Default company background
บ จ แ บ

บ.ตรังการพิมพ์ จำกัด และ บ.ไทยสากลบรรจุภัณฑ์ ใน ประเทศไทย

19 ตำแหน่งงาน บ.ตรังการพิมพ์ จำกัด และ บ.ไทยสากลบรรจุภัณฑ์ ใน ประเทศไทย

บริษัทที่เกี่ยวข้อง

 • บ.ตรังการพิมพ์ จำกัด และ บ.ไทยสากลบรรจุภัณฑ์

  หัวหน้าแผนกสโตร์

  6 วันที่แล้ว


  บ.ตรังการพิมพ์ จำกัด และ บ.ไทยสากลบรรจุภัณฑ์ เมืองตรัง, ประเทศไทย

  ดูแลการเบิก-จ่าย สินค้าให้เป็นไปตามขั้นตอนรับของที่ Supplier หรือบริษัทขนส่งมาส่งตรวจเช็คและรับของให้ครบตามจํานวนที่รับเข้าเก็บของเข้าสโตร์ให้เป็นระเบียบทํารายการสรุปการรับ - จ่าย และยอดคงเหลือในแต่ละ ...

 • บ.ตรังการพิมพ์ จำกัด และ บ.ไทยสากลบรรจุภัณฑ์

  ช่างไฟฟ้า

  6 วันที่แล้ว


  บ.ตรังการพิมพ์ จำกัด และ บ.ไทยสากลบรรจุภัณฑ์ เมืองตรัง, ตรัง, ประเทศไทย

  ที่อยู่กิจการ- 8 ม.5 ต.นาตาล่วง อ.เมือง จ.ตรัง- จังหวัด · - ตรัง- รายได้ · - ตามตกลง- วุฒิการศึกษา · - ปวส.- เพศ · - ชาย- รายละเอียด · **ช่างไฟฟ้า** · **คุณสมบัติ** · 1.วุฒิการศึกษา ปวส-ปวช ช่างไฟฟ้า ...

 • บ.ตรังการพิมพ์ จำกัด และ บ.ไทยสากลบรรจุภัณฑ์

  ธุรการออกบิล

  8 ชั่วโมงที่แล้ว


  บ.ตรังการพิมพ์ จำกัด และ บ.ไทยสากลบรรจุภัณฑ์ เมืองตรัง, ตรัง, ประเทศไทย

  **ดูตําแหน่งงานทั้งหมด** · - ตําแหน่งงาน · - ธุรการออกบิล · - จํานวน · - 1 ตําแหน่ง- ชื่อกิจการ · - บ.ตรังการพิมพ์ จํากัด และ บ.ไทยสากลบรรจุภัณฑ์ · - ที่อยู่กิจการ · - 8 ม.5 ต.นาตาล่วง อ.เมือง จ.ตรัง ...

 • บ.ตรังการพิมพ์ จำกัด และ บ.ไทยสากลบรรจุภัณฑ์

  พนักงานอัดกระดาษ

  8 ชั่วโมงที่แล้ว


  บ.ตรังการพิมพ์ จำกัด และ บ.ไทยสากลบรรจุภัณฑ์ เมืองตรัง, ตรัง, ประเทศไทย

  **ดูตําแหน่งงานทั้งหมด** · - ตําแหน่งงาน · - พนักงานอัดกระดาษ (รายเหมา) · - จํานวน · - 1 ตําแหน่ง- ชื่อกิจการ · - บ.ตรังการพิมพ์ จํากัด และ บ.ไทยสากลบรรจุภัณฑ์ · - ที่อยู่กิจการ · - 8 ม.5 ต.นาตาล่วง อ ...

 • บ.ตรังการพิมพ์ จำกัด และ บ.ไทยสากลบรรจุภัณฑ์

  Marketing

  1 วันที่แล้ว


  บ.ตรังการพิมพ์ จำกัด และ บ.ไทยสากลบรรจุภัณฑ์ เมืองตรัง, ตรัง, ประเทศไทย

  ที่อยู่กิจการ- 8 ม.5 ต.นาตาล่วง อ.เมือง จ.ตรัง- จังหวัด · - ตรัง- เงินเดือน · - ตามตกลง- วุฒิการศึกษา · - ปริญญาตรี- เพศ · - ไม่ระบุ- รายละเอียด · **ลักษณะงาน** · วางแผนการโพสต์ Online · - วางแผนการออ ...

 • บ.ตรังการพิมพ์ จำกัด และ บ.ไทยสากลบรรจุภัณฑ์

  แคชเชียร์(เครื่องช

  1 สัปดาห์ที่แล้ว


  บ.ตรังการพิมพ์ จำกัด และ บ.ไทยสากลบรรจุภัณฑ์ เมืองตรัง, ตรัง, ประเทศไทย

  ที่อยู่กิจการ- 8 ม.5 ต.นาตาล่วง อ.เมือง จ.ตรัง- จังหวัด · - ตรัง- เงินเดือน · - ตามตกลง- วุฒิการศึกษา · - ปวส.- เพศ · - ไม่ระบุ- รายละเอียด · - คุณสมบัติผู้สมัคร- มีประสบการณ์ทํางานอย่างน้อย 1-2 ปี · ...

 • บ.ตรังการพิมพ์ จำกัด และ บ.ไทยสากลบรรจุภัณฑ์

  Store

  1 สัปดาห์ที่แล้ว


  บ.ตรังการพิมพ์ จำกัด และ บ.ไทยสากลบรรจุภัณฑ์ เมืองตรัง, ตรัง, ประเทศไทย

  ที่อยู่กิจการ- 8 ม.5 ต.นาตาล่วง อ.เมือง จ.ตรัง- จังหวัด · - ตรัง- เงินเดือน · - ตามตกลง- วุฒิการศึกษา · - ปวส.- เพศ · - ไม่ระบุ- รายละเอียด · - คุณสมบัติผู้สมัคร- รับสินค้า ตรวจนับสินค้า · - ตรวจสอบเอ ...

 • บ.ตรังการพิมพ์ จำกัด และ บ.ไทยสากลบรรจุภัณฑ์

  เลขานุการ

  3 วันที่แล้ว


  บ.ตรังการพิมพ์ จำกัด และ บ.ไทยสากลบรรจุภัณฑ์ เมืองตรัง, ตรัง, ประเทศไทย

  **ดูตําแหน่งงานทั้งหมด** · - ตําแหน่งงาน · - เลขานุการ · - จํานวน · - 1 ตําแหน่ง- ชื่อกิจการ · - บ.ตรังการพิมพ์ จํากัด และ บ.ไทยสากลบรรจุภัณฑ์ · - ที่อยู่กิจการ · - 8 ม.5 ต.นาตาล่วง อ.เมือง จ.ตรัง 920 ...

 • บ.ตรังการพิมพ์ จำกัด และ บ.ไทยสากลบรรจุภัณฑ์

  ช่างเทคนิค

  3 วันที่แล้ว


  บ.ตรังการพิมพ์ จำกัด และ บ.ไทยสากลบรรจุภัณฑ์ เมืองตรัง, ตรัง, ประเทศไทย

  ที่อยู่กิจการ- 8 ม.5 ต.นาตาล่วง อ.เมือง จ.ตรัง- จังหวัด · - ตรัง- เงินเดือน · - ตามตกลง- วุฒิการศึกษา · - ปวช.- เพศ · - ไม่ระบุ- รายละเอียด · **คุณสมบัติ** · 1.วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี-ปวส-ปวช ช่างอุตสา ...

 • บ.ตรังการพิมพ์ จำกัด และ บ.ไทยสากลบรรจุภัณฑ์

  ผู้จัดการบริษัททัวร์

  1 ชั่วโมงที่แล้ว


  บ.ตรังการพิมพ์ จำกัด และ บ.ไทยสากลบรรจุภัณฑ์ เมืองตรัง, ประเทศไทย

  วางแผนออกแบบจัดโปรแกรมนําเที่ยวภายในประเทศตามความต้องการของลูกค้าจองโรงแรม,ประสานงานกับนักท่องเที่ยว,ประสานงานกับคนรถดทําและออกแบบโปรแกรมการเดินทางท่องเที่ยว การจัดทัวร์และวางแผนการเดินทางในทุกขั้นตอน

 • บ.ตรังการพิมพ์ จำกัด และ บ.ไทยสากลบรรจุภัณฑ์

  ไกด์นำเที่ยว

  2 วันที่แล้ว


  บ.ตรังการพิมพ์ จำกัด และ บ.ไทยสากลบรรจุภัณฑ์ เมืองตรัง, ตรัง, ประเทศไทย

  ที่อยู่กิจการ- 1 ม.5 ต.นาตาล่วง อ.เมือง จ.ตรัง- จังหวัด · - ตรัง- เงินเดือน · - ตามตกลง- วุฒิการศึกษา · - ปริญญาตรี- เพศ · - ไม่ระบุ- รายละเอียด · - คุณสมบัติผู้สมัคร- จบการศึกษา ปวช.ปวส.ป.ตรี สาขาการ ...

 • บ.ตรังการพิมพ์ จำกัด และ บ.ไทยสากลบรรจุภัณฑ์

  งานเหมาอัดกระดาษ

  4 วันที่แล้ว


  บ.ตรังการพิมพ์ จำกัด และ บ.ไทยสากลบรรจุภัณฑ์ เมืองตรัง, ตรัง, ประเทศไทย

  ที่อยู่กิจการ- 8 ม.5 ต.นาตาล่วง อ.เมือง จ.ตรัง 92000- จังหวัด · - ตรัง- รายได้ · - ตามตกลง- วุฒิการศึกษา · - ม.3- เพศ · - ชาย- รายละเอียด · **คุณสมบัติ** · - เพศชาย · - ยกหนักของได้ - ขยัน อดทน มีความ ...

 • บ.ตรังการพิมพ์ จำกัด และ บ.ไทยสากลบรรจุภัณฑ์

  การเงิน

  8 ชั่วโมงที่แล้ว


  บ.ตรังการพิมพ์ จำกัด และ บ.ไทยสากลบรรจุภัณฑ์ เมืองตรัง, ตรัง, ประเทศไทย

  ที่อยู่กิจการ- 8 ม.5 ต.นาตาล่วง อ.เมือง จ.ตรัง- จังหวัด · - ตรัง- เงินเดือน · - ตามตกลง- วุฒิการศึกษา · - ปวส.- เพศ · - ไม่ระบุ- รายละเอียด · - ชาย/หญิง อายุ 25-35ปี · - ระดับการศึกษา ปวส./ป.ตรี บัญชี ...

 • บ.ตรังการพิมพ์ จำกัด และ บ.ไทยสากลบรรจุภัณฑ์

  Admin ผักบุ้งทัวร์

  3 วันที่แล้ว


  บ.ตรังการพิมพ์ จำกัด และ บ.ไทยสากลบรรจุภัณฑ์ เมืองตรัง, ตรัง, ประเทศไทย

  ที่อยู่กิจการ- 8 ม.5 ต.นาตาล่วง อ.เมือง จ.ตรัง- จังหวัด · - ตรัง- เงินเดือน · - ตามตกลง- วุฒิการศึกษา · - ปวช.- เพศ · - ไม่ระบุ- รายละเอียด · - คุณสมบัติผู้สมัคร- จบการศึกษา ปวช.ปวส.ป.ตรี สาขาการท่องเ ...

 • บ.ตรังการพิมพ์ จำกัด และ บ.ไทยสากลบรรจุภัณฑ์

  ตรวจรับวัตถุดิบ

  1 สัปดาห์ที่แล้ว


  บ.ตรังการพิมพ์ จำกัด และ บ.ไทยสากลบรรจุภัณฑ์ เมืองตรัง, ตรัง, ประเทศไทย

  ที่อยู่กิจการ- 8 ม.5 ต.นาตาล่วง อ.เมือง จ.ตรัง- จังหวัด · - ตรัง- รายได้ · - ตามตกลง- วุฒิการศึกษา · - ปวช.- เพศ · - ไม่ระบุ- รายละเอียด · - คุณสมบัติผู้สมัคร- ชาย/หญิง อายุระหว่าง 28 - 45 ปี · - วุฒิ ...

 • บ.ตรังการพิมพ์ จำกัด และ บ.ไทยสากลบรรจุภัณฑ์

  พนักงานขับรถ 6 ล้อ

  2 วันที่แล้ว


  บ.ตรังการพิมพ์ จำกัด และ บ.ไทยสากลบรรจุภัณฑ์ เมืองตรัง, ตรัง, ประเทศไทย

  ที่อยู่กิจการ- 8 ม.5 ต.นาตาล่วง อ.เมือง จ.ตรัง- จังหวัด · - ตรัง- รายได้ · - ตามตกลง- วุฒิการศึกษา · - ไม่ระบุ- เพศ · - ไม่ระบุ- รายละเอียด · คุณสมบัติ · - 1.สามารถขับขี่รถได้ทุกชนิด มีใบขับขี่ประเภทท ...

 • บ.ตรังการพิมพ์ จำกัด และ บ.ไทยสากลบรรจุภัณฑ์

  Sale

  8 ชั่วโมงที่แล้ว


  บ.ตรังการพิมพ์ จำกัด และ บ.ไทยสากลบรรจุภัณฑ์ เมืองตรัง, ตรัง, ประเทศไทย

  **ดูตําแหน่งงานทั้งหมด** · - ตําแหน่งงาน · - Sale · - จํานวน · - 1 ตําแหน่ง- ชื่อกิจการ · - บ.ตรังการพิมพ์ จํากัด และ บ.ไทยสากลบรรจุภัณฑ์ · - ที่อยู่กิจการ · - 8 ม.5 ต.นาตาล่วง อ.เมือง จ.ตรัง 92000 · ...

 • บ.ตรังการพิมพ์ จำกัด และ บ.ไทยสากลบรรจุภัณฑ์

  พนักงานฝ่ายผลิต

  8 ชั่วโมงที่แล้ว


  บ.ตรังการพิมพ์ จำกัด และ บ.ไทยสากลบรรจุภัณฑ์ เมืองตรัง, ตรัง, ประเทศไทย

  **ดูตําแหน่งงานทั้งหมด** · - ตําแหน่งงาน · - พนักงานฝ่ายผลิต · - จํานวน · - 10 ตําแหน่ง- ชื่อกิจการ · - บ.ตรังการพิมพ์ จํากัด และ บ.ไทยสากลบรรจุภัณฑ์ · - ที่อยู่กิจการ · - 8 ม.5 ต.นาตาล่วง อ.เมือง จ.ต ...

 • บ.ตรังการพิมพ์ จำกัด และ บ.ไทยสากลบรรจุภัณฑ์

  ธุรการไลน์ผลิต

  8 ชั่วโมงที่แล้ว


  บ.ตรังการพิมพ์ จำกัด และ บ.ไทยสากลบรรจุภัณฑ์ เมืองตรัง, ตรัง, ประเทศไทย

  **ดูตําแหน่งงานทั้งหมด** · - ตําแหน่งงาน · - ธุรการไลน์ผลิต · - จํานวน · - 1 ตําแหน่ง- ชื่อกิจการ · - บ.ตรังการพิมพ์ จํากัด และ บ.ไทยสากลบรรจุภัณฑ์ · - ที่อยู่กิจการ · - 8 ม.5 ต.นาตาล่วง อ.เมือง จ.ตรั ...