บริษัท มิลเลนเนียม กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) จำกัด

บริษัท มิลเลนเนียม กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) จำกัด in Thailand

Related companies

13 jobs at บริษัท มิลเลนเนียม กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) จำกัด in Thailand

 • ที่ปรึกษาการขาย MINI,BENZ,BMW, Japanese Brand (Used Car) รับด่วน

  1. ติดต่อเสนอขายรถแก่ลูกค้า ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทกําหนด2. บันทึกข้อมูลลูกค้า (Prospect) ในระบบ CRM3. บันทึกข้อมู ...

  บริษัท มิลเลนเนียม กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) จำกัด - เขตวังทองหลาง - beBee S2 TH

 • เจ้าหน้าที่การเงินด้านรับ (ประจำโชว์รูม bmw สาขาลาดพร้าว 112)

  1.จัดเตรียมเอกสารสําหรับวางบิล (ลูกค้าบางรายที่มีการวางบิลทางไปรษณีย์ ที่ไม่มี Messengers วิ่งเส้นนั้น) ค่าอะไหล่และบริก ...

  บริษัท มิลเลนเนียม กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) จำกัด - เขตวังทองหลาง - beBee S2 TH

 • Sales Consultant Maserati (สาขาไอคอนสยาม)

  - พิชิตเป้าหมายการขายและทิศทางที่บริษัทกําหนด - พิชิตเป้าหมายในหัวข้อทดลองขับและการติดต่อลูกค้าที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้ ...

  บริษัท มิลเลนเนียม กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) จำกัด - เขตคลองสาน - beBee S2 TH

 • เจ้าหน้าที่บัญชี สาขาเกษตรนวมินทร์

  - ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องชุดเอกสารประกอบการลงบัญชีด้านรับ- งานบันทึกรายการบัญชีประจําวันด้านรับ - งานจัดทํารายงานข้อมู ...

  บริษัท มิลเลนเนียม กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) จำกัด - เขตลาดพร้าว - beBee S2 TH

 • Sales Consultant/ที่ปรึกษาการขายรถยนต์ (BMW) ลาดพร้าว,พัฒนาการ,พระราม4,ICONSIAM

  1. พิชิตเป้าหมายการขายและทิศทางของทางที่บริษัทกําหนด2. ประเมินความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อตัวเอง, โชว์รูม , บริษัท3. ดูแ ...

  บริษัท มิลเลนเนียม กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) จำกัด - เขตวังทองหลาง - beBee S2 TH

 • Finance Supervisor (หัวหน้าการเงิน)

  1.จัดทําและตรวจสอบประเภทงานการเงินที่เกี่ยวข้องกับการเงินรับทั้งหมด2.จัดทําและตรวจสอบประเภทงานการเงินที่เกี่ยวข้องกับการ ...

  บริษัท มิลเลนเนียม กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) จำกัด - เขตวังทองหลาง - beBee S2 TH

 • ขับรถผู้บริหารชาวต่างชาติ /ผู้บริหารชาวไทย และส่วนกลาง (รู้ผลทันที)

  1) ขับรถรับ-ส่งนายจากบ้านไปตามสถานที่ต่าง ๆ ตามคําสั่ง2) ขับรถส่วนกลาง รับ-ส่งเจ้าหน้าที่ไปตามสถานที่ต่างๆ ตามคําสั่ง3) ...

  บริษัท มิลเลนเนียม กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) จำกัด - เขตวัฒนา - beBee S2 TH

 • Product Genius (ฺBMW)/ผู้เชี่ยวชาญด้านรถยนต์ สาขาลาดพร้าว 112

  -ดูแลให้ข้อมูลและตอบข้อซักถามให้กับลูกค้าประจําโชว์รูมของตนเอง ตามรุ่นที่ได้รับมอบหมาย ตั้งแต่การแนะนําผลิตภัณฑ์ ทดลองขั ...

  บริษัท มิลเลนเนียม กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) จำกัด - เขตวังทองหลาง - beBee S2 TH

 • Sales Consultant Luxury (Aston Martion)

  1.เพิ่มกลุ่มลูกค้าใหม่เพื่อสร้างโอกาสในการขาย1.บันทึกข้อมูลของลูกค้าที่มีความสนใจซื้อรถยนต์ (Prospect) ลงในระบบ CRM ให้ค ...

  บริษัท มิลเลนเนียม กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) จำกัด - เขตบางคอแหลม - beBee S2 TH

 • ที่ปรึกษาการขายรถยนต์เปอโยต์ (peugeot) เยาวราช ราชพฤกษ์ เกษตรนวมินทร์ สุขุมวิท

  หน้าที่รับผิดชอบ1. ติดต่อเสนอขายรถใหม่แก่ลูกค้า ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทกําหนด2. บันทึกข้อมูลลูกค้า (Prospect) ในระ ...

  บริษัท มิลเลนเนียม กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) จำกัด - เขตวังทองหลาง - beBee S2 TH

 • ช่างยนต์ ประจำสาขาถนนพระราม4 , สาขาสำโรง , สาขาสุขุมวิท

  1.ซ่อมและเตรียมการบริการให้กับรถของลูกค้าตามใบสั่งซ่อมที่แจกจ่ายโดย Controller ภายใต้การควบคุมดูแลของ Workshop Superviso ...

  บริษัท มิลเลนเนียม กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) จำกัด - เขตคลองเตย - beBee S2 TH

 • Call Center Insurance (ขายประกันภัยรถยนต์)

  1.ขายประกันภัยที่ต่ออายุ2.เก็บค่าเบี้ยประกันภัยที่ต่ออายุ3.จัดส่งเอกสารกรมธรรม์ให้ลูกค้า4.งานเอกสารต่าง ๆ

  บริษัท มิลเลนเนียม กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) จำกัด - เขตวังทองหลาง - beBee S2 TH

 • เจ้าหน้าที่ธุรการอัตราผู้พิการ

  - ตามความถนัด ความสามารถ และงานที่เหมาะสมที่บริษัทได้มอบหมายให้ เช่น คีย์ข้อมูล จัดเก็บเอกสาร รับโทรศัพท์ ติดต่อประสานงา ...

  บริษัท มิลเลนเนียม กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) จำกัด - เขตวังทองหลาง - beBee S2 TH