งาน Samut Sakhon

ตำแหน่งงาน
>
Samut Sakhon
 • บริษัท เฟลคซ์-ไอเบิล พลาส จำกัด , บริษัท คอนทินิวส์ อัส จำกัด

  ช่างควบคุมเครื่องจักร

  พบใน: beBee S2 TH - 1 ชั่วโมงที่แล้ว


  บริษัท เฟลคซ์-ไอเบิล พลาส จำกัด , บริษัท คอนทินิวส์ อัส จำกัด เมืองสมุทรสาคร, ประเทศไทย เต็มเวลา

  ดูแลควบคุมเครื่องจักรดูแลตรวจสอบและวิเคราะห์การแก้ไขปัญหางานที่เกิดขึ้นจัดทําเอกสารตามระบบคุณภาพของบริษัทฯงานด้านอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย ...


 • บริษัท ตาดีเทคโนโลยี (998) จำกัด เมืองสมุทรสาคร, ประเทศไทย เต็มเวลา

  1. สํารวจพื้นที่ ประเมินแบบและออกแบบแสงสว่างด้วยโปรแกรม DIALux2. ให้คําปรึกษาด้านการติดตั้งและการออกแบบให้แก่ลูกค้า3. จัดทําเอกสารข้อมูลด้านเทคนิคขิงผลิตภัณฑ์4. สํารวจหน้างานติดตั้ง เขียนแบบติดตั้งหลอดไฟและระบบไฟฟ้า พร้อมทําราคาติดตั้ง(BOQ)5. ตรวจสอบแบบและระบบไฟฟ้า พร้อมตรวจวัดแส ...

 • บริษัท เอราวัณฟูด จำกัด (มหาชน)

  ผู้ช่วยหัวหน้างานกลุ่มพนักงานเหมา

  พบใน: beBee S2 TH - 1 ชั่วโมงที่แล้ว


  บริษัท เอราวัณฟูด จำกัด (มหาชน) เมืองสมุทรสาคร, ประเทศไทย เต็มเวลา

  - ควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเหมา- ทําการฝึกสอนอบรมพนักงานเหมา ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง- วางแผนระหว่างวันในแผนกเตรียมการที่เกี่ยวข้องกับการจ้างเหมา เพื่อการผลิตอย่างต่อเนื่อง- ประสานงานและจัดเตรียมพนักงานเตรียมการครบทุกจุดเพื่อการผลิตอย่างต่อเนื่อง- สามารถเข ...

 • บริษัท บิ๊กวันอินเตอร์เทรด จำกัด

  เจ้าหน้าที่ต่างประเทศฝ่ายนำเข้า

  พบใน: beBee S2 TH - 1 ชั่วโมงที่แล้ว


  บริษัท บิ๊กวันอินเตอร์เทรด จำกัด เมืองสมุทรสาคร, ประเทศไทย เต็มเวลา

  1.ติดต่อประสานงานกับลูกค้าต่างประเทศ 2.วางแผนการทํางานให้ทันตามเป้าหมายที่กําหนด 3.โต้ตอบ E-mail กับลูกค้า4.งานอื่นๆที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย ...

 • บริษัท ไทยถาวรคาซติ้งเลท จำกัด

  เจ้าหน้าที่ qc

  พบใน: beBee S2 TH - 1 ชั่วโมงที่แล้ว


  บริษัท ไทยถาวรคาซติ้งเลท จำกัด เมืองสมุทรสาคร, ประเทศไทย เต็มเวลา

  ตรวจงานหล่อหน้างานวัดสเปกตามที่ลูกค้าต้องการลงบันทึกรายงาน ชิ้นงานดี-ชิ้นงานเสียปฏิบัติตามคําสั่งของหัวหน้างาน ...

 • บริษัท ซิพโลหะกิจ (1993) จำกัด

  วิศวกรผลิตภัณฑ์ใหม่

  พบใน: beBee S2 TH - 1 ชั่วโมงที่แล้ว


  บริษัท ซิพโลหะกิจ (1993) จำกัด เมืองสมุทรสาคร, ประเทศไทย เต็มเวลา

  ประสานงานร่วมกับแผนกขาย และบริการหลังการขายในการรับข้อมูลจากลูกค้าทําการหาข้อมูลพื้นที่ผิว , น้ําหนักชิ้นงานและLoadingกําหนดขั้นตอนการทดลอง และคํานวณสภาวะการทดลองผลิตภัณฑ์ใหม่ ตลอดจนตรวจสอบคุณภาพติดต่อประสานงานกับลูกค้า ,นําผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการทดลองไปนําเสนอลูกค้างานอื่นๆ ที่ได้รั ...

 • บริษัท บิ๊ก คิทเช่น จำกัด

  เจ้าหน้าที่ไอที

  พบใน: beBee S2 TH - 1 ชั่วโมงที่แล้ว


  บริษัท บิ๊ก คิทเช่น จำกัด เมืองสมุทรสาคร, ประเทศไทย เต็มเวลา

  ดูแลและซ่อมบํารุงระบบสารสนเทศภายในบริษัทดูแลและซ่อมบํารุงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และกล้องวงจรปิด ...

 • บริษัท บิ๊กวันอินเตอร์เทรด จำกัด

  เจ้าหน้าที่สโตร์

  พบใน: beBee S2 TH - 1 ชั่วโมงที่แล้ว


  บริษัท บิ๊กวันอินเตอร์เทรด จำกัด เมืองสมุทรสาคร, ประเทศไทย เต็มเวลา

  1.ควบคุมสต็อกการ เบิก-จ่ายวัตถุดิบ2.ตรวจเช็คสินค้าวัตถุดิบเข้า - ออก พร้อมทําเอกสารรับเข้าและจ่ายออก3.เปิดใบสั่งซื้อและติดตามวัตถุดิบให้เข้าตามกําหนด4.สรุปสต็อกการ์ดวัตถุดิบ5.จัดเก็บวัตถุดิบและดูแลเรื่องวันหมดอายุของวัตถุดิบ6.แก้ไขวัตถุดิบที่มีปัญหา พร้อมทั้งรายงานวัตถุดิบที่จบกา ...

 • ฟาซิแคร์ จำกัด

  จัดซื้อต่างประเทศ

  พบใน: beBee S2 TH - 1 ชั่วโมงที่แล้ว


  ฟาซิแคร์ จำกัด เมืองสมุทรสาคร, ประเทศไทย เต็มเวลา

  การจัดซื้อต่างประเทศ 1.1 รับข้อมูลสินค้า และจํานวนที่ต้องการสั่งซื้อจากผู้บังคับบัญชา 1.2 ตรวจสอบใบอนุญาต อย. ก่อนสั่งซื้อสินค้าทุกรายการ 1.3 จัดทําเอกสาร PI กับ Suppiler และตรวจสอบข้อมูลของ PI ถูกต้องครบถ้วน ให้ผู้มีอํานาจเซ็นต์อนุมัติ 1.4 ดําเนินการจัดทําเอกสารการจัดซื้อ (PO) 1 ...

 • บริษัท เอส เค บี ครีเอทีฟ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

  Production STAFF

  พบใน: beBee S2 TH - 2 ชั่วโมงที่แล้ว


  บริษัท เอส เค บี ครีเอทีฟ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เมืองสมุทรสาคร, ประเทศไทย เต็มเวลา

  รายละเอียดงาน1. ควบคุม ดูแล การทํางานของเครื่องจักรในไลน์ผลิต2. ดูแลกระบวนการผลิตให้ได้คุณภาพ ตามมาตรฐาน3. ควบคุมขั้นตอนการทํางาน และ ลดของเสียในกระบวนการผลิต4. ควบคุม ดูแล การทํางานของพนักงานภายในแผนก ให้ได้ตามเป้าหมาย ...

 • ซีโก ดิจิตอล เทคโลยี

  บริการลูกค้าคลังสินค้า

  พบใน: beBee S2 TH - 2 ชั่วโมงที่แล้ว


  ซีโก ดิจิตอล เทคโลยี เมืองสมุทรสาคร, ประเทศไทย เต็มเวลา

  จัดระเบียบเอกสารให้ถูกต้องอย่างเป็นระบบบันทึกการลงทะเบียนส่งคืนสินค้ารายวันจัดทําเอกสารส่งมอบสินค้ารายวันสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้และรายงานต่อผู้จัดการคลังสินค้างานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย ...

 • บริษัท เอเชี่ยนซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

  เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการเคมี

  พบใน: beBee S2 TH - 2 ชั่วโมงที่แล้ว


  บริษัท เอเชี่ยนซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เมืองสมุทรสาคร, ประเทศไทย เต็มเวลา

  1. ดําเนินการตรวจสอบคุณภาพผลผลิตจากกระบวนการแปรรูป-ผลิตสินค้าอาหารทะเล เพื่อให้เป็นไปตามข้อกําหนดด้านคุณภาพที่บริษัทและลูกค้าให้การยอมรับ2. แปรความต้องการด้านคุณภาพและมาตรฐานของลูกค้า มาสู่การควบคุมกระบวนการผลิตที่สามารถตอบสนองความต้องการนั้นๆ ได้อย่างรวดเร็ว ภายใต้ต้นทุนที่เหมาะ ...

 • Starmark Manufacturing Co., Ltd.

  เจ้าหน้าที่ประสานงาน ติดตั้ง Interior Film

  พบใน: beBee S2 TH - 2 ชั่วโมงที่แล้ว


  Starmark Manufacturing Co., Ltd. เมืองสมุทรสาคร, ประเทศไทย เต็มเวลา

  - ประสานงานโครงการ ร่วมกับฝ่ายขาย ผลิตและงานติดตั้ง- สามารถใช้งานโปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel) ได้เป็นอย่างดี- ทําข้อมูลต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย- อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ...

 • Starmark Manufacturing Co., Ltd.

  เจ้าหน้าที่ประสานงานฝ่ายขาย

  พบใน: beBee S2 TH - 2 ชั่วโมงที่แล้ว


  Starmark Manufacturing Co., Ltd. เมืองสมุทรสาคร, ประเทศไทย เต็มเวลา

  - ทํางานเอกสารภายในฝ่ายขาย- เอกสารเกี่ยวกับฝ่ายขาย- ติดต่อ / ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง- ถ้ามีประสบการณ์เกี่ยวกับเฟอร์นิเจอจะพิจารณาเป็นพิเศษ- อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ...

 • Starmark Manufacturing Co., Ltd.

  พนักงานประจำโฮมโปร (สามารถเลือกสาขาได้)

  พบใน: beBee S2 TH - 2 ชั่วโมงที่แล้ว


  Starmark Manufacturing Co., Ltd. เมืองสมุทรสาคร, ประเทศไทย เต็มเวลา

  -นําเสนอขายเฟอร์นิเจอร์ชุดครัวของบริษัทฯ-ให้คําแนะนําและคําปรึกษาเรื่องเฟอร์นิเจอร์ชุดครัวแก่ลูกค้า รวมถึงบริการด้านการติดตั้ง-ออกแบบตกแต่งภายในห้องครัว (มีโปรแกรมช่วยออกแบบและมีการอบรมจากบริษัทฯ ก่อนการปฏิบัติงาน) -แนะนําเครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์ชุดครัวที่เหมาะสม-ตรวจสอบพื้นที่เพื ...

 • บริษัท เวนิต้า (ไทยแลนด์) จำกัด

  Production อาหารเสริม สกินแคร์ เครื่องสำอาง

  พบใน: beBee S2 TH - 2 ชั่วโมงที่แล้ว


  บริษัท เวนิต้า (ไทยแลนด์) จำกัด เมืองสมุทรสาคร, ประเทศไทย เต็มเวลา

  ควบคุมดูแลด้านการผลิต ควบคุมกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามแผนและคุณภาพสินค้าตามมาตรฐานที่กําหนดจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบ เช็คสต็อกสินค้าและวัตถุดิบดูแลงานเอกสารเกี่ยวกับระบบควบคุมการผลิตและเอกสารระบบคุณภาพ ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิต สรุปรายงานการผลิตดูแลและจัดการงานที่เกี่ยวกับคุณภ ...

 • บริษัท เอเชี่ยนซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

  QA Supervisor

  พบใน: beBee S2 TH - 2 ชั่วโมงที่แล้ว


  บริษัท เอเชี่ยนซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เมืองสมุทรสาคร, ประเทศไทย เต็มเวลา

  1. ดําเนินงานให้เป็นไปตามระบบคุณภาพ2. รับการตรวจประเมินจากหน่วยงานภายนอก 3. ทําระบบมาตรฐานของฟาร์มที่เกี่ยวข้อง4. ตรวจสอบความสะอาดของ บุคคลและอุปกรณ์5. ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา ...

 • บริษัท ไอเดียคอร์เปอร์เรชั่น (2006) จำกัด

  จัดซื้อต่างประเทศ

  พบใน: beBee S2 TH - 2 ชั่วโมงที่แล้ว


  บริษัท ไอเดียคอร์เปอร์เรชั่น (2006) จำกัด เมืองสมุทรสาคร, ประเทศไทย เต็มเวลา

  ติดต่อประสานงานกับ supplier ต่างประเทศ(จีน,มาเลเซีย) และในประเทศ ตรวจเอกสาร INVOICE, PACKING LIST เปรียบเทียบค่า Freight ต่างๆก่อนการนําเข้า - ส่งออกเปิด Order สั่งซื้อสินค้าจากต่างประเทศ ประสานงานกับทาง Shipping สามารถสื่อสารภาษาจีน - อังกฤษได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ ...

 • บริษัท จินเถิง (ประเทศไทย) จำกัด

  เจ้าหน้าที่บัญชีขายออนไลน์

  พบใน: beBee S2 TH - 1 วันที่แล้ว


  บริษัท จินเถิง (ประเทศไทย) จำกัด เมืองสมุทรสาคร, ประเทศไทย เต็มเวลา

  จัดทําบัญชีต้นทุนพร้อมบันทึกบัญชีให้ถูกต้องและครบถ้วนทําการตรวจสอบความถูกต้องและจัดเก็บเอกสารในความรับผิดชอบ ดูแลยอดขายทางออนไลน์ และคํานวณผลกําไร ขาดทุน วิเคราะห์ต้นทุนสินค้า ต้นทุนการผลิต และปรับปรุงต้นทุนสินค้าให้เป็นปัจจุบันร่วมตรวจนับสินค้าตามกระบวนการ และจัดทําสรุปรายงานการ ...

 • ซี.เอช. สวิทช์เทค จำกัด

  วิศวกรแผนกr&d

  พบใน: beBee S2 TH - 1 วันที่แล้ว


  ซี.เอช. สวิทช์เทค จำกัด เมืองสมุทรสาคร, ประเทศไทย เต็มเวลา

  -ควบคุมเครื่องจักร-ตรวจสอบดูแลและซ่อมบํารุงอุปกรณ์เครื่องจักรภายในโรงงาน-ตามที่ได้รับมอบหมาย ...