หางาน ใน ประเทศไทย

ที่ beBee คุณจะหางานว่างได้ทุกที่ที่คุณต้องการ.

Loading...

บริษัทที่จ่าย

ตำแหน่งงานล่าสุด

 • บริษัท อาร์ต อีเวนท์ จำกัด

  เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน

  พบใน: beBee S2 TH - 41 นาทีที่แล้ว


  บริษัท อาร์ต อีเวนท์ จำกัด พระประแดง, ประเทศไทย เต็มเวลา

  ทําราคาขายที่เหมาะสมของสินค้าที่ผลิตจาดโรงงาน เพื่อออกวางขายของตาม Chanel ต่างๆ ในประเทศต่างๆ เผื่อแข่งขันกับสินค้าชนิดเดียวกันกับสินค้าของคู่แข่ง เพื่อให้ได้กําไรและสร้างยอดขายมากที่สุด ตามนโยบายของบริษัทฯปรับราคาขายสินค้าขึ้น-ลง ตาม Market Trends, ค่าเงินและ Factor อื่น ๆ ที่เก ...

 • Black & Veatch Family of Companies

  Project Specialist Renewable Energy

  พบใน: beBee S2 TH - 41 นาทีที่แล้ว


  Black & Veatch Family of Companies Bangkok, ประเทศไทย

  At Black & Veatch, our employee-owners go beyond the project. For over a century, we have been breaking down social, economic and geographic barriers by making life's critical resources accessible to all. Working with us, you will help provide critical expertise as we, along with ...

 • บริษัท อีซูซุเมโทร จำกัด

  ช่างไฟฟ้า ระบบน้ำประปา ไฟฟ้า

  พบใน: beBee S2 TH - 41 นาทีที่แล้ว


  บริษัท อีซูซุเมโทร จำกัด เขตหลักสี่, ประเทศไทย เต็มเวลา

  ตําแหน่ง ช่างไฟฟ้า/ซ่อมบํารุงอาคาร /ระบบน้ําประปา-ไฟฟ้าคุณสมบัติ1. มีทักษะพื้นฐาน ด้านงานไฟฟ้าภายในอาคาร2.มีทักษะความรู้ด้านงานช่างอาคาร และงานซ่อมบํารุง3.การศึกษาวุฒิ ปวช.ปวส.ปริญญาตรี สาขาวิชาช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม/ช่างไฟฟ้า/ช่างอิเล็กทรอนิกส์/ช่างซ่อมบํารุงอาคาร หรือ สาขาอื่นๆที่ ...

 • บริษัท เอแอลจี แท็กซ์ แอนด์ ลอว์ ออฟฟิศ (ไทยแลนด์) จำกัด

  ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีอากร

  พบใน: beBee S2 TH - 41 นาทีที่แล้ว


  บริษัท เอแอลจี แท็กซ์ แอนด์ ลอว์ ออฟฟิศ (ไทยแลนด์) จำกัด เขตคลองเตย, ประเทศไทย เต็มเวลา

  - เข้าเจรจากับสรรพากรในการตรวจสอบภาษี- ให้ปรึกษาด้านภาษีอากร- หาข้อมูลด้านกฎหมายภาษีอากร ...

 • บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

  ช่างซ่อมบำรุงอาคาร ช่างหมู่บ้าน

  พบใน: beBee S2 TH - 41 นาทีที่แล้ว


  บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) เขตคลองเตย, ประเทศไทย เต็มเวลา

  ตรวจสอบระบบวิศวกรรม วัดประสิทธิภาพเครื่องจักร อุปกรณ์ทั้งหมด รวมถึงบํารุงรักษาระบบวิศวกรรมภายในอาคาร ให้อยู่ในสภาพปกติและพร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา ตรวจเช็คและซ่อมแซมบํารุงรักษา อุปกรณ์ภายในอาคารตามแผนงานหรือที่ได้รับมอบหมายพร้อมจัดทํารายงานเสนอผู้บังคับบัญชาร่วมกับฝ่ายวิศวกรรมส่วนก ...

 • บริษัท อาร์ต อีเวนท์ จำกัด

  หัวหน้าทีมตรวจสอบคุณภาพ

  พบใน: beBee S2 TH - 41 นาทีที่แล้ว


  บริษัท อาร์ต อีเวนท์ จำกัด พระประแดง, ประเทศไทย เต็มเวลา

  ตรวจสอบคุณภาพสินค้าก่อนส่งออกวางแผน/กําหนดขอบเขต และจัดทําร่างแนวทางการตรวจสอบติดตามงาน และติดตามความคืบหน้างานที่มอบหมายผู้ใต้บังคับบัญชาให้แล้วเสร็จตามกําหนด ...

 • Hitachi Careers

  IT Support

  พบใน: beBee S2 TH - 41 นาทีที่แล้ว


  Hitachi Careers Krung Thep Maha Nakhon Bangkok, ประเทศไทย

  Description · General information: · As OSS Specialist you will provide Desk Side Support to IT users, for all IT matters requiring physical intervention. You will be responsible for supporting incident resolution by engaging with other support teams/groups within IT. You will a ...

 • บริษัท มาสเตอร์สไตล์ จำกัด มหาชน

  ล่ามภาษากัมพูชา

  พบใน: beBee S2 TH - 41 นาทีที่แล้ว


  บริษัท มาสเตอร์สไตล์ จำกัด มหาชน เขตดุสิต, ประเทศไทย เต็มเวลา

  - จัดเตรียมข้อมูล, รูปภาพ, ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น Agency, ทีม graphics เพือจัดเตรียม artwork สําหรับการทําสื่อต่างๆ- ร่วมวางแผนการทํางานกับแผนกและฝ่ายงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้งานสําเร็จลุล่วงได้อย่างมีประสิทธิภาพ- ประสานงานกับส่วนงานต่าง ๆ ภายในองค์กร และดูแล ...

 • Agoda

  Engineering Manager

  พบใน: beBee S2 TH - 41 นาทีที่แล้ว


  Agoda Bangkok, Thailand, ประเทศไทย

  About Agoda · Agoda is an online travel booking platform for accommodations, flights, and more. We build and deploy cutting-edge technology that connects travelers with more than 3.6 million accommodations globally. Based in Asia and part of Booking Holdings, our 6,000+ employee ...

 • Agoda

  Executive Assistant

  พบใน: beBee S2 TH - 41 นาทีที่แล้ว


  Agoda Bangkok, Thailand, ประเทศไทย

  About Agoda · Agoda is an online travel booking platform for accommodations, flights, and more. We build and deploy cutting-edge technology that connects travelers with more than 3.6 million accommodations globally. Based in Asia and part of Booking Holdings, our 6,000+ employee ...