Home
>
Professionals
>
Bangkok

Social


About me:

สวัสดีค่ะ ดิฉัน นางสาวศศินิภา แย้มไสว ชื่อเล่น ส้ม อายุ 26 ปี จบจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร สาขาการท่องเที่ยวและโรงแรม ค่ะ

Experience

2561-2564 ทำที่บริษัทโฮดากะ อิเล็กทรอนิกส์  ตำแหน่ง Sale Coordinator หน้าที่ซัพพอตเซลล์ ประสานงาน ลงข้อมูลในระบบ จัดทำเอกสาร ช่วยงานฝ่ายบัญชี

Education

จบจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร สาขาการท่องเที่ยวและโรงแรม วุฒิปริญญาตรี

Professionals from different sectors near Bangkok, กรุงเทพฯ

Jobs near Bangkok, กรุงเทพฯ

 • บริษัท สเปเชียลตี้ อินโนเวชั่น จำกัด

  Process Engineer Supervisor

  Found in: beBee S2 TH - 7 hours ago


  บริษัท สเปเชียลตี้ อินโนเวชั่น จำกัด Samut Prakan Full time

  บริษัทรับจ้าง ผลิตภัณฑ์เครื่องสําอาง อาหารเสริม และยาแผนโบราณ ได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิต (GMP) จากสํานักคณะกรรมการอาหารและยา ตั้งแต่ปี พ.ศ.2547 ต้องการรับสมัครพนักงานที่มีความสามารถที่พร้อมก้าวไปสู่ความสําเร็จด้วยกันBenefits- ค่าผลงาน(บางตําแหน่ง)- ค่าตําแหน่ง (ระดับหัวหน้าและ ...


 • บริษัท บริทาเนีย จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร Full time

  - วางแผนงานการตลาด จัดแคมเปญ กิจกรรมทางการตลาด เพื่อดึงดูดกลุ่มลูกค้าเก่า สรรหากลุ่มลูกค้าใหม่ และช่วยส่งเสริมการขาย- ค้นหา สื่อ ช่องทางใหม่ๆในการประชาสัมพันธ์โครงการของบริษัท เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเกิดความสนใจ- ตรวจสอบความถูกต้อง เหมาะสม ของสื่อโครงการและรูปแบบในการนําเสนอ ก่อนจะ ...


 • บริษัท จัดหางาน เพอร์เฟค ฮันเตอร์ จำกัด Lat Sawai Full time

  บริษัท จัดหางาน เพอร์เฟค ฮันเตอร์ จํากัด ( PHR) ก่อตั้งขึ้นเมื่อ 24 มีนาคม 2552 โดยมี ผศ.อวยชัย วงศ์รัตน์ เป็นที่ปรึกษาบริษัท เน้นให้บริการสรรหาบุคคลากรในประเทศโดยมีพัฒนาการการเติบโตดังนี้ @ 13 ตุลาคม 2553 จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายภายใต้การดูแลของกรมแรงงานตามใบอนุญาตเลขที่ น.1284 ...