Default company background
บริษัท นิติพล อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด

บริษัท นิติพล อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด ใน ประเทศไทย

13 ตำแหน่งงาน บริษัท นิติพล อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด ใน ประเทศไทย

บริษัทที่เกี่ยวข้อง

 • บริษัท นิติพล อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด

  เจ้าหน้าที่บุคคล-ส

  6 วันที่แล้ว


  บริษัท นิติพล อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด บางกะปิ, กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย

  บริษัท: · บริษัท นิติพล อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จํากัด · รายละเอียดงาน: · 1.ดําเนินการสรรหาพนักงาน นิติพลคลินิก ประจําสาขา ในโซนประจําภาค ที่ได้รับมอบหมาย · 2.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายที่ผู้บังคับบัญช ...

 • บริษัท นิติพล อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด

  Marketing Manager

  1 วันที่แล้ว


  บริษัท นิติพล อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด เขตบางกะปิ, ประเทศไทย

  1.มีประสบการณ์ตรง สายงานคลินิกความงาม2.เคยผ่านงานonline และสามารถเขียนcaptionได้ ,ตอบchatได้,เขียนบทความwebsiteได้ 3.มีประสบการณ์ ทําseoได้ ซื้อโฆษณา Facebook,YouTube ,Tiktokได้ 4.เคยลงหน้างานสาขา ควบ ...


 • บริษัท นิติพล อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด เขตบางกะปิ, ประเทศไทย

  1.ตรวจรับสินค้าให้ได้จํานวนที่ครบและคุณภาพตรงตามมาตรฐาน2.จัดเรียงสินค้าแยกตามหมวดหมู่ให้เป็นระเบียบ3.ตรวจสอบควบคุมสต็อคสินค้าในทุกๆเดือนให้ตรงตามระบบ4.ลงรายละเอียดเอกสาร Log Book,Stock Card ให้ถูกต้อง ...

 • บริษัท นิติพล อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด

  Medical Trainer

  53 นาทีที่แล้ว


  บริษัท นิติพล อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด บางกะปิ, กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย

  บริษัท: · บริษัท นิติพล อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จํากัด · รายละเอียดงาน: · 1.อบรมความรู้ด้านทฤษฎี ด้านปฎิบัติ ให้แก่เจ้าหน้าที่ประจําสาขาที่เข้ารับการฝึกอบรม · 2.ตอบคําถาม แก้ปัญหา เรื่องงานแพทย์ ให้แก ...


 • บริษัท นิติพล อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด เขตห้วยขวาง, ประเทศไทย

  1.ดูแลต้อนรับลูกค้าที่เข้ารับบริการภายในสาขา2.ค้นหาประวัติลูกค้าการจัดบัตรคิว เสิร์ฟเครื่องดื่ม 3.ให้คําแนะนําช่วยเหลือลูกค้า4.แนะนํา promotion ใหม่ๆ ให้กับทางลูกค้าทราบ5.ช่วยเหลือแพทย์ในการจัดเตรียมเ ...


 • บริษัท นิติพล อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย

  1.ให้คําแนะนําเกี่ยวกับขั้นตอนการรับบริการ การให้คําปรึกษาปัญหาผิวพรรณ2.นําเสนอขายบริการและผลิตภัณฑ์ต่างๆพร้อมแนะนําคอร์ส Promotion ใหม่ๆ3.ติดตามผลการรักษาและเชิญชวนให้ใช้บริการทางช่องทางสื่อออนไลน์ 4 ...

 • บริษัท นิติพล อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด

  เจ้าหน้าที่ธุรการ

  4 วันที่แล้ว


  บริษัท นิติพล อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด บางกะปิ, กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย

  บริษัท: · บริษัท นิติพล อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จํากัด · รายละเอียดงาน: · - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร · - ดูแลงานด้านเอกสาร สรุปข้อมูลงานด้านเอกสาร · อัตรา: · หลายอัตรา ...


 • บริษัท นิติพล อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด เขตดินแดง, ประเทศไทย

  1.ตรวจสอบรายงานรับ เงินสด,บัตรเครดิต,บัตรกํานัล และรับเงินอื่นๆ2.ตรวจสอบการนําฝากยอดขายประจําวัน เงินสด,บัตรเครดิต ให้ยอดขายตรงกับเงินฝากธนาคาร3.ตรวจสอบการรับเงินจากลูกค้า เพื่อทําการบันทึกบัญชีให้ครบ ...


 • บริษัท นิติพล อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย

  1.ให้บริการดูแลผิวพรรณ ทําทรีทเม้นท์นวดหน้า ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย2.บริการลูกค้า อธิบายรายละเอียดคอร์สทรีทเม้นท์3.ให้คําแนะนําหลังการให้บริการกับลูกค้า 4.ช่วยเหลืองานอื่นๆ ในคลินิกที่ได้รับมอบหมายตา ...


 • บริษัท นิติพล อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด เขตคลองสามวา, ประเทศไทย

  1.ให้คําแนะนําเกี่ยวกับขั้นตอนการรับบริการ การให้คําปรึกษาปัญหาผิวพรรณ2.นําเสนอขายบริการและผลิตภัณฑ์ต่างๆพร้อมแนะนําคอร์ส Promotion ใหม่ๆ3.ติดตามผลการรักษาและเชิญชวนให้ใช้บริการทางช่องทางสื่อออนไลน์ 4 ...


 • บริษัท นิติพล อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด เขตบางกะปิ, ประเทศไทย

  1.สัมภาษณ์ผู้สมัครทุกตําแหน่งงาน2.คิดช่องทางรับสมัครงาน/เพิ่มช่องทางรับสมัครงาน3.ติดต่อประสานงานกับสาขา อัพเดทกําลังคนสาขาที่ขาดเพื่อหากําลังคนทดแทน4.อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย


 • บริษัท นิติพล อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด เขตมีนบุรี, ประเทศไทย

  1. บริหารจัดการงานบริการลูกค้าภายในสาขา2. วางแผนและบริหารยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมาย3. ควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานให้ได้ตามมาตรฐานขององค์กร4. พัฒนาคุณภาพการบริการและพัฒนาเพิ่มทักษะของพนักงานในสาขา


 • บริษัท นิติพล อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด เขตห้วยขวาง, ประเทศไทย

  1.บันทึกบัญชีชื่อสินค้า (Trad payable) และตรวจสอบใบแจ้งหนี้และเอกสารต่างๆให้ครบถ้วนถูกต้อง2.บันทึกบัญชีค่าซ่อมแซมต่างๆ (Maintenance) และตรวจสอบใบแจ้งหนี้และเอกสารต่างๆให้ครบถ้วนถูกต้อง3.บันทึกบัญชีเงิ ...