beBee background
หน้าหลัก
>
มืออาชีพ
>
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
>
Bangkok
พิมพ์ลภัส เผือกขาว

พิมพ์ลภัส เผือกขาว

หาที่ฝึกงานสหกิจศึกษา
Bangkok, กรุงเทพฯ

โซเชียล


เกี่ยวกับ พิมพ์ลภัส เผือกขาว:

สนใจฝึกงาน แผนก HR , ธุรการ , ประสานงาน , เอกสาร , เลขาค่ะ       เริ่มฝึก เดือน มิถุนายน - กันยายน ค่ะ

ประสบการณ์

ยังไม่มีประสบการณ์ในการทำงาน

การศึกษา

กำลังศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยปี 4 ค่ะ

ผู้เชี่ยวชาญจากภาค ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เดียวกันกับ พิมพ์ลภัส เผือกขาว

ผู้เชี่ยวชาญจากภาคต่างๆใกล้ Bangkok, กรุงเทพฯ

หางานใกล้ Bangkok, กรุงเทพฯ


 • กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร เขตวัฒนา, ประเทศไทย เต็มเวลา

  โครงการ KKP Internship & Co-operative ฝ่าย HRD (E-learning) เปิดรับ รูปแบบสหกิจศึกษา (4-6 เดือน) 1 อัตรา หน้าที่ความรับผิดชอบ - จัดทําหลักสูตร / รายการใหม่ ๆ ลงบนแพลตฟอร์ม E-Learning 2. ฝ่าย HRD (Cult ...

 • บริษัท นิตยาไก่ย่าง ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอเรจ จำกัด

  หัวหน้างานสรรหาและว่าจ้าง

  พบใน: beBee S2 TH - 3 วันที่แล้ว


  บริษัท นิตยาไก่ย่าง ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอเรจ จำกัด เมืองนนทบุรี, ประเทศไทย เต็มเวลา

  - วางแผนการสรรหาบุคลากร ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงและพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพ- ติดต่อและนําเสนอช่องทางใหม่ๆ ในการสรรหา ดูแลและปรับปรุงสื่อที่ใช้ประกาศรับสมัครงานให้น่าสนใจ - ตรวจสอบเอกสารการสรรหาและคัดเลือกบ ...

 • บริษัท นครหลวงอุตสาหกรรมพลาสติก จำกัด

  ผู้จัดการส่วนพัฒนาบุคลากรและสรรหา

  พบใน: beBee S2 TH - 1 สัปดาห์ที่แล้ว


  บริษัท นครหลวงอุตสาหกรรมพลาสติก จำกัด กระทุ่มแบน, ประเทศไทย เต็มเวลา

  1. ดําเนินงานด้านบุคคลของบริษัทให้สอดคล้องกับนโยบายระเบียบปฏิบัติและแผนงานของบริษัท2. งานด้านสรรหา กําหนดแนวทางและประสานงานการประชาสัมพันธ์ของการรับสมัครงาน3. สรรหาคัดเลือกพนักงานให้ตรงตามคุณสมบัติที่ ...