หน้าหลัก
>
มืออาชีพ
>
Bangkok
>
การศึกษา/อบรม
Bianca Sousa dos Santos

Bianca Sousa dos Santos

Children Fitness Coach
Bangkok, กรุงเทพฯ

โซเชียล


เกี่ยวกับ Bianca Sousa dos Santos:

Motivated Athlete with a great work ethic

 

ประสบการณ์

Experienced sports coach at Brazil

การศึกษา

Physical Education sports (football)

 

มืออาชีพที่แข่งขันกับ Bianca

ผู้เชี่ยวชาญจากภาค การศึกษา/อบรม เดียวกันกับ Bianca Sousa dos Santos

ผู้เชี่ยวชาญจากภาคต่างๆใกล้ Bangkok, กรุงเทพฯ

หางานใกล้ Bangkok, กรุงเทพฯ


 • Fitness First เขตสาทร, ประเทศไทย เต็มเวลา

  - วางแผนการขาย เสนอโปรโมชั่น และเพิ่มจํานวนสมาชิกใหม่ - ให้คําปรึกษาด้านสุขภาพแก่สมาชิกอย่างถูกต้อง - ดูแล และให้คําแนะนําการออกกําลังกายเบื้องต้นแก่สมาชิกอย่างเหมาะสม - ออกกําลังกายร่วมกับสมาชิกเพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดี (Buddy Workout) สวัสดิการ- พนักงานออกกําลังกายฟรี- ประกันสุ ...

 • บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

  Sales Fitness

  พบใน: beBee S2 TH - 1 วันที่แล้ว


  บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) เขตคลองเตย, ประเทศไทย เต็มเวลา

  - ให้คําปรึกษาเบื้องต้นในด้านการดูแลสุขภาพ การออกกําลังกาย เพื่อสร้างแรงจูงใจ และค้นหาความต้องการของกลุ่มลูกค้า- นําเสนอผลิตภัณฑ์ แพ๊กเกจการออกกําลังกายให้ตรงตามความสนใจกับกลุ่มลูกค้า ทั้งกลุ่มลูกค้าใหม่ และเก่า- ผลักดันยอดการขายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ได้รับ และจัดทํารายงานสรุป ร ...


 • Fitness First (Thailand) Limited เขตบางรัก, ประเทศไทย เต็มเวลา

  - วางแผนการขาย เสนอโปรโมชั่น และเพิ่มจํานวนสมาชิกใหม่- ให้คําปรึกษาด้านสุขภาพแก่สมาชิกอย่างถูกต้อง- ดูแล และให้คําแนะนําการออกกําลังกายเบื้องต้นแก่สมาชิกอย่างเหมาะสม- ออกกําลังกายร่วมกับสมาชิกเพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดี (Buddy Workout)

ผู้เชี่ยวชาญตามหมวดหมู่: