beBee background
มืออาชีพ
>
ฝ่ายบริการลูกค้า/ฝ่ายสนับสนุน
>
Bangkok
Jk Sk

โซเชียล


เกี่ยวกับ Jk Sk:

นาย โชติชัย สุขสมบัติ อายุ26 ปี พักอยู่กรุงเทพมหานคร เป็นชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ พร้อมรับฟังในสิ่งต่างๆที่ได้รับมอบหมาย

ประสบการณ์

เคยทำงานโรงหนังเมเจอร์รัชโยธิน part time 

เคยทำงานบริษัทไทยเบฟ 6 เดือน

เคยทำงานบริษัทบุญรอด 1ปี 5เดือน ถึงปัจจุบัน

การศึกษา

จบการศึกษาระดับมัธยมปลาย โรงเรียน ธัญบุรี

จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาการบริหารเเละการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เกรด2.51

ผู้เชี่ยวชาญจากภาค ฝ่ายบริการลูกค้า/ฝ่ายสนับสนุน เดียวกันกับ Jk Sk

ผู้เชี่ยวชาญจากภาคต่างๆใกล้ Bangkok, กรุงเทพฯ

หางานใกล้ Bangkok, กรุงเทพฯ


  • บริษัท บาเซโลนา มอเตอร์ จำกัด เขตจตุจักร, ประเทศไทย เต็มเวลา

    - ควบคุมดูแลบริหารจัดการภายในศูนย์บริการซ่อมสีและตัวถัง Brand BMW- วางแผนกําหนดเป้าหมายประจําปีทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณของงานซ่อมสีและตัวถัง- สามารถวิเคราะห์และควบคุมวางอัตรากําลังจ้าหน้าที่ให้เหมาะสมกับปริมาณงาน- บริหารจัดการ ควบคุม ประเมิน พัฒนา ให้เป็นไปตาม KPIS ที่กําหนดตามม ...


  • บิซ่า เอ็นเตอร์ไพรซ์ ลาดหลุมแก้ว, ประเทศไทย เต็มเวลา

    - พัฒนาเว็บแอปพลิเคชั่น โดยใช้ภาษา เช่น PHP หรือ ruby​ หรือ JAVA หรือ NodeJS - เชี่ยวชาญการพัฒนาระบบ API Service- หากพัฒนาโมบาย แอปพลิเคชั่นโดยใช้ React Native หรือ Flutter หรือ Front-end เช่น vue, react - มีความรู้เรื่อง HTML, CSS, Javascript- Review Code และ Test ทุกๆ Function ...


  • บริษัท ไพร์ม คาร์เร้นท์ จำกัด เขตยานนาวา, ประเทศไทย เต็มเวลา

    1. คิดค้นกลยุทธ์ใหม่ ๆ ในการทําธุรกิจ2. วิเคราะห์ตลาด กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย การแข่งขัน ความเสี่ยงในธุรกิจ3. หาช่องทาง เครื่องมือทางการตลาด ที่ทันสมัยเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย4. หาพันธมิตรที่ส่งเสริมการตลาดและการขยายธุรกิจให้เป็นเครือข่ายที่ครอบคลุมกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย5. คิดค้นโครงก ...