Default company background
บริษัท บี-ควิก จำกัด

บริษัท บี-ควิก จำกัด ใน ประเทศไทย

13 ตำแหน่งงาน บริษัท บี-ควิก จำกัด ใน ประเทศไทย

บริษัทที่เกี่ยวข้อง


 • บริษัท บี-ควิก จำกัด บางกรวย, ประเทศไทย

  - ดูแลสวัสดิการพนักงาน เช่น ประกันสุขภาพกลุ่ม, ประกันสังคม, กองทุนทดแทน, กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ฯลฯ - ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก - งานกิจกรรม, ตรวจสุขภาพประจําปี, ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ - ตรวจสอบ ...


 • บริษัท บี-ควิก จำกัด บางกรวย, ประเทศไทย

  - ดูแล/ซ่อมบํารุงรักษารถยนต์ เปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่อง ยาง แบตเตอรี่ แอร์รถยนต์ และตรวจเช็คระยะ - ตรวจเช็ค/ซ่อมบํารุงรักษาระบบช่วงล่างรถยนต์ เปลี่ยนโช้ค เบรค และคลัช


 • บริษัท บี-ควิก จำกัด บางกรวย, ประเทศไทย

  - ดูแล/ซ่อมบํารุงรักษารถยนต์ เปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่อง ยาง แบตเตอรี่ แอร์รถยนต์ และตรวจเช็คระยะ - ตรวจเช็ค/ซ่อมบํารุงรักษาระบบช่วงล่างรถยนต์ เปลี่ยนโช้ค เบรค และคลัช

 • บริษัท บี-ควิก จำกัด

  ช่างยนต์

  4 วันที่แล้ว


  บริษัท บี-ควิก จำกัด เมืองฉะเชิงเทรา, ฉะเชิงเทรา, ประเทศไทย

  **รายละเอียดงาน**: · **รูปแบบงาน **:งานประจํา**: · **จํานวนที่รับ **:2 ตําแหน่ง**: · **สถานที่ปฏิบัติงาน **:ฉะเชิงเทรา(เมืองฉะเชิงเทรา)**: · **เงินเดือน(บาท) **:13,000**: · **วันหยุด **:ไม่ระบุ**: · * ...


 • บริษัท บี-ควิก จำกัด บางกรวย, ประเทศไทย

  - ดูแล/ซ่อมบํารุงรักษารถยนต์ เปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่อง ยาง แบตเตอรี่ แอร์รถยนต์ และตรวจเช็คระยะ - ตรวจเช็ค/ซ่อมบํารุงรักษาระบบช่วงล่างรถยนต์ เปลี่ยนโช้ค เบรค และคลัช

 • บริษัท บี-ควิก จำกัด

  แคชเชียร์

  3 วันที่แล้ว


  บริษัท บี-ควิก จำกัด ประจวบคีรีขันธ์, ประเทศไทย

  บริษัท: · บริษัท บี-ควิก จํากัด · รายละเอียดงาน: · - ต้อนรับลูกค้าที่นํารถมาเข้ารับบริการ · - แคชเชียร์ประจําศูนย์บริการ · - ธุรการประจําศูนย์บริการ · อัตรา: · 2 ตําแหน่ง · เงินเดือน: · ไม่ระบุ บาท · ...


 • บริษัท บี-ควิก จำกัด บางกรวย, ประเทศไทย

  - ดูแล/ซ่อมบํารุงรักษารถยนต์ เปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่อง ยาง แบตเตอรี่ แอร์รถยนต์ และตรวจเช็คระยะ - ตรวจเช็ค/ซ่อมบํารุงรักษาระบบช่วงล่างรถยนต์ เปลี่ยนโช้ค เบรค และคลัช


 • บริษัท บี-ควิก จำกัด บางกรวย, ประเทศไทย

  - ดูแล/ซ่อมบํารุงรักษารถยนต์ เปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่อง ยาง แบตเตอรี่ แอร์รถยนต์ และตรวจเช็คระยะ - ตรวจเช็ค/ซ่อมบํารุงรักษาระบบช่วงล่างรถยนต์ เปลี่ยนโช้ค เบรค และคลัช


 • บริษัท บี-ควิก จำกัด บางกรวย, ประเทศไทย

  - ดูแล/ซ่อมบํารุงรักษารถยนต์ เปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่อง ยาง แบตเตอรี่ แอร์รถยนต์ และตรวจเช็คระยะ - ตรวจเช็ค/ซ่อมบํารุงรักษาระบบช่วงล่างรถยนต์ เปลี่ยนโช้ค เบรค และคลัช

 • บริษัท บี-ควิก จำกัด

  แคชเชียร์

  3 วันที่แล้ว


  บริษัท บี-ควิก จำกัด ทุ่งครุ, กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย

  บริษัท: · บริษัท บี-ควิก จํากัด · รายละเอียดงาน: · - ต้อนรับลูกค้าที่นํารถมาเข้ารับบริการ · - แคชเชียร์ประจําศูนย์บริการ · - ธุรการประจําศูนย์บริการ · อัตรา: · 2 ตําแหน่ง · เงินเดือน: · ไม่ระบุ บาท · ...


 • บริษัท บี-ควิก จำกัด บางกรวย, ประเทศไทย

  - ดูแล/ซ่อมบํารุงรักษารถยนต์ เปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่อง ยาง แบตเตอรี่ แอร์รถยนต์ และตรวจเช็คระยะ - ตรวจเช็ค/ซ่อมบํารุงรักษาระบบช่วงล่างรถยนต์ เปลี่ยนโช้ค เบรค และคลัช


 • บริษัท บี-ควิก จำกัด บางกรวย, ประเทศไทย

  - ดูแล/ซ่อมบํารุงรักษารถยนต์ เปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่อง ยาง แบตเตอรี่ แอร์รถยนต์ และตรวจเช็คระยะ - ตรวจเช็ค/ซ่อมบํารุงรักษาระบบช่วงล่างรถยนต์ เปลี่ยนโช้ค เบรค และคลัช


 • บริษัท บี-ควิก จำกัด บางกรวย, ประเทศไทย

  - ดูแล/ซ่อมบํารุงรักษารถยนต์ เปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่อง ยาง แบตเตอรี่ แอร์รถยนต์ และตรวจเช็คระยะ - ตรวจเช็ค/ซ่อมบํารุงรักษาระบบช่วงล่างรถยนต์ เปลี่ยนโช้ค เบรค และคลัช