ผู้เชี่ยวชาญด้าน ใน Songkhla

หน้าหลัก
>
มืออาชีพ
>
Songkhla
ธรินทร นามศรี

ธรินทร นามศรี

#####

การขนส่ง/โลจิสติกส์

Songkhla, จังหวัดสงขลา
Naeem Madsari

Naeem Madsari

Biochemist

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Songkhla, จังหวัดสงขลา
chayut thongkhao

chayut thongkhao

I am someone who is always ready to learn without blocking the opportunity that comes and I am always ready to adapt to new things.

Songkhla, จังหวัดสงขลา
วิษณุ พบเพ็ชร

วิษณุ พบเพ็ชร

หางานสถาปนิกที่หาดใหญ่

งานก่อสร้าง/สิ่งอำนวยความสะดวก

Songkhla, จังหวัดสงขลา
ปฐมพงศ์ ทองมี

ปฐมพงศ์ ทองมี

งานบุคคล

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

Songkhla, จังหวัดสงขลา
ประสิทธิ์ นฤมล
฿70 ชั่วโมง

ประสิทธิ์ นฤมล

Artist

ศิลป์/บันเทิง/สำนักพิมพ์

Songkhla, จังหวัดสงขลา
ผู้เชี่ยวชาญ Adobe Creative Suite + 1
Wanna Jantana

Wanna Jantana

หางาน

การตลาด/โฆษณา/ประชาสัมพันธ์

Songkhla, จังหวัดสงขลา
วรรณิดา วะนา

วรรณิดา วะนา

น.ส.วรรณิดา วะนา

บัญชี/การเงิน

Songkhla, จังหวัดสงขลา
Nalinee Haotavanich

Nalinee Haotavanich

นักวิเคราะห์

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Songkhla, จังหวัดสงขลา
โกเมศ หมานเส็น
฿100 ชั่วโมง

โกเมศ หมานเส็น

วิศวกรโยธา

วิศวกรรมศาสตร์/สถาปัตยกรรม

Songkhla, จังหวัดสงขลา
วิศวกรโยธา
เชาวนี คงขาว

เชาวนี คงขาว

Petroleum Operation

อุตสาหกรรมการผลิต/เครื่องกล

Songkhla, จังหวัดสงขลา
Callum Mathieson

Callum Mathieson

Base technician

สาธารณูปโภค/ พลังงาน

Songkhla, จังหวัดสงขลา