beBee background
หน้าหลัก
>
มืออาชีพ
>
การดูแลสุขภาพ
>
Ban Samyaek Thairat
พายัพ วัดสิงห์

พายัพ วัดสิงห์

เอกสาร PPAP 18 อย่าง APQP ทั้ง 5 Phas
Ban Samyaek Thairat, จังหวัดระนอง

โซเชียล


บริการที่นำเสนอ ฿25,000 / ชั่วโมง

เทคโนโลยี/อินเทอร์เน็ต (1)
QA Leads

เกี่ยวกับ พายัพ วัดสิงห์:

ผมต้องการหางานที่ทำ Newmodel ครับ

ประสบการณ์

ควบคุมคุณภาพกระบวนการInprocess โดยจัดทำ Control plan , WI , Q-poin , Auditในกระบวนการเพื่อให้ product สอดคล้องกับข้อกำหนดลูกค้า ขึ้นทะเบียนทำแผน calibration เครื่องมือวัดให้สอดคล้องกับข้อกำหนด ISO:9001 , IATF:16949 มีส่วนร่วมในการทำเอกสาร PPAP งาน Newmodel ช่วยทีมงานดูแลงาน Incoming , Outgoing รวบรวมปัญหาและหาวิธีแก้ไขโดย 7 tools , และจัดทำ action plan จัดทำ kaizen เพื่อให้ทุกคนมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพ ผลงานที่ทำลดชั้นตอนหาความสูญปล่าวในกระบวนการผลิ ตโดย 7 Wast และคิดค้น poka yoke เพื่อลดความผิดพลาดในกระบวนการผลิตทำให้เวลาในการ ผลิตลดลง ความผิดพลาดลดลง

การศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ปีที่จบการศึกษา : 2559 วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี คณะ : วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชา : อส.บ.อุตสาหการ เกรดเฉลี่ย : 2.24

ผู้เชี่ยวชาญจากภาค การดูแลสุขภาพ เดียวกันกับ พายัพ วัดสิงห์

ผู้เชี่ยวชาญจากภาคต่างๆใกล้ Ban Samyaek Thairat, จังหวัดระนอง

หางานใกล้ Ban Samyaek Thairat, จังหวัดระนอง

 • บริษัท แพน ราชเทวี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

  เจ้าหน้าที่ประจำ

  พบใน: Emprego TH C2 - 3 วันที่แล้ว


  บริษัท แพน ราชเทวี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ชุมพร, ประเทศไทย

  **จังหวัด** ชุมพร (เมืองชุมพร) · **อัตราค่าจ้าง** 11,000+com · **รูปแบบงาน** งานประจํา (Full Time) · **อัตรา** 1 · สมัครงาน · เก็บงาน · พิมพ์ · แชร์ · **รายละเอียดงาน** · ต้อนร้บลูกค้า · ทําทะเบียนประ ...

 • บริษัท เจอีดี เอ็กซ์เพรส จำกัด

  พนักงานขาย (Marketing Sale)

  พบใน: Emprego TH C2 - 1 วันที่แล้ว


  บริษัท เจอีดี เอ็กซ์เพรส จำกัด ชุมพร, ประเทศไทย

  **หน้าที่ความรับผิดชอบ** · - สรรหาลูกค้ารายใหม่และดูแลลูกค้า · - จัดการการเข้ารับพัสดุของสาขา และลูกค้า · - มีความรับผิดชอบ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี · - กระตุ้นยอดขาย · **คุณสมบัติ** · - เพศหญิง ชาย อ ...

 • บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)

  นักศึกษาฝึกงาน

  พบใน: Emprego TH C2 - 1 สัปดาห์ที่แล้ว


  บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) ชุมพร, ประเทศไทย

  **จังหวัด** ชุมพร (ท่าแซะ) · **อัตราค่าจ้าง** มีเบี้ยเลี้ยงให้ · **รูปแบบงาน** นักศึกษาฝึกงาน, พนักงานฝึกหัด (Intern) · **อัตรา** จํานวนมาก · สมัครงาน · เก็บงาน · พิมพ์ · แชร์ · **รายละเอียดงาน**: · - ...