องการความช่วยเหลือ?

orange logo

ขอใบเสนอราคาจากผู้เชี่ยวชาญ