Default company background
บริษัท จัสท์ คาร์ จำกัด

บริษัท จัสท์ คาร์ จำกัด ใน ประเทศไทย

12 ตำแหน่งงาน บริษัท จัสท์ คาร์ จำกัด ใน ประเทศไทย

บริษัทที่เกี่ยวข้อง

 • บริษัท จัสท์ คาร์ จำกัด

  Online Community

  4 วันที่แล้ว


  บริษัท จัสท์ คาร์ จำกัด เมืองสมุทรปราการ, สมุทรปราการ, ประเทศไทย

  **รายละเอียดงาน**: · **รูปแบบงาน **:งานประจํา**: · **จํานวนที่รับ **:1 ตําแหน่ง**: · **สถานที่ปฏิบัติงาน **:สมุทรปราการ(เมืองสมุทรปราการ)**: · **เงินเดือน(บาท) **:15,000 - 30,000**: · **วันหยุด **:วัน ...

 • บริษัท จัสท์ คาร์ จำกัด

  Dealer Sales

  21 ชั่วโมงที่แล้ว


  บริษัท จัสท์ คาร์ จำกัด สมุทรปราการ, ประเทศไทย

  วันนี้ · คุณสมบัติพื้นฐาน · งานประจํา · 1 - 3 ปี · สมุทรปราการ · มัธยมศึกษา · สามารถเจรจาต่อรองได้ + Commission · หน้าที่และความรับผิดชอบ · - โทรติดต่อดีลเลอร์เต้นท์รถยนต์มือสอง เพื่อทําการเปรียบเทียบ ...

 • บริษัท จัสท์ คาร์ จำกัด

  Graphic Designer

  4 วันที่แล้ว


  บริษัท จัสท์ คาร์ จำกัด บางพลี, ประเทศไทย

  ออกแบบ งานรูปภาพ Info Graphic และงานกราฟฟิคต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายออกแบบ ดีไซน์ งานกราฟฟิค เพื่อลงสื่อ Online และ Offline รวมทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆมีทักษะด้านการถ่ายภาพ และตัดต่อ VDO ได้เป็นอย่างด ...

 • บริษัท จัสท์ คาร์ จำกัด

  Assistant Accounting Manager

  5 วันที่แล้ว


  บริษัท จัสท์ คาร์ จำกัด บางพลี, ประเทศไทย

  วางแผนการดําเนินงานในการบริหารงานด้านบัญชี พร้อมทั้งดูแลรับผิดชอบการดําเนินการต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดตรวจสอบการทํางานของหน่วยงานให้ได้ตามมาตรฐานขั้นตอนของการปฏิบัติงาน และหาวิธีการปรับปรุงการปฏิ ...

 • บริษัท จัสท์ คาร์ จำกัด

  Head of Digital Marketing

  5 วันที่แล้ว


  บริษัท จัสท์ คาร์ จำกัด บางพลี, ประเทศไทย

  - วิเคราะห์ลักษณะของแบรนด์ โดยใช้ Source ของ Brand Manual ในการนําลักษณะของแบรนด์มาสร้าง Key Word และคาแรกเตอร์ของแบรนด์และ Admin ขึ้นมา- วิเคราะห์จุดอ่อนและจุดแข็งของแบรนด์- วิเคราะห์ Consumer Insigh ...

 • บริษัท จัสท์ คาร์ จำกัด

  Event Sales Manager

  3 วันที่แล้ว


  บริษัท จัสท์ คาร์ จำกัด บางพลี, ประเทศไทย

  วางแผนและดําเนินการจัดกิจกรรมการตลาด (Event Marketing) และกิจกรรมส่งเสริมการขาย เพื่อให้เกิดการรับรู้ และกระตุ้นยอดขายของบริษัท ฯวางแผนงบประมาณ ประมาณการค่าใช้จ่าย ในแต่ละกิจกรรมและควบคุมให้เป็นไปตามแ ...

 • บริษัท จัสท์ คาร์ จำกัด

  Quality Assurance Audit Agent

  22 ชั่วโมงที่แล้ว


  บริษัท จัสท์ คาร์ จำกัด บางพลี, ประเทศไทย

  ประเมินตรวจสอบ รายงาน คุณภาพการให้ให้บริการของสาขาให้เป็นไปตามมาตราฐานของบริษัทฯโทรสอบถามความพึงพอใจจากลูกค้าหลังใช้บริการวิเคราะห์การบริการของพนักงาน เช่น (ความพึงพอใจ,มาตราฐานการให้บริการ,Productivi ...

 • บริษัท จัสท์ คาร์ จำกัด

  Sales Executive

  22 ชั่วโมงที่แล้ว


  บริษัท จัสท์ คาร์ จำกัด บางพลี, ประเทศไทย

  พัฒนาและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า (ทํางานเชิงรุก)วิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า และแนะนําการบริการที่เหมาะสมเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าสามารถนําเสนอ ดูแล และติดตามการทํายอดของนักลงทุน รวมไปถ ...

 • บริษัท จัสท์ คาร์ จำกัด

  Dealer Sales Agent

  22 ชั่วโมงที่แล้ว


  บริษัท จัสท์ คาร์ จำกัด บางพลี, ประเทศไทย

  1. โทรติดต่อดีลเลอร์ใหม่เพื่อเรียนเชิญเข้ามาเป็นพาร์ทเนอร์ของทางบริษัท (โดยดีลเลอร์จําเป็นต้องมีหน้าร้านที่ชัดเจนสามารถตรวจสอบได้) 2. รักษาความสัมพันธ์ของดีลเลอร์เก่าที่เป็นคู่ค้า ให้ยังมีความประทับใจ ...

 • บริษัท จัสท์ คาร์ จำกัด

  Digital Marketing

  6 วันที่แล้ว


  บริษัท จัสท์ คาร์ จำกัด บางพลี, สมุทรปราการ, ประเทศไทย

  **รายละเอียดงาน**: · **รูปแบบงาน **:งานประจํา**: · **จํานวนที่รับ **:2 ตําแหน่ง**: · **สถานที่ปฏิบัติงาน **:สมุทรปราการ(บางพลี)**: · **เงินเดือน(บาท) **:ตามตกลง**: · **วันหยุด **:วันเสาร์**, **วันอาทิ ...

 • บริษัท จัสท์ คาร์ จำกัด

  Full stack web developer

  5 วันที่แล้ว


  บริษัท จัสท์ คาร์ จำกัด บางพลี, ประเทศไทย

  ออกแบบ พัฒนา และบํารุงรักษาเว็บแอปพลิเคชันที่ปรับขนาดได้โดยใช้เฟรมเวิร์ก และ ทํางานร่วมกับนักพัฒนาและนักออกแบบรายอื่นเพื่อให้แน่ใจว่าเว็บแอปพลิเคชันตรงตามความต้องการของลูกค้าและส่งมอบตรงเวลาเขียนโค้ ...

 • บริษัท จัสท์ คาร์ จำกัด

  Quality Assurance

  22 ชั่วโมงที่แล้ว


  บริษัท จัสท์ คาร์ จำกัด บางพลี, ประเทศไทย

  ตรวจสอบรถยนต์ที่บริษัททําการรับซื้อเข้ามาว่าสภาพตรงตามรายงานช่าง หรือ ได้ตามมาตรฐานที่บริษัทกําหนดหรือไม่บริหารจัดการบุคลากรฝ่ายช่างในสาขาที่ตนดูแลรับผิดชอบให้ทํางานได้ตามเป้าหมายที่บริษัทกําหนดบริหาร ...