AIS- บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

AIS- บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ใน ประเทศไทย

12 ตำแหน่งงาน AIS- บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ใน ประเทศไทย

 • AIS- บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

  Sales Promoter

  5 วันที่แล้ว


  AIS- บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) เขตพญาไท

  1. แนะนํา Promotion "AIS Fibre" ที่เหมาะสมตามความต้องการของลูกค้า2. ให้ข้อมูลลูกค้าและนําเสนอขายสินค้า "AIS Fibre"3. อัพเดทข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการที่ Shop4. ทํางาน 6 วัน/สัปดาห์ (หยุดวันจันทร์)5. ปฏิบัติงานตามเวลาห้างสรรพสินค้า (10.00 - 20.00 น. ...


 • AIS- บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) เขตพญาไท

  +งานจัดทําสัญญาเงินกู้1. เพิ่มเติมรายละเอียดในสัญญาเงินกู้ต่าง ๆ ตามที่มีระบุไว้ในแบบฟอร์มสําหรับส่วนของเจ้าหน้าที่2. ตรวจสอบและติดตามเอกสารการกู้เงินต่าง ๆ และหลักทรัพย์ค้ําประกัน ให้ครบถ้วน ถูกต้อง3. นําเอกสารในการให้สินเชื่อต่าง ๆ เสนอต่อหัวหน้าฝ่ายสินเชื่อหรือผู้จัดการเพื่อดํ ...

 • AIS- บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

  Engineer (FBB IT Planning & Operation)

  4 วันที่แล้ว


  AIS- บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) Bangkok

  บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส ก้าวเข้าสู่การเป็น "ผู้ให้บริการด้านดิจิทัลไลฟ์" ด้วยการดําเนินธุรกิจหลัก 3 ธุรกิจ ได้แก่ บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และบริการดิจิทัลคอนเทนต์ ณ สิ้นปี 2559 เอไอเอสในฐานะผู้นําด้านการให้บริการ ...

 • AIS- บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

  Senior FBB Quality Assurance Officer

  5 วันที่แล้ว


  AIS- บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) เขตพญาไท

  1. FBB fraud analysis and identify new fraud pattern or triggers.2.Monitor and investigate end 2 end processing of FBB activities using internal and external risk monitoring tools.3.Developing fraud prevention and detection strategies.4.Ability to collect, analyse and interpret r ...

 • AIS- บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

  Sales Specialist

  6 วันที่แล้ว


  AIS- บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) เขตพญาไท

  Identify, recruit and on-board new channel partners within assigned territory. · Manage sales activities of partners as well as forecast monthly sales, and identify new business opportunities. · Participate with partners to create and execute business plans to meet sales goals. · ...

 • AIS- บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

  Programmer Analyst

  6 วันที่แล้ว


  AIS- บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) เขตพญาไท

  Job Descriptions :1.Problem Solving (Corrective, Detective, and Preventive) for web applications,e.g. pre-booking, online store, channel portal, fiber web register, face recognition, etc.2.Create or Prepare WI and knowledge to long terms to transfer to 1ST Tier3.Analysis and Impr ...

 • AIS- บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

  Direct Sales Staff

  5 วันที่แล้ว


  AIS- บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) เขตพญาไท

  1. จัดจําหน่ายและ/หรือชักชวนลูกค้าให้จดทะเบียนเลขหมายโทรศัพท์รายเดือน2. เสนอขายสินค้า และบริการอื่นๆ เช่น โทรศัพท์มือถือ , อินเตอร์เน็ต3. ให้บริการ Upgrade 2G to 3G , Mobile Number Port และ AIS Fiber4. ติดตาม และให้บริการลูกค้าหลังการขาย5. รวบรวมข้อมูลตลาด, การขายและคู่แข่งเพื่อส ...


 • AIS- บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร

  •นําเสนอสินค้าและบริการให้กลุ่มลูกค้าธุรกิจขนาดเล็ก อาทิเช่น oMobile Service บริการด้านโทรศัพท์ รูปแบบPackage ที่เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้าoInternet Service บริการด้านอินเตอร์เน็ตเพื่อใช้ในธุรกิจoDigital Marketing Service บริการด้านการตลาดออนไลน์ เช่น Facebook, Google ads, Line, TikTo ...


 • AIS- บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) เขตพญาไท

  1.ออกบูธนําเสนอขายผลิตภัณฑ์/บริการอินเทอร์เน็ตบ้าน (AIS Fibre) พร้อมรับสมัครใช้บริการให้กลุ่มลูกค้าในคอนโดมิเนียมหรือหมู่บ้าน2.วางแผนและติดตามการขายให้บรรลุเป้าหมายที่กําหนด3.จัดทําสรุปข้อมูลการขายประจําสัปดาห์/เดือน/ปีวิธีการสมัคร1. E-mail : www.jobthai.comติดต่อ คุณมนัสกร 061 ...


 • AIS- บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร

  - เป็นที่ปรึกษาทางการขายสินค้า และบริการของบริษัท ให้กับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการทั้งภายในสาขา AIS Retail Shop และผ่านช่องทางการขาย Online- แนะนํา ตรวจสอบ และแก้ไขปัญหาเบื้องต้นของการใช้ Smart Phone และสินค้าบริการอื่น ๆ ของบริษัท- ดูแล ให้ความช่วยเหลือลูกค้าภายในสาขา หรือช่องทาง ...

 • AIS- บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

  AIS Shop New Star

  5 วันที่แล้ว


  AIS- บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร

  1.เป็นที่ปรึกษาทางการขายสินค้า และบริการของบริษัท ให้กับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการทั้งภายในสาขา AIS Shop และช่องทางการขาย Online2.แนะนํา ตรวจสอบ และแก้ไขปัญหาเบื้องต้นของการใช้ Smart Phone และสินค้าบริการอื่น ๆ ของบริษัท3.ดูแล ให้ความช่วยเหลือลูกค้าภายในสาขา หรือช่องทาง Online และจ ...

 • AIS- บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

  Human Resources Specialist

  2 วันที่แล้ว


  AIS- บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) Bangkok

  บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส ก้าวเข้าสู่การเป็น "ผู้ให้บริการด้านดิจิทัลไลฟ์" ด้วยการดําเนินธุรกิจหลัก 3 ธุรกิจ ได้แก่ บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และบริการดิจิทัลคอนเทนต์ ณ สิ้นปี 2559 เอไอเอสในฐานะผู้นําด้านการให้บริการ ...