Default company background
บ อ จ

บริษัท อาณาจักรเบเกอรี่ จำกัด ใน ประเทศไทย

16 ตำแหน่งงาน บริษัท อาณาจักรเบเกอรี่ จำกัด ใน ประเทศไทย

บริษัทที่เกี่ยวข้อง

 • บริษัท อาณาจักรเบเกอรี่ จำกัด

  พนักงานยกของ ชาย

  1 สัปดาห์ที่แล้ว


  บริษัท อาณาจักรเบเกอรี่ จำกัด สงขลา, ประเทศไทย

  **บริษัท อาณาจักรเบเกอรี่ จํากัด**: · 902 ถนนเพขรเกษม หาดใหญ่ สงขลา · **อัตรา** · - 10 · **เงินเดือน** · - 360 บาท ไม่รวม OT · **เพศ** · - ชาย · **วุฒิการศึกษา** · - ไม่ระบุ · **ที่ปฏิบัติงาน** · - สง ...

 • บริษัท อาณาจักรเบเกอรี่ จำกัด

  ผู้จัดการสาขา

  3 วันที่แล้ว


  บริษัท อาณาจักรเบเกอรี่ จำกัด หาดใหญ่, สงขลา, ประเทศไทย

  ผู้จัดการสาขา สิงหนคร 1 ตําแหน่ง เงินเดือน ตามตกลง · เพศชาย - หญิง อายุไม่เกิน 45 ปี · มีประสบการณ์งานด้านค้าปลีกมาไม่น้อยกว่า 2 ปี · สามารถวางแผนงานและคุมกําลังคนได้ · พนักงานขายชาย 2 ตําแหน่ง เงินเด ...

 • บริษัท อาณาจักรเบเกอรี่ จำกัด

  การตลาด ทำ Photoshop ได้

  1 สัปดาห์ที่แล้ว


  บริษัท อาณาจักรเบเกอรี่ จำกัด สงขลา, ประเทศไทย

  **บริษัท อาณาจักรเบเกอรี่ จํากัด**: · 902 ถนนเพชรเกษม หาดใหญ่ สงขลา ( ตรงข้ามวัดคอหงส์ ) · **อัตรา** · - 1 · **เงินเดือน** · - 10,000+++ · **เพศ** · - ไม่ระบุ · **วุฒิการศึกษา** · - ปวส. / อนุปริญญา · ...

 • บริษัท อาณาจักรเบเกอรี่ จำกัด

  ร.ป.ภ. เข้างาน 9.00

  1 สัปดาห์ที่แล้ว


  บริษัท อาณาจักรเบเกอรี่ จำกัด สงขลา, ประเทศไทย

  **บริษัท อาณาจักรเบเกอรี่ จํากัด**: · 902 ถนนเพชรเกษม ( ตรงข้ามวัดคอหงส์ ) หาดใหญ่ สงขลา · **อัตรา** · - 1 · **เงินเดือน** · - 360 บาท ไม่รวม OT · **เพศ** · - ชาย · **วุฒิการศึกษา** · - ไม่ระบุ · **ที ...

 • บริษัท อาณาจักรเบเกอรี่ จำกัด

  พนักงาน

  1 วันที่แล้ว


  บริษัท อาณาจักรเบเกอรี่ จำกัด สงขลา, ประเทศไทย

  **บริษัท อาณาจักรเบเกอรี่ จํากัด**: · 902 ถนนเพชรเกษม ( ตรงข้ามวัดคอหงส์ ) หาดใหญ่ สงขลา · **อัตรา** · - 1 · **เงินเดือน** · - 360 บาท ไม่รวม OT · **เพศ** · - ชาย · **วุฒิการศึกษา** · - ม.3 · **ที่ปฏิ ...

 • บริษัท อาณาจักรเบเกอรี่ จำกัด

  แคชเชียร์

  3 วันที่แล้ว


  บริษัท อาณาจักรเบเกอรี่ จำกัด หาดใหญ่, สงขลา, ประเทศไทย

  แคชเชียร์ เพศหญิงอายุไม่เกิน 45 ปี เงินเดือน 10,XXX บาท · มีประสบการณ์ด้านแคชเชียร์มาไม่น้อยบกว่า 1 ปี · ขยัน ซื้อสัตย์ ไม่เกี่ยงงาน ไม่ลางานบ่อย · เด็กยกของชาย 2 ตําแหน่ง เงินเดือนวันละ 360 บาท · ขยั ...

 • บริษัท อาณาจักรเบเกอรี่ จำกัด

  ธุรการ

  1 สัปดาห์ที่แล้ว


  บริษัท อาณาจักรเบเกอรี่ จำกัด สงขลา, ประเทศไทย

  **บริษัท อาณาจักรเบเกอรี่ จํากัด**: · 902 ถนนเพชรเกษม หาดใหญ่ สงขลา ( ตรงข้ามวัดคอหงส์ ) · **อัตรา** · - 1 · **เงินเดือน** · - 10,000+++ · **เพศ** · - หญิง · **วุฒิการศึกษา** · - ปวส. / อนุปริญญา · ** ...

 • บริษัท อาณาจักรเบเกอรี่ จำกัด

  พนักงานต้อนรับ +

  1 วันที่แล้ว


  บริษัท อาณาจักรเบเกอรี่ จำกัด สงขลา, ประเทศไทย

  **บริษัท อาณาจักรเบเกอรี่ จํากัด**: · ทํางานที่ ถนน 30 เมตร สมัครที่ อาณาจักรเบเกอรี่ ( ตรงข้ามวัดคอหงส์ ) · **อัตรา** · - 2 · **เงินเดือน** · - ตามโครงสร้างบริษัท · **เพศ** · - ไม่ระบุ · **วุฒิการศึก ...

 • บริษัท อาณาจักรเบเกอรี่ จำกัด

  คนสวน บ้านส่วนตัว

  6 วันที่แล้ว


  บริษัท อาณาจักรเบเกอรี่ จำกัด หาดใหญ่, สงขลา, ประเทศไทย

  เพศชายอายุไม่เกิน 45 ปี · สุขภาพแข็งแรง ไม่ลางานบ่อย ขยัน · ใช้เครื่องตัดหญ้าเป็น ใช้อุปกรณ์ทําสวนเป็น · ทํางานที่หมู่บ้านทานตะวัน แถว มอ. · สนใจเข้ามากรอกใบสมัครได้ที่ อาณาจักรเบเกอรี่ ( ตรงข้ามวัดคอ ...

 • บริษัท อาณาจักรเบเกอรี่ จำกัด

  บัญชีลูกหนี้

  1 สัปดาห์ที่แล้ว


  บริษัท อาณาจักรเบเกอรี่ จำกัด สงขลา, ประเทศไทย

  **บริษัท อาณาจักรเบเกอรี่ จํากัด**: · 902 ถนนเพชรเกษม หาดใหญ่ สงขลา · **อัตรา** · - 2 · **เงินเดือน** · - 11,000 · **เพศ** · - ไม่ระบุ · **วุฒิการศึกษา** · - ปวส. / อนุปริญญา · **ที่ปฏิบัติงาน** · - ส ...

 • บริษัท อาณาจักรเบเกอรี่ จำกัด

  พี่เลี้ยงเด็กเล็ก

  1 วันที่แล้ว


  บริษัท อาณาจักรเบเกอรี่ จำกัด สงขลา, ประเทศไทย

  **บริษัท อาณาจักรเบเกอรี่ จํากัด**: · 902 ถนนเพชรเกษม ( ตรงข้ามวัดคอหงส์ ) หาดใหญ่ สงขลา · **อัตรา** · - 1 · **เงินเดือน** · - 11,000 +++ · **เพศ** · - หญิง · **วุฒิการศึกษา** · - ปวส. / อนุปริญญา · * ...

 • บริษัท อาณาจักรเบเกอรี่ จำกัด

  ธุรการการตลาด

  2 วันที่แล้ว


  บริษัท อาณาจักรเบเกอรี่ จำกัด สงขลา, ประเทศไทย

  **บริษัท อาณาจักรเบเกอรี่ จํากัด**: · 902 ถนนเพชรเกษม ( ตรงข้ามวัดคอหงส์ ) หาดใหญ่ สงขลา · **อัตรา** · - 1 · **เงินเดือน** · - 10,000+++ · **เพศ** · - หญิง · **วุฒิการศึกษา** · - ปวส. / อนุปริญญา · ** ...

 • บริษัท อาณาจักรเบเกอรี่ จำกัด

  จัดซื้อหญิง

  2 วันที่แล้ว


  บริษัท อาณาจักรเบเกอรี่ จำกัด สงขลา, ประเทศไทย

  **บริษัท อาณาจักรเบเกอรี่ จํากัด**: · 902 ถนนเพชรเกษม หาดใหญ่ สงขลา (ตรงข้ามวัดคอหงส์ ) · **อัตรา** · - 1 · **เงินเดือน** · - 10,000+++ · **เพศ** · - หญิง · **วุฒิการศึกษา** · - ปวส. / อนุปริญญา · **ท ...

 • บริษัท อาณาจักรเบเกอรี่ จำกัด

  Admin คลังสินค้า

  3 วันที่แล้ว


  บริษัท อาณาจักรเบเกอรี่ จำกัด สงขลา, ประเทศไทย

  **บริษัท อาณาจักรเบเกอรี่ จํากัด**: · 902 ถนนเพชรเกษม ( ตรงข้ามวัดคอหงส์ ) หาดใหญ่ สงขลา · **อัตรา** · - 1 · **เงินเดือน** · - ตามโครงสร้างบริษัท · **เพศ** · - ไม่ระบุ · **วุฒิการศึกษา** · - ปวส. / อน ...

 • บริษัท อาณาจักรเบเกอรี่ จำกัด

  เจ้าหน้าที่บัญชี

  3 วันที่แล้ว


  บริษัท อาณาจักรเบเกอรี่ จำกัด สงขลา, ประเทศไทย

  **บริษัท อาณาจักรเบเกอรี่ จํากัด**: · 902 ถนนเพชรเกษม หาดใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา · **อัตรา** · - 1 · **เงินเดือน** · - 11,000 · **เพศ** · - ไม่ระบุ · **วุฒิการศึกษา** · - ปวส. / อนุปริญญา · **ที่ปฏิบัติงาน ...

 • บริษัท อาณาจักรเบเกอรี่ จำกัด

  พนักงานขับรถกระบะ

  1 สัปดาห์ที่แล้ว


  บริษัท อาณาจักรเบเกอรี่ จำกัด สงขลา, ประเทศไทย

  **บริษัท อาณาจักรเบเกอรี่ จํากัด**: · 902 ถนนเพชรเกษม หาดใหญ่ สงขลา · **อัตรา** · - 3 · **เงินเดือน** · - 360 บาท ไม่รวม OT · **เพศ** · - ชาย · **วุฒิการศึกษา** · - ไม่ระบุ · **ที่ปฏิบัติงาน** · - สงข ...