บริษัท เอ็ม เอ็ม ลอจิสติคส์ จำกัด

บริษัท เอ็ม เอ็ม ลอจิสติคส์ จำกัด in Thailand

Related companies

5 jobs at บริษัท เอ็ม เอ็ม ลอจิสติคส์ จำกัด in Thailand

 • Agency Desk Executive - Pricing

  - Responsible for compiling sell rates for ocean freight quote request (LCL & FCL & BB & RORO) for all oversea agency ne ...

  บริษัท เอ็ม เอ็ม ลอจิสติคส์ จำกัด - เขตปทุมวัน - beBee S2 TH

 • Sales Executive (ประจำสำนักงานใหญ่)

  Job description: Sales Executive Freight forwarderUtilizing your demonstrated superior Sea/Air Logistics product + trade ...

  บริษัท เอ็ม เอ็ม ลอจิสติคส์ จำกัด - เขตปทุมวัน - beBee S2 TH

 • Programmer (ประจำสำนักงานใหญ่)

  - เขียนและแก้ไขโปรแกรมและรายงานในระบบ ERP ของบริษัท- ออกแบบและพัฒนาโปรแกรม ERP และโปรแกรมอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย- ออกแบบฐ ...

  บริษัท เอ็ม เอ็ม ลอจิสติคส์ จำกัด - เขตปทุมวัน - beBee S2 TH

 • Sea Freight Operation (ประจำสำนักงานใหม่)

  - Handing inbound shipments and coordinate with oversea supplier, customer, carrier, shipping agent and internal departm ...

  บริษัท เอ็ม เอ็ม ลอจิสติคส์ จำกัด - เขตปทุมวัน - beBee S2 TH

 • Finance Supervisor

  - ตรวจสอบความถูกต้องของเช็คสั่งจ่าย- จัดทําและรวบรวมเอกสารเสนอให้ผู้บริหารลงนาม- ประสานงานธนาคารเกี่ยวกับการเปิด / ปิด บ ...

  บริษัท เอ็ม เอ็ม ลอจิสติคส์ จำกัด - เขตปทุมวัน - beBee S2 TH