beBee background
มืออาชีพ
>
ฝ่ายขาย
>
Bang Khae
Pitpimon Somrid

Pitpimon Somrid

รักในการพัฒนาตัวเอง
Bang Khae, บางแค
(0)

โซเชียล


เกี่ยวกับ Pitpimon Somrid:

มีความมั่นใจ เชื่อมั่นว่าทุกอย่างมีทาฃออกเสมอ

ประสบการณ์

1.ผู้ช่วยผู้จัดการบริษัทเอกชัย-ดิสตรีบิวชั่น 

2.เจ้าพนักงานปกครอง สำนักงานเขตบางบอน

 

การศึกษา

จบการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ผู้เชี่ยวชาญจากภาค ฝ่ายขาย เดียวกันกับ Pitpimon Somrid

ผู้เชี่ยวชาญจากภาคต่างๆใกล้ Bang Khae, บางแค

หางานใกล้ Bang Khae, บางแค


 • บริษัท เอชซีเอ็น ฮอนด้า ออโตโมบิล จำกัด เมืองนนทบุรี, ประเทศไทย เต็มเวลา

  รับรถลูกค้าที่เข้ามารับบริการด้านงานซ่อมตัวถังสี ประเมินราคา ติดต่อบริษัทประกันภัย ติดตามงานซ่อม และส่งมอบรถให้ลูกค้า ...

 • บริษัท ฉั่วฮะเส็ง ฟู้ดโปรดักส์ จำกัด

  เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์

  พบใน: beBee S2 TH - 1 สัปดาห์ที่แล้ว


  บริษัท ฉั่วฮะเส็ง ฟู้ดโปรดักส์ จำกัด สามพราน, ประเทศไทย เต็มเวลา

  ศึกษาข้อมูลเพื่อวิจัยและคิดค้นผลิตภัณฑ์/ทดลอง ปรับปรุง ผลิตภัณฑ์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ตามความต้องการของลูกค้าและการตลาดวางแผนการทดลองและออกแบบการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่จัดหาวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ รวมถึงเอกสารด้านคุณภาพ เพื่อให้ได้วัตถุดิบที่ตรงตามความต้องการและมีความปลอดภัยคํานวณต้นทุน ...


 • บริษัท มิกุชา (เคพี) จำกัด บางพลี, ประเทศไทย เต็มเวลา

  รับมอบหมายงานพัฒนาเมนูและสูตรต่างที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างานเตรียมเครื่องมือในการวิจัยและพัฒนา ฯ รวมถึง วัตถุดิบ ต่างๆ บุให้ตรงตามงาน ตรงตามเป้าหมายที่หัวหน้างานกําหนดรายงานการปฎิบัติงาน ปัญหาและแนวทางแก้ไขเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของงานงานเอกสารต่างๆในแผนก ...