Default company background
บริษัท ไอเอฟเอส ซัพพอร์ต เซอร์วิสเซส จำกัด

บริษัท ไอเอฟเอส ซัพพอร์ต เซอร์วิสเซส จำกัด ใน ประเทศไทย

27 ตำแหน่งงาน บริษัท ไอเอฟเอส ซัพพอร์ต เซอร์วิสเซส จำกัด ใน ประเทศไทย

บริษัทที่เกี่ยวข้อง

 • บริษัท ไอเอฟเอส ซัพพอร์ต เซอร์วิสเซส จำกัด

  Site Coordinator

  2 วันที่แล้ว


  บริษัท ไอเอฟเอส ซัพพอร์ต เซอร์วิสเซส จำกัด กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย

  **รายละเอียดงาน**: · - ติดต่อประสานงานด้านการทําเอกสารต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร · - ควบคุม บังคับบัญชา พนักงานประจํา Site · - ตรวจสอบ แก้ไข · - จัดทํารายงานส่งผู้บังคับบัญชา · - และงานอื่นๆตามที่ ...

 • บริษัท ไอเอฟเอส ซัพพอร์ต เซอร์วิสเซส จำกัด

  พนักงาน Pc

  4 วันที่แล้ว


  บริษัท ไอเอฟเอส ซัพพอร์ต เซอร์วิสเซส จำกัด เมืองมหาสารคาม, มหาสารคาม, ประเทศไทย

  **รายละเอียดงาน**: · **รูปแบบงาน **:งานประจํา**: · **จํานวนที่รับ **:1 ตําแหน่ง**: · **สถานที่ปฏิบัติงาน **:มหาสารคาม(เมืองมหาสารคาม)**: · **เงินเดือน(บาท) **:15,000 - 30,000**: · **วันหยุด **:ไม่ระบุ ...

 • บริษัท ไอเอฟเอส ซัพพอร์ต เซอร์วิสเซส จำกัด

  เจ้าหน้าที่ Worker

  3 วันที่แล้ว


  บริษัท ไอเอฟเอส ซัพพอร์ต เซอร์วิสเซส จำกัด สมุทรปราการ, ประเทศไทย

  **จังหวัด** สมุทรปราการ (บางพลี) · **อัตราค่าจ้าง** 13,000 + เบี้ยขยัน 500 บาท/เดือน และมีค่าเดินทางวันละ 50 บาท · **รูปแบบงาน** งานประจํา (Full Time) · **อัตรา** 1 อัตรา · สมัครงาน · เก็บงาน · พิมพ์ ...

 • บริษัท ไอเอฟเอส ซัพพอร์ต เซอร์วิสเซส จำกัด

  ประชาสัมพันธ์

  5 วันที่แล้ว


  บริษัท ไอเอฟเอส ซัพพอร์ต เซอร์วิสเซส จำกัด กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย

  **รายละเอียดงาน**: · - รับโทรศัพท์ โอนสายที่โทรเข้ามาติดต่อให้กับเจ้าหน้าภายในสํานักงาน · - ต้อนรับ แนะนําผู้ที่เข้ามาติดต่อที่บริษัท · - ประสานงานกับส่วนงานภายในที่เกี่ยวข้อง · - มีรับงานเอกสารจาก Me ...

 • บริษัท ไอเอฟเอส ซัพพอร์ต เซอร์วิสเซส จำกัด

  พนักงาน Pc

  2 วันที่แล้ว


  บริษัท ไอเอฟเอส ซัพพอร์ต เซอร์วิสเซส จำกัด บางบอน, กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย

  **รายละเอียดงาน**: · **รูปแบบงาน **:งานประจํา**: · **จํานวนที่รับ **:1 ตําแหน่ง**: · **สถานที่ปฏิบัติงาน **:กรุงเทพมหานคร(เขตบางบอน)**: · **เงินเดือน(บาท) **:15,000 - 30,000**: · **วันหยุด **:ไม่ระบุ* ...

 • บริษัท ไอเอฟเอส ซัพพอร์ต เซอร์วิสเซส จำกัด

  ผู้ช่วยพนักงานขาย

  1 สัปดาห์ที่แล้ว


  บริษัท ไอเอฟเอส ซัพพอร์ต เซอร์วิสเซส จำกัด บางนา, กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย

  **รายละเอียดงาน**: · **รูปแบบงาน **:งานอิสระ**: · **จํานวนที่รับ **:1 ตําแหน่ง**: · **สถานที่ปฏิบัติงาน **:กรุงเทพมหานคร(เขตบางนา)**: · **เงินเดือน(บาท) **:ตามตกลง**: · **วันหยุด **:ไม่ระบุ**: · **เวล ...

 • บริษัท ไอเอฟเอส ซัพพอร์ต เซอร์วิสเซส จำกัด

  พนักงาน Pc

  1 สัปดาห์ที่แล้ว


  บริษัท ไอเอฟเอส ซัพพอร์ต เซอร์วิสเซส จำกัด เมืองสกลนคร, สกลนคร, ประเทศไทย

  **รายละเอียดงาน**: · **รูปแบบงาน **:งานประจํา**: · **จํานวนที่รับ **:1 ตําแหน่ง**: · **สถานที่ปฏิบัติงาน **:สกลนคร(เมืองสกลนคร)**: · **เงินเดือน(บาท) **:15,000 - 30,000**: · **วันหยุด **:ไม่ระบุ**: · ...

 • บริษัท ไอเอฟเอส ซัพพอร์ต เซอร์วิสเซส จำกัด

  Marketing Manager

  3 วันที่แล้ว


  บริษัท ไอเอฟเอส ซัพพอร์ต เซอร์วิสเซส จำกัด กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย

  **จังหวัด** กรุงเทพมหานคร (เขตบางเขน) · **อัตราค่าจ้าง** ตกลงตามเงื่อนไขของบริษัท · **รูปแบบงาน** งานประจํา (Full Time) · **อัตรา** 1 อัตรา · สมัครงาน · - เก็บงาน · - พิมพ์ · - แชร์ · **รายละเอียดงาน* ...


 • บริษัท ไอเอฟเอส ซัพพอร์ต เซอร์วิสเซส จำกัด เขตบางเขน, ประเทศไทย

  1.เชียร์ขายสินค้า ปูนกาว ยาวแนว2.ดูแลพื้นที่ขาย บริการลูกค้า3.เช็คสต๊อกสินค้า4.สั่งสินค้า

 • บริษัท ไอเอฟเอส ซัพพอร์ต เซอร์วิสเซส จำกัด

  พนักงาน Pc

  1 สัปดาห์ที่แล้ว


  บริษัท ไอเอฟเอส ซัพพอร์ต เซอร์วิสเซส จำกัด เมืองชลบุรี, ชลบุรี, ประเทศไทย

  **รายละเอียดงาน**: · **รูปแบบงาน **:งานประจํา**: · **จํานวนที่รับ **:1 ตําแหน่ง**: · **สถานที่ปฏิบัติงาน **:ชลบุรี(เมืองชลบุรี,บางละมุง)**: · **เงินเดือน(บาท) **:15,000 - 30,000**: · **วันหยุด **:ไม่ร ...

 • บริษัท ไอเอฟเอส ซัพพอร์ต เซอร์วิสเซส จำกัด

  พนักงานขาย(เครื่อง

  1 วันที่แล้ว


  บริษัท ไอเอฟเอส ซัพพอร์ต เซอร์วิสเซส จำกัด เมืองพิษณุโลก, พิษณุโลก, ประเทศไทย

  **รายละเอียดงาน**: · **รูปแบบงาน **:งานประจํา**: · **จํานวนที่รับ **:1 ตําแหน่ง**: · **สถานที่ปฏิบัติงาน **:พิษณุโลก(เมืองพิษณุโลก)**: · **เงินเดือน(บาท) **:15,000 - 30,000**: · **วันหยุด **:ไม่ระบุ** ...

 • บริษัท ไอเอฟเอส ซัพพอร์ต เซอร์วิสเซส จำกัด

  พนังงานเชียร์ขาย Lg

  2 วันที่แล้ว


  บริษัท ไอเอฟเอส ซัพพอร์ต เซอร์วิสเซส จำกัด ชลบุรี, ประเทศไทย

  รายละเอียดงาน · **รูปแบบงาน **:งานประจํา · **จํานวนที่รับ **:1 ตําแหน่ง · **สถานที่ปฏิบัติงาน **:ชลบุรี(ทุกเขต/อําเภอ) · **เงินเดือน(บาท) **:9,000 - 15,500 · **วันหยุด **:ไม่ระบุ · **เวลาทํางาน **:ไม่ ...

 • บริษัท ไอเอฟเอส ซัพพอร์ต เซอร์วิสเซส จำกัด

  ผู้ช่วยพนักงานขาย

  1 สัปดาห์ที่แล้ว


  บริษัท ไอเอฟเอส ซัพพอร์ต เซอร์วิสเซส จำกัด ปากเกร็ด, นนทบุรี, ประเทศไทย

  **รายละเอียดงาน**: · **รูปแบบงาน **:งานอิสระ**: · **จํานวนที่รับ **:ไม่ระบุ**: · **สถานที่ปฏิบัติงาน **:นนทบุรี(ปากเกร็ด)**: · **เงินเดือน(บาท) **:ตามตกลง**: · **วันหยุด **:ไม่ระบุ**: · **เวลาทํางาน * ...

 • บริษัท ไอเอฟเอส ซัพพอร์ต เซอร์วิสเซส จำกัด

  Senior Accountant

  1 วันที่แล้ว


  บริษัท ไอเอฟเอส ซัพพอร์ต เซอร์วิสเซส จำกัด กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย

  รายละเอียดงาน · Responsibilities: · Prepare and issue monthly invoices to Company and its Affiliates that use the Centre service and the monthly fixed fee invoices · Responsible for the ageing, cashfl ...

 • บริษัท ไอเอฟเอส ซัพพอร์ต เซอร์วิสเซส จำกัด

  Admin

  6 วันที่แล้ว


  บริษัท ไอเอฟเอส ซัพพอร์ต เซอร์วิสเซส จำกัด กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย

  **จังหวัด** กรุงเทพมหานคร (เขตลาดกระบัง) · **อัตราค่าจ้าง** เงินเดือน 12000 มีเบี้ยขยัน 500 ,ค่าอาหาร 40 บาท/วัน ค่าพาหนะ 38/วัน · **รูปแบบงาน** งานประจํา (Full Time) · **อัตรา** 1 อัตรา · สมัครงาน · ...

 • บริษัท ไอเอฟเอส ซัพพอร์ต เซอร์วิสเซส จำกัด

  พนักงานขาย Pc

  4 วันที่แล้ว


  บริษัท ไอเอฟเอส ซัพพอร์ต เซอร์วิสเซส จำกัด เมืองกำแพงเพชร, กำแพงเพชร, ประเทศไทย

  **รายละเอียดงาน**: · **รูปแบบงาน **:งานประจํา**: · **จํานวนที่รับ **:1 ตําแหน่ง**: · **สถานที่ปฏิบัติงาน **:กําแพงเพชร(เมืองกําแพงเพชร)**: · **เงินเดือน(บาท) **:15,000 - 30,000**: · **วันหยุด **:ไม่ระ ...

 • บริษัท ไอเอฟเอส ซัพพอร์ต เซอร์วิสเซส จำกัด

  พนักงาน Pc

  2 วันที่แล้ว


  บริษัท ไอเอฟเอส ซัพพอร์ต เซอร์วิสเซส จำกัด เมืองนครราชสีมา, นครราชสีมา, ประเทศไทย

  **รายละเอียดงาน**: · **รูปแบบงาน **:งานประจํา**: · **จํานวนที่รับ **:1 ตําแหน่ง**: · **สถานที่ปฏิบัติงาน **:นครราชสีมา(เมืองนครราชสีมา)**: · **เงินเดือน(บาท) **:15,000 - 30,000**: · **วันหยุด **:ไม่ระ ...


 • บริษัท ไอเอฟเอส ซัพพอร์ต เซอร์วิสเซส จำกัด เขตบางเขน, ประเทศไทย

  1. ขายสินค้าประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ ในสาขา2. ดูแลสินค้าภายในสต้อค ให้เรียบร้อยและรายงานยอดขายให้กับหัวหน้างาน3. หน้าที่อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

 • บริษัท ไอเอฟเอส ซัพพอร์ต เซอร์วิสเซส จำกัด

  Receptionist (โพลีเพล็กซ์)

  8 ชั่วโมงที่แล้ว


  บริษัท ไอเอฟเอส ซัพพอร์ต เซอร์วิสเซส จำกัด กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย

  **จังหวัด** กรุงเทพมหานคร (เขตคลองเตย) · **อัตราค่าจ้าง** 15,000 บาท · **รูปแบบงาน** งานประจํา (Full Time) · **อัตรา** 1 อัตรา · สมัครงาน · เก็บงาน · พิมพ์ · แชร์ · **รายละเอียดงาน** · รับโทรศัพท์ · ต ...

 • บริษัท ไอเอฟเอส ซัพพอร์ต เซอร์วิสเซส จำกัด

  พนักงาน Pc

  4 วันที่แล้ว


  บริษัท ไอเอฟเอส ซัพพอร์ต เซอร์วิสเซส จำกัด เมืองลพบุรี, ลพบุรี, ประเทศไทย

  **รายละเอียดงาน**: · **รูปแบบงาน **:งานประจํา**: · **จํานวนที่รับ **:1 ตําแหน่ง**: · **สถานที่ปฏิบัติงาน **:ลพบุรี(เมืองลพบุรี)**: · **เงินเดือน(บาท) **:15,000 - 30,000**: · **วันหยุด **:ไม่ระบุ**: · ...