งาน ใน Kantang

หน้าหลัก
>
ตำแหน่งงาน
>
Kantang
 • บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

  พนักงานขับรถคีบไม้

  พบใน: beBee S2 TH - 2 วันที่แล้ว


  บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กันตัง, ประเทศไทย เต็มเวลา

  1.คีบไม้ใส่รถ 6 ล้อ เพื่อขนไม้ฟืนมาใช้งานให้เพียงพอกับความต้องการ2.คีบไม้จากรถที่เข้ามาส่งไม้ภายนอก จัดเรียงในสนามไม้ฟืนให้เป็นระเบียบพร้อมประทับตราและลงหมายเลขแปลงไม้ฟืนให้รถที่เข้ามาส่งไม้ฟืน3.ตรวจเช็คสภาพรถคีบไม้ ก่อนนํารถออกไปใช้งาน4.ปฏิบัติตามกฎระเบียบความปลอดภัยในการทํางานแ ...

 • บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

  พนักงานขับรถตัก

  พบใน: beBee S2 TH - 4 วันที่แล้ว


  บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กันตัง, ประเทศไทย เต็มเวลา

  1.ขนย้ายเชื้อเพลิงไม้สับจากบริเวณเครื่องสับไม้มาทําการเตรียมกองเชื้อเพลิง2.ป้อนเชื้อเพลิงเข้าใช้ที่เตาบอยเลอร์ให้เพียงพอต่อความต้องการ3.ตรวจสอบสภาพรถให้พร้อมกับการใช้งาน4.ขนย้ายขี้เถ้าจากการเผาไหม้ขึ้นรถบรรทุก เพื่อลําเลียงนําไปทิ้ง


 • บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กันตัง, ประเทศไทย เต็มเวลา

  1. การประชุมติดตาม และสรุปรายงานผลงานประจําวัน/สัปดาห์/เดือน2. วิเคราะห์ปัญหาและศึกษาแนวโน้มของผลการผลิตเพื่อนํามาวางแผนของส่วนงานผลิตได้3. ตรวจสอบผลทางด้านคุณภาพการผลิตถุงมือ ในส่วนของ Quality Rate, Pcs/kg, Dimension, Spoilage, Tensile 4. งานสนับสนุนระบบคุณภาพ และรายงานผลการดําเ ...