งาน Accounting Officer

หน้าหลัก
>
ตำแหน่งงาน
 • Adecco Thailand

  Accounting Officer

  พบใน: beBee S2 TH - 3 วันที่แล้ว


  Adecco Thailand Bangrak, ประเทศไทย เต็มเวลา

  Responsibilities: · Responsible for AR and AP record data in the system (SAP) and filling accounting documentsSupport Monthly Bank Reconciliation and VAT checkingResponsible for office petty cashHandle for Admin task (stationery, pantry, maid, driver, parking etc.) · Coordinate ...

 • บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)

  Accounting Officer

  พบใน: beBee S2 TH - 1 วันที่แล้ว


  บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) เขตบางนา, ประเทศไทย เต็มเวลา

  -ตรวจสอบเอกสารด้านรับ-จ่ายเงิน-ทําเอกสารรายรับ - รายจ่ายและเอกสารประกอบ-จัดทําใบสําคัญรับ-จ่าย-ตรวจสอบใบแจ้งหนี้ ใบกํากับภาษี เพื่อประกอบรายงาน ภพ.30-จัดทํารายงานภาษี ภพ.30 และ ภงด. 3 , 53-งานบัญชีด้านภาษีอากร-จัดทํารายละเอียดประกอบงบการเงิน-จัดทํารายละเอียดประกอบงบการเงินให้ถูกต ...

 • 1577 Home Shopping Co.,Ltd.

  Accounting Officer

  พบใน: beBee S2 TH - 1 วันที่แล้ว


  1577 Home Shopping Co.,Ltd. เขตบางกะปิ, ประเทศไทย เต็มเวลา

  - รับผิดชอบงานบันทึกบัญชีการจ่ายเงินสดย่อย (Petty Cash Voucher)- รับผิดชอบงานภาษีต่างๆ จัดทําภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด.3/ ภ.ง.ด.53 และจัดทําภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.30) เพื่อยื่นภาษีประจําเดือน- บันทึกเจ้าหนี้การค้า บันทึกการจ่ายชําระหนี้ให้กับเจ้าหนี้แต่ละราย และบันทึกรายการตัดยอดบัญชี ...

 • Bangkok Prime Property Co., Ltd.

  Accounting Officer

  พบใน: beBee S2 TH - 4 วันที่แล้ว


  Bangkok Prime Property Co., Ltd. เขตพญาไท, ประเทศไทย เต็มเวลา

  โอกาสดีสําหรับปี 2023 ทางบริษัท บางกอก ไพรม์ พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด เปิดรับสมัครตําแหน่ง Accounting Officer เปิดโอกาสให้สําหรับผู้ที่มีความสนใจและยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ บริษัท Bangkok Prime Property เป็นบริษัท Start Up ของคนรุ่นใหม่ ทําธุรกิจให้คําปรึกษาด้านการลงทุนอสังหาริมทรัพย์แ ...

 • FIREROCK CO.,LTD.

  Accounting Officer

  พบใน: beBee S2 TH - 6 วันที่แล้ว


  FIREROCK CO.,LTD. เขตสาทร, ประเทศไทย เต็มเวลา

  เพศชายการศึกษาปริญญาตรี สาขาบัญชีหรือสาขาที่เกี่ยวข้องอายุตั้งแต่ 25 - 35 ปีมีประสบการณ์ทางด้านบัญชี 2 ปีขึ้นไปสามารถใช้โปรแกรม Express ได้เป็นอย่างดีสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้มีความซื่อสัตย์และมีความรับผิดชอบ

 • Hugs Insurance Broker Limited

  Accounting Officer

  พบใน: beBee S2 TH - 1 วันที่แล้ว


  Hugs Insurance Broker Limited เขตปทุมวัน, ประเทศไทย เต็มเวลา

  Assist in all finance and accounting functions, including general accounting, AP, AR, cash flow, taxation etc. · Prepare monthly closing accounts including GL journal entries.Assist in the processing of balance sheets, income statements and other financial statements according to ...

 • IFF Family of Companies

  Accounting Officer

  พบใน: beBee S2 TH - 3 วันที่แล้ว


  IFF Family of Companies Bangkok, ประเทศไทย

  Job Description · It's an exciting time to join our newly combined organization and become part of the New IFF · We serve a large variety of end markets and our products can be found in thousands of consumer products around the world. These include Animal Nutrition, Biorefinery, ...

 • Jasmine International Public Company Limited

  Accounting Officer

  พบใน: beBee S2 TH - 1 วันที่แล้ว


  Jasmine International Public Company Limited ปากเกร็ด, ประเทศไทย เต็มเวลา

  จัดทําเช็คและจ่ายเช็คให้กับเจ้าหนี้ ต่างๆ จัดทําการชําระเงิน โอนเงินกับบริษัทในเครือ บันทึกบัญชีรายการที่เกี่ยวข้องกับธนาคาร, กระทบยอดตรวจทานยอด จัดทําและนําส่งต้นฉบับใบกํากับภาษี พร้อมทํารายงานภาษีซื้อ จัดทําเเละจัดเตรียม เอกสารประกอบยื่น ภ.ง.ด.3, ภ.ง.ด.53 จัดเก็บเอกสารการจ่ายเง ...

 • Jones Lang LaSalle (Thailand) Ltd.

  Accounting Officer

  พบใน: beBee S2 TH - 5 วันที่แล้ว


  Jones Lang LaSalle (Thailand) Ltd. เขตคลองเตย, ประเทศไทย เต็มเวลา

  Manage monthly closing process for the company covering P&L and balance sheet, bank reconciliation, A/R, A/P and key all transactions to the general ledger · Take care of the company's cashflow management, budgetary control · Coordinate with customers to have other information ne ...

 • Mass Transport Express Co.,Ltd.

  Accounting Officer

  พบใน: beBee S2 TH - 4 วันที่แล้ว


  Mass Transport Express Co.,Ltd. เขตห้วยขวาง, ประเทศไทย เต็มเวลา

  1. Check all documents related to receiving money.2. Record the account to be correct, complete and accurate.3. Issuing withholding and withholding payments on behalf of all customers4. Call the statement of every bank every day.5. Check and track the total amount received. To be ...

 • PSS Group

  Accounting Officer

  พบใน: beBee S2 TH - 1 วันที่แล้ว


  PSS Group เขตดินแดง, ประเทศไทย เต็มเวลา

  1. Prepare financial statement and analysis expenses and revenue trends and close financial statement.2. Verity the document any accounting transactions before record to accounting system such as Account AP, AR, Asset and Inventory.3. Statutory Compliances (Revenue Dept & VAT) PN ...

 • Polar Bear Mission Co., Ltd.

  Accounting Officer

  พบใน: beBee S2 TH - 5 วันที่แล้ว


  Polar Bear Mission Co., Ltd. เขตราชเทวี, ประเทศไทย เต็มเวลา

  - ติดต่อประสานงาน Supplier ติดตามใบกํากับภาษี- ทํารายงาน Pending Vat ตามรายการที่ติดตาม- ตรวจสอบใบกํากับภาษี- อื่นๆที่ได้มอบหมาย

 • Power Pa International Co.,Ltd.

  Accounting Officer

  พบใน: beBee S2 TH - 1 วันที่แล้ว


  Power Pa International Co.,Ltd. เขตจตุจักร, ประเทศไทย เต็มเวลา

  รายละเอียดงาน-จัดทําเอกสารรับ-จ่าย บันทึกบัญชีรายรับ-รายจ่าย และออกเอกสารทางการเงินประสานงานกับคู่ค้า-ตรวจสอบและจัดเก็บเอกสารการรับชําระ และจ่ายชําระ-จัดทําข้อมูลเบื้องต้น เอกสาร สําหรับนําส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย และ ภาษีมูลค่าเพิ่ม-ดูแลงานเอกสารทั่วไปต่างๆ-รับผิดชอบกิจกรรมอื่นๆ ที่ ...

 • Rocks PC Co., Ltd.

  Accounting Officer

  พบใน: beBee S2 TH - 4 วันที่แล้ว


  Rocks PC Co., Ltd. เขตราชเทวี, ประเทศไทย เต็มเวลา

  • จัดทําใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงิน และออกใบกํากับภาษี · • ตรวจสอบและบันทึกยอดขายของสาขา · • ตรวจสอบและบันทึกค่าคอมมิชชั่น ของ Delivery · • ตรวจสอบและบันทึกบัญชีของรายการ Promotion และ Member Point · • ตรวจสอบยอดเงินสดฝากเข้ารายวัน รับชําระเงินสดจากสาขา และบันทึกบัญชี · • ตรวจสอบย ...

 • Romrawin Clinic

  Accounting Officer

  พบใน: beBee S2 TH - 6 วันที่แล้ว


  Romrawin Clinic เขตยานนาวา, ประเทศไทย เต็มเวลา

  -ปิดงบการเงินของบริษัทฯ -ปิดงบการเงินของบริษัทฯ -จัดทําเอกสารต้นทุน เอกสาร Support ผู้สอบบัญชี งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย-บันทึกรายการประจําเดือน บัญชีแยกประเภท-จัดทํางบทดลองและงบการเงิน -จัดทํารายละเอียดประกอบบัญชีที่สําคัญ เช่นลูกหนี้ เจ้าหนี้ เป็นต้น -จัดทําภาษีซื้อ ภาษีขาย ยื ...

 • SANY THAIYONT CO.,LTD

  Accounting Officer

  พบใน: beBee S2 TH - 4 วันที่แล้ว


  SANY THAIYONT CO.,LTD เขตดอนเมือง, ประเทศไทย เต็มเวลา

  We are currently looking for a qualified candidate to join our team according to the following Senior Accounting Officer position. · Duties & Responsibilities · Do the day-to-day processing of transactions (like AP/AR monitoring, cashiering, journal entries, invoice issuance, che ...

 • WIN Education Service

  Accounting Officer

  พบใน: beBee S2 TH - 4 วันที่แล้ว


  WIN Education Service เขตประเวศ, ประเทศไทย เต็มเวลา

  หาพนักงานบัญชีสําหรับบริษัทในเครือบริษัท ดิ เอรอส จํากัดเป็นสตูดิโอสําหรับจัดงานแต่งงาน งานอีเว้นท์ทั่วไปหน้าที่ความรับผิดชอบ- ช่วยดูแลการจัดทํางบการเงินของบริษัทฯ- บันทึกบัญชี และกระทบยอด- จัดเก็บเอกสารบัญชี- จัดทําเอกสารรับ-จ่าย ทางด้านบัญชี- จัดทําสรุปยอดขายในแต่ละเดือน- จัดทํ ...

 • กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ จำกัด

  Accounting Officer

  พบใน: beBee S2 TH - 1 วันที่แล้ว


  กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ จำกัด เขตคลองสาน, ประเทศไทย เต็มเวลา

  - ดูแลเกี่ยวกับระบบบัญชีต่างๆ เช่น บัญชีเจ้าหนี้ บัญชีลูกหนี้ บัญชีการขาย ของบริษัท- ให้คําแนะนํา ปรึกษา ต่อผู้บริหารระดับสูงในด้านงานบัญชี- จัดทํารายงานทางด้านบัญชีนําเสนอต่อระดับบริหาร เช่นรายงานสต๊อก รายงานภาษี- ปิดต้นทุนขาย ต้นทุนผลิต เพื่อเตรียมปิดงบประจําเดือน1. Daily tasks ...

 • บริษัท กรีนไลน์ ซินเนอร์จี้ จำกัด

  Accounting Officer

  พบใน: beBee S2 TH - 5 วันที่แล้ว


  บริษัท กรีนไลน์ ซินเนอร์จี้ จำกัด เขตสวนหลวง, ประเทศไทย เต็มเวลา

  Role & Responsibilities · Perform day to day management of all payment cycle activities and provide efficient client service. · Keep track, process and reconcile payments and expenditures, including payroll, purchase orders, invoices, statements, checks, refund requisitions etc, ...

 • บริษัท ดี.เอช.เอ. สยามวาลา จำกัด

  Accounting Officer

  พบใน: beBee S2 TH - 4 วันที่แล้ว


  บริษัท ดี.เอช.เอ. สยามวาลา จำกัด เขตบางรัก, ประเทศไทย เต็มเวลา

  ตรวจสอบและบันทึกรายการด้านบัญชีแยกประเภท (GL) จัดทํารายงานประจําเดือน และรายงานงบการเงินควบคุมและตรวจสอบยอดขาย รวมถึงการออกบิลต่างๆตรวจสอบเอกสารและบันทึกตั้งหนี้(A/P) และการจ่ายเงินควบคุมและตรวจสอบสต็อกสินค้าควบคุมงานระบบทรัพย์สินรับผิดชอบงานด้านภาษี ได้แก่ ภาษีมูลค่าเพิ่ม, ภาษีห ...