beBee background
หน้าหลัก
>
มืออาชีพ
>
การบริหาร
>
Bangkok
Achirayakorn Thongon

Achirayakorn Thongon

นักศึกษาจบใหม่
Bangkok, กรุงเทพฯ

โซเชียล


เกี่ยวกับ Achirayakorn Thongon:

มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี รักงานบริการ

ประสบการณ์

เคยฝึกงานที่โรงแรมมาก่อนทั้งหน้าบ้านและหลังบ้าน ทำทั้งเอกสารและงานบริการ

การศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มืออาชีพที่แข่งขันกับ Achirayakorn

ผู้เชี่ยวชาญจากภาค การบริหาร เดียวกันกับ Achirayakorn Thongon

ผู้เชี่ยวชาญจากภาคต่างๆใกล้ Bangkok, กรุงเทพฯ

หางานใกล้ Bangkok, กรุงเทพฯ


  • บริษัท ทีทีแอล อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) เขตดอนเมือง, ประเทศไทย เต็มเวลา

    จํานวนวันปฏิบัติงาน : 6 วันต่อสัปดาห์ รายละเอียดงาน · • จัดทําเอกสารทางบัญชีของบริษัทฯและบริษัทในเครือ · • จัดทําและนําส่งภาษีอากร · • จัดเก็บเอกสารบัญชีที่เกี่ยวข้อง · • ประสานงานกับผู้สอบบัญชี · • ...


  • Personnel Consultant Manpower (Thailand) Co., Ltd. เขตลาดกระบัง, ประเทศไทย เต็มเวลา

    สวัสดีค่ะ ศรัณยาจาก PCMT (Recruitment Agency) นะคะ รับสมัคร Sales Staff (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)ธุรกิจบริษัท: บริษัทญี่ปุ่น จําหน่ายและให้บริการเครื่องมือขัดเจีย เป็นอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับทางด้านอุตสาหกร ...


  • บริษัท พงศ์ศิลป์พลาสติก จำกัด เขตบางขุนเทียน, ประเทศไทย เต็มเวลา

    1. จัดการ ประสานงาน และควบคุมดูแลการนัดหมาย การประชุมทั้งภายในและภายนอกบริษัท งานรับรองต่าง ๆ พร้อมทั้งจัดเตรียมข้อมูลสําหรับงานนั้น ๆ2. รวบรวม Presentation ที่ใช้ในการประชุมจากผู้ที่เกี่ยวข้อง พร้อมต ...