ผู้เชี่ยวชาญด้าน ใน Rangsit

หน้าหลัก
>
มืออาชีพ
>
Rangsit
กฤติธัช สันติทัศนกุล

กฤติธัช สันติทัศนกุล

ส่งเอกสาร

การขนส่ง/โลจิสติกส์

Rangsit, ธัญบุรี
Wijitra Jaisabai.

Wijitra Jaisabai.

นักศึกษา

ศิลป์/บันเทิง/สำนักพิมพ์

Rangsit, ธัญบุรี
Kunarnon Jantasare

Kunarnon Jantasare

Graduated from Sport science

การดูแลสุขภาพ

Rangsit, ธัญบุรี
jackie gayagay

jackie gayagay

English Teacher

ฝ่ายบริการลูกค้า/ฝ่ายสนับสนุน

Rangsit, ธัญบุรี
พงศกร ช้อยสูงเนิน

พงศกร ช้อยสูงเนิน

กระผมเป็นคนกล้าพูด กล้าแสดงออก กล้าเผชิญกับการเปลี่ยนแปลง ยืดหยุ่น แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้รวดเร็วและเหมาะสม มีทัศนคติเชิงบวกและยอมรับฟังความคิดเห็น มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ชอบการทำงานเป็นทีม ชอบการ ...

Rangsit, ธัญบุรี
ปรมัต แก้วคำผา

ปรมัต แก้วคำผา

ต้องการใช้ความรู้ความสามารถที่เรียนมาเกิดประโยชน์

เทคโนโลยี/อินเทอร์เน็ต

Rangsit, ธัญบุรี
นายสิทธิพงษ์ บุญมั่น

นายสิทธิพงษ์ บุญมั่น

หางานแผนก สโตร์

การขนส่ง/โลจิสติกส์

Rangsit, ธัญบุรี
Op 28

Op 28

Coordinate-Event

ฝ่ายขาย

Rangsit, ธัญบุรี
วิภารัตน์ เกิดประสพโชค

วิภารัตน์ เกิดประสพโชค

หาสมัครงาน

อุตสาหกรรมการผลิต/เครื่องกล

Rangsit, ธัญบุรี
Viroon Boonsermsup

Viroon Boonsermsup

อีเว้นท์ งานสื่อสารมวลชน & อสังหาริมทรัพย์

การตลาด/โฆษณา/ประชาสัมพันธ์

Rangsit, ธัญบุรี

คุณมีความต้องการที่เฉพาะเจาะจงและต้องการความช่วยเหลือ?

orange logo

ขอใบเสนอราคาจากผู้เชี่ยวชาญ