Default company background
J

Jaymart ใน ประเทศไทย

28 ตำแหน่งงาน Jaymart ใน ประเทศไทย

 • Jaymart

  ตำแหน่ง Mobile Expert สาขา

  1 สัปดาห์ที่แล้ว


  Jaymart มีนบุรี, กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย

  วันที่ลงประกาศ 2-5-2023 15:43 · วุฒิการศึกษา ม.6 (มัธยมปลาย) · ประสบการณ์ ไม่จําเป็นต้องมีประสบการณ์ · เพศ ไม่ระบุ · อายุ 20 ปีขึ้นไป · เงินเดือน แล้วแต่ตกลง · เปิดรับสมัคร 2 ตําแหน่ง · สถานที่ปฏิบัติ ...

 • Jaymart

  ตำแหน่ง Mobil Expert สาขา

  1 สัปดาห์ที่แล้ว


  Jaymart ชลบุรี, ประเทศไทย

  วันที่ลงประกาศ 19-5-2023 11:42 · วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี · ประสบการณ์ ปีขึ้นไป · เพศ ไม · - ระบุ · อายุ ปีขึ้นไป · เงินเดือน 15000-25000 บาท · เปิดรับสมัคร 1 ตําแหน่ง · สถานที่ปฏิบัติงาน อําเภอศรีราชา ...

 • Jaymart

  ตำแหน่ง Mobil Expert สาขา

  1 สัปดาห์ที่แล้ว


  Jaymart ขอนแก่น, ประเทศไทย

  วันที่ลงประกาศ 19-5-2023 11:46 · วุฒิการศึกษา ม.6 (มัธยมปลาย) · ประสบการณ์ ปีขึ้นไป · เพศ ไม่ระบุ · อายุ ปีขึ้นไป · เงินเดือน 15000-25000 บาท · เปิดรับสมัคร 2 ตําแหน่ง · สถานที่ปฏิบัติงาน อําเภอเมืองข ...

 • Jaymart

  ตำแหน่ง Mobile Expert สาขา

  1 สัปดาห์ที่แล้ว


  Jaymart บึงกาฬ, ประเทศไทย

  วันที่ลงประกาศ 2-5-2023 15:21 · วุฒิการศึกษา ม.6 (มัธยมปลาย) · ประสบการณ์ ไม่จําเป็นต้องมีประสบการณ์ · เพศ ไม่ระบุ · อายุ 20 ปีขึ้นไป · เงินเดือน แล้วแต่ตกลง · เปิดรับสมัคร 2 ตําแหน่ง · สถานที่ปฏิบัติ ...

 • Jaymart

  ตำแหน่ง Mobile Expert สาขา

  1 สัปดาห์ที่แล้ว


  Jaymart จันทบุรี, ประเทศไทย

  วันที่ลงประกาศ 19-5-2023 11:49 · วุฒิการศึกษา ม.6 (มัธยมปลาย) · ประสบการณ์ ไม่จําเป็นต้องมีประสบการณ์ · เพศ ไม่ระบุ · อายุ ปีขึ้นไป · เงินเดือน บาท · เปิดรับสมัคร 2 ตําแหน่ง · สถานที่ปฏิบัติงาน อําเภอ ...

 • Jaymart

  ตำแหน่ง บาริสต้า

  2 วันที่แล้ว


  Jaymart ปทุมวัน, กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย

  วันที่ลงประกาศ 26-4-2023 15:37 · วุฒิการศึกษา ม.3 (มัธยมต้น) · ประสบการณ์ ไม่จําเป็นต้องมีประสบการณ์ · เพศ ไม่ระบุ · อายุ ทุกช่วงอายุ · เงินเดือน บาท · เปิดรับสมัคร 3 ตําแหน่ง · สถานที่ปฏิบัติงาน จังห ...

 • Jaymart

  ตำแหน่ง

  2 วันที่แล้ว


  Jaymart คลองสามวา, กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย

  วันที่ลงประกาศ 26-4-2023 15:43 · วุฒิการศึกษา ม.3 (มัธยมต้น) · ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป · เพศ ชาย · อายุ 20 ปีขึ้นไป · เงินเดือน บาท · เปิดรับสมัคร 1 ตําแหน่ง · สถานที่ปฏิบัติงาน จังหวัดกรุงเทพมหานคร เขต ...

 • Jaymart

  ตำแหน่ง ช่างอาคาร

  1 วันที่แล้ว


  Jaymart สะพานสูง, กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย

  วันที่ลงประกาศ 25-5-2023 9:6 · วุฒิการศึกษา ปวช. · ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป · เพศ ชาย · อายุ 25 ปีขึ้นไป · เงินเดือน แล้วแต่ตกลง · เปิดรับสมัคร 1 ตําแหน่ง · สถานที่ปฏิบัติงาน เขตสะพานสูง จังหวัดกรุงเทพมห ...

 • Jaymart

  ตำแหน่ง Mobile Expert สาขา

  1 สัปดาห์ที่แล้ว


  Jaymart สมุทรปราการ, ประเทศไทย

  วันที่ลงประกาศ 19-5-2023 11:54 · วุฒิการศึกษา ม.6 (มัธยมปลาย) · ประสบการณ์ ไม่จําเป็นต้องมีประสบการณ์ · เพศ ไม่ระบุ · อายุ ปีขึ้นไป · เงินเดือน 15000-25000 บาท · เปิดรับสมัคร 1 ตําแหน่ง · สถานที่ปฏิบั ...

 • Jaymart

  ตำแหน่ง Mobile Expert สาขา

  1 สัปดาห์ที่แล้ว


  Jaymart ยานนาวา, กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย

  วันที่ลงประกาศ 19-5-2023 11:53 · วุฒิการศึกษา ม.6 (มัธยมปลาย) · ประสบการณ์ ไม่จําเป็นต้องมีประสบการณ์ · เพศ ไม่ระบุ · อายุ ปีขึ้นไป · เงินเดือน 15000-25000 บาท · เปิดรับสมัคร 1 ตําแหน่ง · สถานที่ปฏิบั ...

 • Jaymart

  ตำแหน่ง Mobil Expert สาขา

  1 สัปดาห์ที่แล้ว


  Jaymart วัฒนา, กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย

  วันที่ลงประกาศ 19-5-2023 11:42 · วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี · ประสบการณ์ ปีขึ้นไป · เพศ ไม่ระบุ · อายุ ปีขึ้นไป · เงินเดือน 15000-25000 บาท · เปิดรับสมัคร 1 ตําแหน่ง · สถานที่ปฏิบัติงาน เขตวัฒนา จังหวัดกร ...

 • Jaymart

  ตำแหน่ง Mobile Expert สาขา

  1 สัปดาห์ที่แล้ว


  Jaymart นครราชสีมา, ประเทศไทย

  วันที่ลงประกาศ 2-5-2023 15:48 · วุฒิการศึกษา ม.6 (มัธยมปลาย) · ประสบการณ์ ไม่จําเป็นต้องมีประสบการณ์ · เพศ ไม่ระบุ · อายุ 20 ปีขึ้นไป · เงินเดือน แล้วแต่ตกลง · เปิดรับสมัคร 1 ตําแหน่ง · สถานที่ปฏิบัติ ...

 • Jaymart

  ตำแหน่ง Mobile Expert สาขา

  1 สัปดาห์ที่แล้ว


  Jaymart ศรีสะเกษ, ประเทศไทย

  วันที่ลงประกาศ 2-5-2023 14:16 · วุฒิการศึกษา ม.6 (มัธยมปลาย) · ประสบการณ์ ไม่จําเป็นต้องมีประสบการณ์ · เพศ ไม่ระบุ · อายุ 20 ปีขึ้นไป · เงินเดือน แล้วแต่ตกลง · เปิดรับสมัคร 1 ตําแหน่ง · สถานที่ปฏิบัติ ...

 • Jaymart

  ตำแหน่ง Mobile Expert สาขา

  1 สัปดาห์ที่แล้ว


  Jaymart ปทุมวัน, กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย

  วันที่ลงประกาศ 2-5-2023 16:40 · วุฒิการศึกษา ม.6 (มัธยมปลาย) · ประสบการณ์ ไม่จําเป็นต้องมีประสบการณ์ · เพศ ไม่ระบุ · อายุ 20 ปีขึ้นไป · เงินเดือน แล้วแต่ตกลง · เปิดรับสมัคร 2 ตําแหน่ง · สถานที่ปฏิบัติ ...

 • Jaymart

  ตำแหน่ง Mobile Expert สาขา

  1 สัปดาห์ที่แล้ว


  Jaymart ภาษีเจริญ, กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย

  วันที่ลงประกาศ 2-5-2023 16:35 · วุฒิการศึกษา ม.6 (มัธยมปลาย) · ประสบการณ์ ไม่จําเป็นต้องมีประสบการณ์ · เพศ ไม่ระบุ · อายุ 20 ปีขึ้นไป · เงินเดือน 15000-25000 บาท · เปิดรับสมัคร 3 ตําแหน่ง · สถานที่ปฏิ ...

 • Jaymart

  ตำแหน่ง Application Support

  1 วันที่แล้ว


  Jaymart สะพานสูง, กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย

  วันที่ลงประกาศ 25-5-2023 9:6 · วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี · ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป · เพศ ไม่ระบุ · อายุ 22 ปีขึ้นไป · เงินเดือน บาท · เปิดรับสมัคร 1 ตําแหน่ง · สถานที่ปฏิบัติงาน เขตสะพานสูง จังหวัดกรุงเทพม ...

 • Jaymart

  ตำแหน่ง Mobile Expert สาขา

  1 สัปดาห์ที่แล้ว


  Jaymart สุพรรณบุรี, ประเทศไทย

  วันที่ลงประกาศ 19-5-2023 11:54 · วุฒิการศึกษา ม.6 (มัธยมปลาย) · ประสบการณ์ ปีขึ้นไป · เพศ ไม่ระบุ · อายุ ปีขึ้นไป · เงินเดือน 15000-25000 บาท · เปิดรับสมัคร 1 ตําแหน่ง · สถานที่ปฏิบัติงาน อําเภอเมืองส ...

 • Jaymart

  ตำแหน่ง สาขารังสิต

  1 วันที่แล้ว


  Jaymart ปทุมธานี, ประเทศไทย

  วันที่ลงประกาศ 20-7-2023 13:4 · วุฒิการศึกษา ม.6 (มัธยมปลาย) · ประสบการณ์ ไม่จําเป็นต้องมีประสบการณ์ · เพศ ไม่ระบุ · อายุ 20 ปีขึ้นไป · เงินเดือน แล้วแต่ตกลง · เปิดรับสมัคร จํานวนมาก · สถานที่ปฏิบัติง ...

 • Jaymart

  ตำแหน่ง

  2 วันที่แล้ว


  Jaymart สะพานสูง, กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย

  วันที่ลงประกาศ 26-4-2023 15:25 · วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี · ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป · เพศ ไม่ระบุ · อายุ 30 ปีขึ้นไป · เงินเดือน บาท · เปิดรับสมัคร 1 ตําแหน่ง · สถานที่ปฏิบัติงาน จังหวัดกรุงเทพมหานคร เขตส ...

 • Jaymart

  ตำแหน่ง Mobile Expert สาขา

  1 สัปดาห์ที่แล้ว


  Jaymart ปากเกร็ด, นนทบุรี, ประเทศไทย

  วันที่ลงประกาศ 2-5-2023 16:12 · วุฒิการศึกษา ม.6 (มัธยมปลาย) · ประสบการณ์ ไม่จําเป็นต้องมีประสบการณ์ · เพศ ไม่ระบุ · อายุ 20 ปีขึ้นไป · เงินเดือน 15000-25000 บาท · เปิดรับสมัคร 2 ตําแหน่ง · สถานที่ปฏิ ...

งานที่เกี่ยวข้อง

 • บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน)

  Programmer

  พบใน: Emprego TH C2 - 2 วันที่แล้ว


  บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย

  บริษัท: · บริษัท เจ มาร์ท จํากัด (มหาชน) · รายละเอียดงาน: · 1.จัดทําออกแบบและพัฒนาโปรแกรมตาม User ร้องขอ · 2.รับปัญหาการใช้งาน แก้ไขปัญหาตามต้องการของผู้ใช้งาน · 3.สืบค้นข้อมูล ตามความต้องการของผู้ใช้ ...

 • บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน)

  Executive Secretary

  พบใน: Emprego TH C2 - 2 วันที่แล้ว


  บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย

  บริษัท: · บริษัท เจ มาร์ท จํากัด (มหาชน) · รายละเอียดงาน: · - จัดวาระการประชุมและสรุปรายงานการประชุม · - รับผิดชอบติดต่อประสานงานทั้งภายใน และภายนอกองค์กร · - ดูแลตารางการทํางานของผู้บริหารและติดต่อปร ...

 • บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน)

  Server Operator

  พบใน: Emprego TH C2 - 2 วันที่แล้ว


  บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย

  บริษัท: · บริษัท เจ มาร์ท จํากัด (มหาชน) · รายละเอียดงาน: · - ดูแลระบบ Server · - ดูแลการใช้งานของ User · - ตรวจสอบ แก้ไข VIRUS และ Patch Server · อัตรา: · 1 ตําแหน่ง · เงินเดือน: · ตามตกลง บาท · สถาน ...