Default company background
บ เ จ

บริษัท เริ่มใหม่ จำกัด ใน ประเทศไทย

17 ตำแหน่งงาน บริษัท เริ่มใหม่ จำกัด ใน ประเทศไทย

บริษัทที่เกี่ยวข้อง

 • บริษัท เริ่มใหม่ จำกัด

  Digital Marketing

  2 วันที่แล้ว


  บริษัท เริ่มใหม่ จำกัด เขตสายไหม, ประเทศไทย

  - วางแผนกลยุทธ์ของงาน Digital Marketing- วิเคราะห์การตลาดบนแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆ- สร้างและจัดการโฆษณาในแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆ- กําหนดและวางแผนการตลาด เพื่อจัดทํา Promotion ส่งเสริมการขาย- จัดทําโฆษณาผ่ ...


 • บริษัท เริ่มใหม่ จำกัด เขตบางเขน, ประเทศไทย

  รายละเอียดงาน1.ดูแลลูกค้า หาสินค้าให้ลูกค้า2.ช่วยเติมสินค้าขึ้นราว3.ดูแลความสะอาดภายในร้าน4.งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย5.ทํางานตามตารางกะที่บริษัทกําหนด


 • บริษัท เริ่มใหม่ จำกัด เขตสายไหม, ประเทศไทย

  -นําสินค้าเข้าสต็อก-จัดออเดอร์ลูกค้า-แพ็คสินค้าเพื่อจัดส่ง-ตรวจนับสต็อก-งานอื่นๆตามได้รับมอบหมายสวัสดิการ-เบี้ยขยัน 500/เดือน (ไม่ขาด ไม่ลา ไม่มาสาย)-โอทีทํางานจันทร์-เสาร์ (เสาร์เว้นเสาร์)เวลาทํางาน ...

 • บริษัท เริ่มใหม่ จำกัด

  Content Writer

  4 วันที่แล้ว


  บริษัท เริ่มใหม่ จำกัด เขตสายไหม, ประเทศไทย

  1. เขียน ตรวจสอบ และปรับปรุงแก้ไขเนื้อหา สื่อต่างๆของบริษัททั้ง Online และ Offline2. มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถสร้างสรรค์งานเขียนทางการตลาดให้มีคุณภาพ ตอบโจทย์ที่ได้รับ3. สามารถเขียนเนื้อหาได้หลากหลาย ...


 • บริษัท เริ่มใหม่ จำกัด เขตสายไหม, ประเทศไทย

  - กระจายสินค้าไปแต่ละช่องทางการขาย- ประมาณการสินค้าที่จะเบิกจ่ายไปแต่ละช่องทางการขาย ตรวจสอบความถูกต้องของสินค้า - ประสานงานขายตรวจสอบและวิเคราะห์สินค้าขาดหายของสาขา- สรุปยอดโอนสินค้าจากสาขาและบันทึกบ ...


 • บริษัท เริ่มใหม่ จำกัด เขตปทุมวัน, ประเทศไทย

  1.ดูแลความเรียบร้อยต่างๆ ภายในร้านทั้งหมด2.ตรวจสอบสต๊อกสินค้า3.ดูแลสินค้าให้เพียงพอต่อการขาย4.บริการและให้คําแนะนําลูกค้า

 • บริษัท เริ่มใหม่ จำกัด

  Marketing Manager

  6 วันที่แล้ว


  บริษัท เริ่มใหม่ จำกัด เขตสายไหม, ประเทศไทย

  1. วางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดร่วมกับผู้บริหาร 2. จัดกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาดร่วมกับทีมตามกลยุทธ์ ทั้ง Offline และ Online3. มีความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับ Tiktok , Shopee , Lazada , Facebook , Line และ อื่นๆ4 ...

 • บริษัท เริ่มใหม่ จำกัด

  HRD Supervisor

  2 วันที่แล้ว


  บริษัท เริ่มใหม่ จำกัด เขตบางเขน, ประเทศไทย

  1. วางแผนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรประจําปีและ Training Roadmap 2. วางแผนการพัฒนาศักยภาพบุคลากร โดยร่วมพัฒนาหลักสูตร Functional Training และ การจัดการองค์ความรู้ภายในองค์กร (Knowledge Management) ของพนักง ...


 • บริษัท เริ่มใหม่ จำกัด เขตบางเขน, ประเทศไทย

  - ออกแบบ วางแผน และพัฒนาออกผลิตภัณฑ์ใหม่- พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ให้กับบริษัทฯ เพื่อให้ตรงตามความต้องการลูกค้าและ เทรนด์ในช่วงเวลานั้นๆ- ค้นคว้า วิเคราะห์ ตรวจสอบคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ และสรุปผล- หาข้อมูลเ ...

 • บริษัท เริ่มใหม่ จำกัด

  LIVE Streamer Officer

  6 วันที่แล้ว


  บริษัท เริ่มใหม่ จำกัด เขตสายไหม, ประเทศไทย

  - รับผิดชอบการดําเนินการถ่ายทอดสดบนแพลตฟอร์มต่างๆ เช่น Facebook, Tiktok, IG- ไลฟ์ขายสินค้าบนแพลตฟอร์มต่างๆ- วางแผนการถ่ายทอดสดและเนื้อหา และ วิธีการสื่อสารกับลูกค้า- รับผิดชอบการดําเนินการถ่ายคลิป Sho ...


 • บริษัท เริ่มใหม่ จำกัด เขตสายไหม, ประเทศไทย

  - จัดทํารายการขอซื้อสินค้า ตรวจรับและจัดเก็บ รวมถึงดูแลการเบิก – จ่าย ให้มีประสิทธิภาพ- จัดทําขั้นตอนการเบิกจ่ายวัสดุ- ตรวจสอบสินค้าคงเหลือภายในคลังให้ถูกต้องและแม่นยํา- จัดเฟอร์นิเจอร์สําหรับออกบูธ- ...

 • บริษัท เริ่มใหม่ จำกัด

  Pop Up Manager

  2 วันที่แล้ว


  บริษัท เริ่มใหม่ จำกัด เขตสายไหม, ประเทศไทย

  - บริหารยอดขายพื้นที่จัดรายการให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้- ตั้ง Target และ Incentive ของพนักงานแต่ละสาขาเพื่อนําเสนอให้กับผู้บริหาร- จัดทําสรุปยอดขายเป็นรายสัปดาห์ให้ระดับผู้บริหาร- จัดทําสรุปปิดยอด ...

 • บริษัท เริ่มใหม่ จำกัด

  จัดซื้อ - จัดจ้าง

  1 วันที่แล้ว


  บริษัท เริ่มใหม่ จำกัด เขตบางเขน, ประเทศไทย

  1. จัดหาสินค้า เจรจาต่อรองกับบริษัทคู่ค้า2. ตรวจสินค้าคงเหลือ เพื่อทําการวางแผนการสั่งซื้อสินค้า3. ติดตามการจัดส่งสินค้าของบริษัทคู่ค้า4. จัดทําข้อมูลในระบบให้ถูกต้อง5. จัดทําเอกสารงานจัดซื้อที่เกี่ยว ...

 • บริษัท เริ่มใหม่ จำกัด

  Web Developer

  2 วันที่แล้ว


  บริษัท เริ่มใหม่ จำกัด เขตสายไหม, ประเทศไทย

  - ออกแบบ วิเคราะห์ และพัฒนา Web Application ต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย- Support และแก้ปัญหา Web Application ต่างๆ หลังจากที่ได้พัฒนาแล้วเสร็จ - ประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้งานสําเร็จลุล่วง


 • บริษัท เริ่มใหม่ จำกัด เขตสายไหม, ประเทศไทย

  - ปฎิบัติงานตรวจสอบดูแลเกี่ยวกับเรื่องกฎระเบียบเบื้องต้น และการปฎิบัติงานของพนักงานโดยดูผ่านกล้องวงจรปิด- ตรวจสอบพฤติกรรมพนักงานสาขารวมถึงเคสการทุจริตต่างๆ จากกล้องวงจรปิด โดยมีมาตรฐานในการตรวจสอบตามค ...

 • บริษัท เริ่มใหม่ จำกัด

  Merchandise

  2 วันที่แล้ว


  บริษัท เริ่มใหม่ จำกัด เขตสายไหม, ประเทศไทย

  วัตถุประสงค์ของตําแหน่งบริหารจัดการจุดจัดวางสินค้าและชั้นวางสินค้าให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด โดยวางสินค้าที่ถูกต้อง วางในตําแหน่งที่ถูกต้อง มีจํานวนสินค้าที่เพียงพอต่อการขาย และสามารถปรับเปลี ...


 • บริษัท เริ่มใหม่ จำกัด เขตสายไหม, ประเทศไทย

  1.จัดเตรียมสถานที่ จัดเรียงสินค้าป้ายต่างๆ ตามรูปแบบการจัดรายการตามธีมที่กําหนด2.นําเสนอขายสินค้าให้กับลูกค้า ให้รายละเอียดสินค้า เชียร์การขาย สร้างยอดขายให้ได้ตามเป้าหมาย3.ส่งยอดขายและรายงานตามที่บริ ...

ผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้อง