Default company background
บริษัท เพ็น เค อินเตอร์เทรดดิ้ง จำกัด

บริษัท เพ็น เค อินเตอร์เทรดดิ้ง จำกัด ใน ประเทศไทย

41 ตำแหน่งงาน บริษัท เพ็น เค อินเตอร์เทรดดิ้ง จำกัด ใน ประเทศไทย

บริษัทที่เกี่ยวข้อง


 • บริษัท เพ็น เค อินเตอร์เทรดดิ้ง จำกัด เขตวัฒนา, ประเทศไทย

  1. ดูแลยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทกําหนด2. ดูแลความเรียบร้อยของสินค้าหน้าร้าน (พื้นที่ขาย)3. เชียร์สินค้า แนะนําสินค้าเครื่องครัวภายใต้แบรนด์ (Smeg) และเครื่องทําน้ําอุ่น น้ําร้อน เครื่องกรองน ...


 • บริษัท เพ็น เค อินเตอร์เทรดดิ้ง จำกัด เขตวัฒนา, ประเทศไทย

  - บริหารจัดการภายในคลังสินค้าให้เป็นระเบียบเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ- วางแผนระบบจัดส่งสินค้า ให้ถูกต้อง รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และสร้างความพึ่งพอใจแก่ลูกค้า-วางแผนกําลังคนในคลังให้เหมาะสม- รายงานผลการปฎิ ...


 • บริษัท เพ็น เค อินเตอร์เทรดดิ้ง จำกัด เขตวัฒนา, ประเทศไทย

  * ดูแลสวน ตัดแต่งต้นไม้และบํารุงรักษาใช้เครื่องมือเป็น* ทําความสะอาด เก็บ กวาด เก็บขยะ บริเวณรอบอาคาร* คัดแยกขยะ และจัดเก็บเป็นประเภท


 • บริษัท เพ็น เค อินเตอร์เทรดดิ้ง จำกัด เขตวัฒนา, ประเทศไทย

  ลักษณะงาน* ต้อนรับลูกค้าที่เข้ามาใน Shop* ขายสินค้าตามเป้าหมายยอดขาย* ดูและพื้นที่ขายให้อยู่ในสภาพพร้อมรับลูกค้าคุณสมบัติเพิ่มเติม* มีบุคลิกภาพดี และมีใจรักในงานบริการ* อัธยาศัยดี ยิ้มแย้มแจ่มใส ร่าเร ...

 • บริษัท เพ็น เค อินเตอร์เทรดดิ้ง จำกัด

  ด่วนมาก รับพนักงานขาย

  2 ชั่วโมงที่แล้ว


  บริษัท เพ็น เค อินเตอร์เทรดดิ้ง จำกัด เขตวัฒนา, ประเทศไทย

  1. ดูแลยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทกําหนด2. ดูแลความเรียบร้อยของสินค้าหน้าร้าน (พื้นที่ขาย)3. เชียร์สินค้า แนะนําสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้า ประเภทเครื่องครัวให้กับลูกค้า อาทิ เช่น ตู้เย็น, เครื่องล้ ...


 • บริษัท เพ็น เค อินเตอร์เทรดดิ้ง จำกัด เขตวัฒนา, ประเทศไทย

  1. ดูแลยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทกําหนด2. ดูแลความเรียบร้อยของสินค้าหน้าร้าน (พื้นที่ขาย)3. เชียร์สินค้า แนะนําสินค้าเครื่องครัวภายใต้แบรนด์ (Smeg) และเครื่องทําน้ําอุ่น น้ําร้อน เครื่องกรองน ...

 • บริษัท เพ็น เค อินเตอร์เทรดดิ้ง จำกัด

  พนักงานขาย

  4 วันที่แล้ว


  บริษัท เพ็น เค อินเตอร์เทรดดิ้ง จำกัด บุรีรัมย์, ประเทศไทย

  **รายละเอียดงาน**: · - ดูแลยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทกําหนด · - ดูแลความเรียบร้อยของสินค้าหน้าร้าน(พื้นที่ขาย) · - เชียร์สินค้า แนะนําผลิตภัณฑ์ เครื่องชงกาแฟ, เตาอบไฟฟ้า, เครื่องปั่นน้ําผลไม้ ...

 • บริษัท เพ็น เค อินเตอร์เทรดดิ้ง จำกัด

  พนักงานขาย ประจำ

  9 ชั่วโมงที่แล้ว


  บริษัท เพ็น เค อินเตอร์เทรดดิ้ง จำกัด จันทบุรี, ประเทศไทย

  **รายละเอียดงาน**: · - ดูแลยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทกําหนด · - ดูแลความเรียบร้อยของสินค้าหน้าร้าน(พื้นที่ขาย) · - เชียร์สินค้า แนะนําผลิตภัณฑ์ เครื่องชงกาแฟ, เตาอบไฟฟ้า, เครื่องปั่นน้ําผลไม้ ...


 • บริษัท เพ็น เค อินเตอร์เทรดดิ้ง จำกัด เขตวัฒนา, ประเทศไทย

  1. ดูแลยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทกําหนด2. ดูแลความเรียบร้อยของสินค้าหน้าร้าน (พื้นที่ขาย)3. เชียร์สินค้า แนะนําสินค้าเครื่องครัวภายใต้แบรนด์ (Smeg) และเครื่องทําน้ําอุ่น น้ําร้อน เครื่องกรองน ...

 • บริษัท เพ็น เค อินเตอร์เทรดดิ้ง จำกัด

  Product Management Manager

  1 สัปดาห์ที่แล้ว


  บริษัท เพ็น เค อินเตอร์เทรดดิ้ง จำกัด เขตวัฒนา, ประเทศไทย

  * เก็บข้อมูลและวิเคราะห์ผลตอบรับของลูกค้าเพื่อนํามาวางแผนและพัฒนาผลิตภัณฑ์* คิดค้นและออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่* พัฒนาศักยภาพช่องทางการขายเดิมและเพิ่มช่องทางการขายใหม่* กําหนดและควบคุมงบประมาณในการผลิต* บริห ...


 • บริษัท เพ็น เค อินเตอร์เทรดดิ้ง จำกัด เขตวัฒนา, ประเทศไทย

  1. ดูแลยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทกําหนด2. ดูแลความเรียบร้อยของสินค้าหน้าร้าน (พื้นที่ขาย)3. เชียร์สินค้า แนะนําสินค้าเครื่องครัวภายใต้แบรนด์ (Smeg) และเครื่องทําน้ําอุ่น น้ําร้อน เครื่องกรองน ...

 • บริษัท เพ็น เค อินเตอร์เทรดดิ้ง จำกัด

  Sales Administration Officer

  1 สัปดาห์ที่แล้ว


  บริษัท เพ็น เค อินเตอร์เทรดดิ้ง จำกัด เขตวัฒนา, ประเทศไทย

  - รับเอกสารงานติดตั้ง งานซ่อม เพื่อจัดทํา Oder Entry - เปิดใบกํากับภาษีและจัดทําใบเบิกสินค้า- จัดสรรดูแลเอกสารเพื่อส่งฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง- ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก- งานอื ...

 • บริษัท เพ็น เค อินเตอร์เทรดดิ้ง จำกัด

  พนักงานขาย ประจำ

  5 วันที่แล้ว


  บริษัท เพ็น เค อินเตอร์เทรดดิ้ง จำกัด กาญจนบุรี, ประเทศไทย

  **รายละเอียดงาน**: · - ดูแลยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทกําหนด · - ดูแลความเรียบร้อยของสินค้าหน้าร้าน(พื้นที่ขาย) · - เชียร์สินค้า แนะนําผลิตภัณฑ์ เครื่องชงกาแฟ, เตาอบไฟฟ้า, เครื่องปั่นน้ําผลไม้ ...

 • บริษัท เพ็น เค อินเตอร์เทรดดิ้ง จำกัด

  พนักงานขาย ประจำ

  2 วันที่แล้ว


  บริษัท เพ็น เค อินเตอร์เทรดดิ้ง จำกัด สกลนคร, ประเทศไทย

  **รายละเอียดงาน**: · - ดูแลยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทกําหนด · - ดูแลความเรียบร้อยของสินค้าหน้าร้าน(พื้นที่ขาย) · - เชียร์สินค้า แนะนําผลิตภัณฑ์ เครื่องชงกาแฟ, เตาอบไฟฟ้า, เครื่องปั่นน้ําผลไม้ ...


 • บริษัท เพ็น เค อินเตอร์เทรดดิ้ง จำกัด เขตวัฒนา, ประเทศไทย

  1. ติดต่อ ประสานงานภายใน และภายนอกองค์กร2. ดูแล ประสานงานภายในคลังสินค้า และจัดทําเอกสารที่เกี่ยวข้อง3. จัดทํางานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เกี่ยวกับงานด้านเอกสาร


 • บริษัท เพ็น เค อินเตอร์เทรดดิ้ง จำกัด เขตวัฒนา, ประเทศไทย

  1. ดูแลยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทกําหนด2. ดูแลความเรียบร้อยของสินค้าหน้าร้าน (พื้นที่ขาย)3. เชียร์สินค้า แนะนําสินค้าเครื่องครัวภายใต้แบรนด์ (Smeg) และเครื่องทําน้ําอุ่น น้ําร้อน เครื่องกรองน ...


 • บริษัท เพ็น เค อินเตอร์เทรดดิ้ง จำกัด เขตวัฒนา, ประเทศไทย

  ทําหน้าที่เบิก-จ่ายสินค้า รวมถึงทําเอกสารต่างๆ **ปฎิบัติงานที่ คลังสินค้าและศูนย์บริการ สุขสวัสดิ์ 76 จังหวัดสมุทรปราการ

 • บริษัท เพ็น เค อินเตอร์เทรดดิ้ง จำกัด

  พนักงานขาย (Pc)

  3 วันที่แล้ว


  บริษัท เพ็น เค อินเตอร์เทรดดิ้ง จำกัด ตาก, ประเทศไทย

  **รายละเอียดงาน**: · **รูปแบบงาน **:งานประจํา**: · **จํานวนที่รับ **:ไม่ระบุ**: · **สถานที่ปฏิบัติงาน **:ตาก(ทุกเขต/อําเภอ)**: · **เงินเดือน(บาท) **:10,000 - 12,000**: · **วันหยุด **:ไม่ระบุ**: · **เว ...


 • บริษัท เพ็น เค อินเตอร์เทรดดิ้ง จำกัด เขตวัฒนา, ประเทศไทย

  ลักษณะงาน* จัดระบบการทํางานภายในโชว์รูมตามหน้าที่ที่รับผิดชอบ* รับผิดชอบและดูแลลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ* สามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์กับลูกค้าได้เป็นอย่างดี* ดูแลความเรียบร้อยภายในโชว์รูม รวมถึงเ ...

 • บริษัท เพ็น เค อินเตอร์เทรดดิ้ง จำกัด

  Graphic Designer

  2 วันที่แล้ว


  บริษัท เพ็น เค อินเตอร์เทรดดิ้ง จำกัด เขตวัฒนา, ประเทศไทย

  หน้าที่รับผิดชอบ- ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ - จัดทํารูปภาพกราฟฟิคสําหรับโซเชียลมีเดียหรือสื่อต่างๆ- จัดวาง Layout ตัวหนังสือและรูปภาพ สําหรับงานกราฟฟิค- ออกแบบองค์ประกอบศิลป์ให้ตรงตาม Concept ของ Brand ...