Default company background
WE fitness company limited

WE fitness company limited ใน ประเทศไทย

19 ตำแหน่งงาน WE fitness company limited ใน ประเทศไทย

บริษัทที่เกี่ยวข้อง

 • WE fitness company limited

  Personal Trainer

  1 สัปดาห์ที่แล้ว


  WE fitness company limited เขตจตุจักร, ประเทศไทย

  Service on Floor - ดูแล ให้คําแนะนํา ช่วยเหลือท่านสมาชิกให้เกิดความปลอดภัยในการออกกําลังกายสูงสุด - แนะนํา การออกกําลังกาย รวมถึงการใช้อุปกรณ์อย่างเหมาะสมให้แก่ท่านสมาชิก - สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับสม ...

 • WE fitness company limited

  Account Executive

  1 สัปดาห์ที่แล้ว


  WE fitness company limited เขตจตุจักร, ประเทศไทย

  1. ทํางานร่วมกับทีมการตลาดเพื่อสร้างแคมเปญที่เกี่ยวข้องเพื่อบรรลุเป้าหมาย 2. นําเสนอกิจกรรมการตลาดและการโฆษณาที่มีประสิทธิภาพแก่ลูกค้า 3. ร่วมสิทธิพิเศษ / โปรโมชั่น / แลกสินค้ากับลูกค้า 4. ประสานงานทั ...

 • WE fitness company limited

  Personal Trainer

  1 สัปดาห์ที่แล้ว


  WE fitness company limited เขตจตุจักร, ประเทศไทย

  Service on Floor - ดูแล ให้คําแนะนํา ช่วยเหลือท่านสมาชิกให้เกิดความปลอดภัยในการออกกําลังกายสูงสุด - แนะนํา การออกกําลังกาย รวมถึงการใช้อุปกรณ์อย่างเหมาะสมให้แก่ท่านสมาชิก - สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับสม ...

 • WE fitness company limited

  Personal Trainer

  4 วันที่แล้ว


  WE fitness company limited เขตจตุจักร, ประเทศไทย

  Service on Floor - ดูแล ให้คําแนะนํา ช่วยเหลือท่านสมาชิกให้เกิดความปลอดภัยในการออกกําลังกายสูงสุด - แนะนํา การออกกําลังกาย รวมถึงการใช้อุปกรณ์อย่างเหมาะสมให้แก่ท่านสมาชิก - สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับสม ...


 • WE fitness company limited เขตจตุจักร, ประเทศไทย

  1. นําเสนอขายแพ็คเกจการออกกําลังกายที่เหมาะสม ให้กับลูกค้า 2. แนะนําการออกกําลังกายเบื้องต้นให้กับลูกค้า พาลูกค้าเยี่ยมชมคลับ 3. ติดตามผล และดูแลลูกค้าให้ได้รับการบริการที่ประทับใจและดีที่สุด 4. ดูแลด ...

 • WE fitness company limited

  Personal Trainer

  1 วันที่แล้ว


  WE fitness company limited เขตจตุจักร, ประเทศไทย

  Service on Floor - ดูแล ให้คําแนะนํา ช่วยเหลือท่านสมาชิกให้เกิดความปลอดภัยในการออกกําลังกายสูงสุด - แนะนํา การออกกําลังกาย รวมถึงการใช้อุปกรณ์อย่างเหมาะสมให้แก่ท่านสมาชิก - สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับสม ...


 • WE fitness company limited เขตจตุจักร, ประเทศไทย

  1. นําเสนอขายแพ็คเกจการออกกําลังกายที่เหมาะสม ให้กับลูกค้า 2. แนะนําการออกกําลังกายเบื้องต้นให้กับลูกค้า พาลูกค้าเยี่ยมชมคลับ 3. ติดตามผล และดูแลลูกค้าให้ได้รับการบริการที่ประทับใจและดีที่สุด 4. ดูแลด ...

 • WE fitness company limited

  Credit Control Office

  16 ชั่วโมงที่แล้ว


  WE fitness company limited เขตจตุจักร, ประเทศไทย

  - ติดตามทวงหนี้ทางโทรศัพท์ - ให้บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ - ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกบริษัทองค์กร - จัดทําเอกสารต่างๆ - และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

 • WE fitness company limited

  Personal Trainer

  16 ชั่วโมงที่แล้ว


  WE fitness company limited เขตจตุจักร, ประเทศไทย

  Service on Floor - ดูแล ให้คําแนะนํา ช่วยเหลือท่านสมาชิกให้เกิดความปลอดภัยในการออกกําลังกายสูงสุด - แนะนํา การออกกําลังกาย รวมถึงการใช้อุปกรณ์อย่างเหมาะสมให้แก่ท่านสมาชิก - สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับสม ...

 • WE fitness company limited

  Senior Sales

  5 วันที่แล้ว


  WE fitness company limited เขตจตุจักร, ประเทศไทย

  - นําเสนอขายสมาชิกของฟิตเนสให้กับลูกค้า - แนะนําการออกกําลังกายเบื้องต้นให้กับลูกค้า พาลูกค้าเยี่ยมชมฟิตเนส - ติดตามผลและดูแลลูกค้าให้ได้รับการบริการที่ประทับใจและพึงพอใจมากที่สุด - ดูแลด้านยอดขายให้ต ...


 • WE fitness company limited เขตจตุจักร, ประเทศไทย

  Service on Floor - ดูแล ให้คําแนะนํา ช่วยเหลือท่านสมาชิกให้เกิดความปลอดภัยในการออกกําลังกายสูงสุด - แนะนํา การออกกําลังกาย รวมถึงการใช้อุปกรณ์อย่างเหมาะสมให้แก่ท่านสมาชิก - สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับสม ...

 • WE fitness company limited

  Personal Trainer

  4 วันที่แล้ว


  WE fitness company limited เขตจตุจักร, ประเทศไทย

  Service on Floor - ดูแล ให้คําแนะนํา ช่วยเหลือท่านสมาชิกให้เกิดความปลอดภัยในการออกกําลังกายสูงสุด - แนะนํา การออกกําลังกาย รวมถึงการใช้อุปกรณ์อย่างเหมาะสมให้แก่ท่านสมาชิก - สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับสม ...

 • WE fitness company limited

  Part Time Group Class

  2 วันที่แล้ว


  WE fitness company limited เขตจตุจักร, ประเทศไทย

  instructor leads members through group exercise activities. · The Instructor educates participants about useful and safe exercises, assists them in achieving exercise goals and creates a fun workout ...

 • WE fitness company limited

  General Manager

  5 วันที่แล้ว


  WE fitness company limited กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย

  **รายละเอียดงาน**: · **รูปแบบงาน **:งานประจํา**: · **จํานวนที่รับ **:5 ตําแหน่ง**: · **สถานที่ปฏิบัติงาน **:กรุงเทพมหานคร(ทุกเขต)**: · **เงินเดือน(บาท) **:ตามตกลง**: · **วันหยุด **:ไม่ระบุ**: · **เวลา ...

 • WE fitness company limited

  พนักงานต้อนรับ ทุกสาขา

  16 ชั่วโมงที่แล้ว


  WE fitness company limited เขตจตุจักร, ประเทศไทย

  1. ต้อนรับลูกค้าชาวไทย และชาวต่างชาติ 2. ให้ข้อมูลด้านบริการ สร้างความประทับใจอย่างสูงสุดแก่ผู้รับบริการ 3. รับเรื่องร้องเรียน ช่วยลูกค้าแก้ไขปัญหา 4. ดูแลความเรียบร้อยภายในสาขาให้เป็นไปตามมาตราฐานของ ...


 • WE fitness company limited เขตจตุจักร, ประเทศไทย

  1. ต้อนรับลูกค้าชาวไทย และชาวต่างชาติ 2. ให้ข้อมูลด้านบริการ สร้างความประทับใจอย่างสูงสุดแก่ผู้รับบริการ 3. รับเรื่องร้องเรียน 4. ดูแลความเรียบร้อยภายในสาขา 5. รับผิดชอบงานเอกสาร และประสานงานภายในองค์ ...

 • WE fitness company limited

  Personal Trainer

  1 สัปดาห์ที่แล้ว


  WE fitness company limited เขตจตุจักร, ประเทศไทย

  Service on Floor - ดูแล ให้คําแนะนํา ช่วยเหลือท่านสมาชิกให้เกิดความปลอดภัยในการออกกําลังกายสูงสุด - แนะนํา การออกกําลังกาย รวมถึงการใช้อุปกรณ์อย่างเหมาะสมให้แก่ท่านสมาชิก - สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับสม ...

 • WE fitness company limited

  Personal Trainer

  1 สัปดาห์ที่แล้ว


  WE fitness company limited เขตจตุจักร, ประเทศไทย

  Service on Floor - ดูแล ให้คําแนะนํา ช่วยเหลือท่านสมาชิกให้เกิดความปลอดภัยในการออกกําลังกายสูงสุด - แนะนํา การออกกําลังกาย รวมถึงการใช้อุปกรณ์อย่างเหมาะสมให้แก่ท่านสมาชิก - สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับสม ...

 • WE fitness company limited

  Personal Trainer

  5 วันที่แล้ว


  WE fitness company limited เขตจตุจักร, ประเทศไทย

  Service on Floor - ดูแล ให้คําแนะนํา ช่วยเหลือท่านสมาชิกให้เกิดความปลอดภัยในการออกกําลังกายสูงสุด - แนะนํา การออกกําลังกาย รวมถึงการใช้อุปกรณ์อย่างเหมาะสมให้แก่ท่านสมาชิก - สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับสม ...

งานที่เกี่ยวข้อง

 • WE Fitness Company Limited (บริษัท วี ฟิตเนส จำกัด)

  Personal Trainer

  พบใน: Emprego TH C2 - 4 วันที่แล้ว


  WE Fitness Company Limited (บริษัท วี ฟิตเนส จำกัด) กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย

  **รายละเอียดงาน**: · 1. ให้คําแนะนํากับลูกค้าเรื่องการออกกําลังกาย และการใช้อุปกรณ์ในการออกกําลังกายได้อย่างถูกต้อง · 2. ออกแบบโปรแกรมการออกกําลังกายให้กับลูกค้า · 3. นําเสนอแพ็คเกจการเทรนให้กับลูกค้า ...

 • WE Fitness Company Limited (บริษัท วี ฟิตเนส จำกัด)

  Personal Trainer

  พบใน: Emprego TH C2 - 1 วันที่แล้ว


  WE Fitness Company Limited (บริษัท วี ฟิตเนส จำกัด) กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย

  **รายละเอียดงาน**: · 1. ให้คําแนะนํากับลูกค้าเรื่องการออกกําลังกาย และการใช้อุปกรณ์ในการออกกําลังกายได้อย่างถูกต้อง · 2. ออกแบบโปรแกรมการออกกําลังกายให้กับลูกค้า · 3. นําเสนอแพ็คเกจการเทรนให้กับลูกค้า ...

 • WE Fitness Company Limited (บริษัท วี ฟิตเนส จำกัด)

  Trainee - Receptions

  พบใน: Emprego TH C2 - 2 วันที่แล้ว


  WE Fitness Company Limited (บริษัท วี ฟิตเนส จำกัด) กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย

  **รายละเอียดงาน**: · Duties and Responsibilities: · 1.วางแผนการส่งเสริมการตลาด · 2.คิดกิจกรรมให้ท่านสมาชิก · 3.ประสานงานกับทางคลับ · 4.สามารถให้ Idea / Concept ในด้านการออกแบบแก่หน่วยงานต่างๆ · 5.จัดเ ...