บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) in Thailand

Related companies

8 jobs at บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) in Thailand

 • เจ้าหน้าที่บัญชี

  รับผิดชอบงานด้านบัญชี- จัดทําและตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารข้อมูลด้านบัญชีและบันทึกข้อมูลรายการทางบัญชีของแต่ละหน ...

  บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) - เขตสาทร - beBee S2 TH

 • Business Analyst

  -Liaising between the IT department and the executive branch including business users. - Acting as an information source ...

  บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) - เขตบางรัก - beBee S2 TH

 • วิศวกรสนับสนุโครงการ(ด้านไฟฟ้า)

  -ออกแบบระบบควบคุม-ประยุกต์ใช้ Sensor ในกระบวนการผลิต-PLC,MES,ระบบ IoT-ออกแบบระบบจ่ายพลังงาน-ออกแบบระบบขับเคลื่อนแบบ DC/B ...

  บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) - เขตสาทร - beBee S2 TH

 • Middleware Admin

  Job DescriptionThe Middleware Engineering team is responsible for common middleware and integration infrastructure that ...

  บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) - เขตบางรัก - beBee S2 TH

 • Developer

  CPF IT Center support IT system of CPF business both domestically and internationally. CPF is one of the world's leading ...

  บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) - เขตบางรัก - beBee S2 TH

 • พนักงานขายผลิตภัณฑ์ประจำกรุงเทพและปริมณฑล

  ดูแลและพัฒนาฐานลูกค้าเดิมและลูกค้าใหม่สามารถเปิดการขายและนําเสนอขายสินค้าได้บริหารจัดการสินค้าที่รับผิดชอบได้อย่างมีระบบ

  บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) - กรุงเทพมหานคร - beBee S2 TH

 • วิศวกรคอมพิวเตอร์สนับสนุนโครงการ(Programmer)

  -ออกแบบ/พัฒนา Software ในกระบวนการผลิต-ออกแบบระบบ Network&Cloud-ออกแบ HMI/Dashboard-พัฒนา/ประยุกต์ใช้ AI-พัฒนา/ประยุกต์ใ ...

  บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) - เขตสาทร - beBee S2 TH

 • HR Business Partner

  1.ดูแลการสรรหาและคัดเลือกพนักงาน2.งานประกันสังคม/สวัสดิการต่างๆ ของพนักงานภายในองค์กร3.จัดฝึกอบรมให้กับพนักงาน4.ติดตามกา ...

  บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) - กรุงเทพมหานคร - beBee S2 TH