ผู้เชี่ยวชาญด้าน ใน Rangsit

หน้าหลัก
>
มืออาชีพ
>
Rangsit
jackie gayagay

jackie gayagay

English Teacher

ฝ่ายบริการลูกค้า

Rangsit, ธัญบุรี
พงศกร ช้อยสูงเนิน

พงศกร ช้อยสูงเนิน

กระผมเป็นคนกล้าพูด กล้าแสดงออก กล้าเผชิญกับการเปลี่ยนแปลง ยืดหยุ่น แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้รวดเร็วและเหมาะสม มีทัศนคติเชิงบวกและยอมรับฟังความคิดเห็น มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ชอบการทำงานเป็นทีม ชอบการ ...

Rangsit, ธัญบุรี

คุณมีความต้องการที่เฉพาะเจาะจงและต้องการความช่วยเหลือ?

orange logo

ขอใบเสนอราคาจากผู้เชี่ยวชาญ