Default company background
บริษัท ชิงชัยฟู้ด จำกัด

บริษัท ชิงชัยฟู้ด จำกัด ใน ประเทศไทย

13 ตำแหน่งงาน บริษัท ชิงชัยฟู้ด จำกัด ใน ประเทศไทย

บริษัทที่เกี่ยวข้อง


 • บริษัท ชิงชัยฟู้ด จำกัด เขตคันนายาว, ประเทศไทย

  1.มีความละเอียด รอบคอบ และความแม่นยําสูง2.วางแผน ควบคุม และตรวจสอบงานด้านบัญชีทั้งระบบให้เป็นไปอย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับนโยบายบริษัท3.รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลทางด้านบัญชีการเงินของบริษัท ...

 • บริษัท ชิงชัยฟู้ด จำกัด

  Admin ประจำสวนอาหาร

  43 วินาทีที่แล้ว


  บริษัท ชิงชัยฟู้ด จำกัด เขตบึงกุ่ม, ประเทศไทย

  -ประชาสัมพันธ์ รวมถึงรับการติดต่อจากลูกค้าผ่านทางช่องทางต่างๆ-ดูแลและประสานงาน การรับจองโต๊ะพร้อมติดตามผ่านสื่อออนไลน์ต่างๆ -ตอบคําถามลูกค้าผ่านช่องทางสื่อออนไลน์ต่างๆ เช่น Line Facebook เป็นต้น-จัดทํ ...


 • บริษัท ชิงชัยฟู้ด จำกัด เขตคันนายาว, ประเทศไทย

  -รับผิดชอบดูแล,มอบหมาย,ติดตามการจัดซื้อจัดหาสินค้าและบริการ เพื่อให้ได้สินค้าตรงตามความต้องการภายในวันและเวลาที่กําหนด -บริหารต้นทุนวัตถุดิบและสินค้า -สรรหาซัพพลายเออร์รายใหม่ๆ,คัดสรรสินค้าและเปรียบเท ...

 • บริษัท ชิงชัยฟู้ด จำกัด

  Business Development

  1 วันที่แล้ว


  บริษัท ชิงชัยฟู้ด จำกัด เขตคันนายาว, ประเทศไทย

  มีประสบการณ์เช่าพื้นที่ในห้าง เช่น เซ็นทรัล ศูนย์การค้า หรือ community mallฯลฯ และพื้นที่นอกห้างติดต่อประสานงานกับ Landlordเจรจาธุรกิจ ต่อสัญญา ขยายพื้นที่ หาพื้นที่เช่า วางแผนกลยุทธ์การขยายธุรกิจ ในพ ...

 • บริษัท ชิงชัยฟู้ด จำกัด

  Admin ประสานงาน

  1 วันที่แล้ว


  บริษัท ชิงชัยฟู้ด จำกัด เขตคันนายาว, ประเทศไทย

  -ประชาสัมพันธ์ รวมถึงรับการติดต่อจากลูกค้าผ่านทางช่องทางต่างๆ-ดูแลและประสานงาน การรับจองโต๊ะพร้อมติดตามผ่านสื่อออนไลน์ต่างๆ -ตอบคําถามลูกค้าผ่านช่องทางสื่อออนไลน์ต่างๆ เช่น Line Facebook เป็นต้น -จัดท ...


 • บริษัท ชิงชัยฟู้ด จำกัด เขตคันนายาว, ประเทศไทย

  คอยบริหารยอดขายของร้านให้เป็นไปตามเป้าหมายที่เจ้าของกิจการกําหนดไว้ดูแลเรื่องการสั่งวัตถุดิบเข้าร้านเพื่อให้มีเพียงพอต่อการขายในแต่ละวันคอยบริหารความพึงพอใจของลูกค้า คอยแก้ไขปัญหาการร้องเรียนของลูกค้า ...

 • บริษัท ชิงชัยฟู้ด จำกัด

  Supervisor

  6 วันที่แล้ว


  บริษัท ชิงชัยฟู้ด จำกัด กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย

  ดูแลควบคุมมาตราฐานและน้ําหนักการตักปริมาณเมนูข้าวราดแกง · - ดูแลควบคุมสต็อคสินค้า เบิกสินค้าระหว่างวัน · - คิดเงินด้วยระบบ POS · - ดูแลความเรียบร้อยต่างๆภายในร้าน · - คํานวณการปริมาณสั่งสินค้าให้เพียง ...


 • บริษัท ชิงชัยฟู้ด จำกัด เขตคันนายาว, ประเทศไทย

  -รับผิดชอบดูแล,มอบหมาย,ติดตามการจัดซื้อจัดหาสินค้าและบริการ เพื่อให้ได้สินค้าตรงตามความต้องการภายในวันและเวลาที่กําหนด-บริหารต้นทุนวัตถุดิบและสินค้า-สรรหาซัพพลายเออร์รายใหม่ๆ,คัดสรรสินค้าและเปรียบเทีย ...

 • บริษัท ชิงชัยฟู้ด จำกัด

  area manager

  1 วันที่แล้ว


  บริษัท ชิงชัยฟู้ด จำกัด เขตคันนายาว, ประเทศไทย

  สร้างยอดขายผลกําไรและควบคุมคุณภาพมาตรฐานวางแผนและควบคุมรักษาคุณภาพและบริการขอบเขตการขายติดตามและประเมิณปัจจัยเสี่ยงต่อคุณภาพและบริการรับผิดชอบงานปฎิบัติการ สาขาภายในเขตการขายของตนเอง นําเสนอแนวทางในกา ...

 • บริษัท ชิงชัยฟู้ด จำกัด

  ผู้ช่วยครัว

  6 วันที่แล้ว


  บริษัท ชิงชัยฟู้ด จำกัด กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย

  จัดเตรียมวัตถุดิบในการออกอาหารเมนูข้าวราดแกง · - ออกอาหารเมนูข้าวราดแกงตามมาตราฐาน SOP ของบริษัทที่กําหนดไว้ (มีสูตรให้) · - ดูแลความเรียบร้อยของครัว ความสะอาด และอุปกรณ์ในการประกอบอาหาร · - ทําเมนูเส ...

 • บริษัท ชิงชัยฟู้ด จำกัด

  Operation Manager

  1 วันที่แล้ว


  บริษัท ชิงชัยฟู้ด จำกัด เขตคันนายาว, ประเทศไทย

  1) วิเคราะห์และทําความเข้าใจ เป้าหมายที่ได้รับ และกําหนดงบประมาณ ในการบริหารร้านทุกสาขา และค่าใช้จ่ายต่างๆ ตลอดจนวิเคราะห์ยอดขาย เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่บริษัทกําหนดไว้ 2) อธิบายและสื่อสารให้ผู้จัดการ ...


 • บริษัท ชิงชัยฟู้ด จำกัด เขตคันนายาว, ประเทศไทย

  -วางแผนรับสมัครบุคลากรตามโครงสร้างบริษัท-จัดทําสัญญาจ้างของพนักงาน-ดูแลสต็อกยูนิฟอร์ม พร้อมทําเบิกยูนิฟอร์มให้พนักงานใหม่-รวบรวม จัดเก็บ ประวัติของพนักงานภายในองค์กร-จัดทําแบบประเมินของพนักงานส่งให้ผู ...

 • บริษัท ชิงชัยฟู้ด จำกัด

  ช่างภาพและตัดต่อ

  1 วันที่แล้ว


  บริษัท ชิงชัยฟู้ด จำกัด เขตคันนายาว, ประเทศไทย

  -มีความชํานาญ ในการถ่ายภาพ ถ่ายวีดีโอ จัดองค์ประกอบของภาพก่อนลงมือถ่าย -สามารถตัดต่องานได้ -สามารถใช้อุปกรณ์ต่างๆได้เป็นอย่างดี อาทิ เช่น โรนิน อุปกรณ์ขาตั้ง กล้องโซนี่ หรือ บินโดรนได้เป็นอย่างดี -มีร ...