เกษตรกรรม มืออาชีพ

มืออาชีพ
>
เกษตรกรรม
salinee  Reetubkhwa
฿250 ชั่วโมง

salinee Reetubkhwa

ออกแบบภูมิทัศน์และเกษตร

เกษตรกรรม

Pathum Wan, ปทุมวัน
ออกแบบโลโก้ + 10
Piyapong  Nohtaw

Piyapong Nohtaw

ออกแบบผลิตภัณฑ์ โฆษณา

เกษตรกรรม

Bang Kapi, บางกะปิ
นางสาววริศรา คลังแสง

นางสาววริศรา คลังแสง

เจ้าหน้าที่ Grooming

เกษตรกรรม

Chiang Mai, เชียงใหม่
ชัยณรงค์ สนมฉ่ำ

ชัยณรงค์ สนมฉ่ำ

นักสัตวบาล

เกษตรกรรม

Ban Phrommat, จังหวัดพิษณุโลก
Nuttarika Dudtoyavut

Nuttarika Dudtoyavut

Farm manager

เกษตรกรรม

Bangkok, กรุงเทพฯ
อารีรัตน์ เศียรกระโทก

อารีรัตน์ เศียรกระโทก

พัฒนาตัวเอง

เกษตรกรรม

Phaya Thai, พญาไท
กลกาฬ จั๋นตา

กลกาฬ จั๋นตา

สมัครงาน

เกษตรกรรม

Chiang Mai, เชียงใหม่
Chonlasit Vittayakulpaisan

Chonlasit Vittayakulpaisan

Canabis grower

เกษตรกรรม

Bang Bon, บางบอน
Thaw  Aung

Thaw Aung

Farm Worker

เกษตรกรรม

Ban Mae Sai, จังหวัดเชียงราย
Onpreechaya Khiannork

Onpreechaya Khiannork

Plant Pathologist

เกษตรกรรม

Ban Thali, จังหวัดนครราชสีมา
พิชญาภา สินธิโพธิ์

พิชญาภา สินธิโพธิ์

นักวิชป่าไม้

เกษตรกรรม

Ban Mai, เชียงใหม่
Yuttakarn Karnjanasuwan
฿70 ชั่วโมง

Yuttakarn Karnjanasuwan

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

เกษตรกรรม

Bangkok, กรุงเทพฯ
เกษตรและการเพาะปลูก

คุณมีความต้องการที่เฉพาะเจาะจงและต้องการความช่วยเหลือ?

orange logo

ขอใบเสนอราคาจากผู้เชี่ยวชาญ