beBee background
มืออาชีพ
>
ฝ่ายบริการลูกค้า/ฝ่ายสนับสนุน
>
Chon Buri
Sunita Moodley

โซเชียล


เกี่ยวกับ Sunita Moodley:

A highly resourceful, flexible, and adaptable individual with experience of maintaining high standards of service and production. Professional, organized, detail-oriented and reliable with superior written and verbal communication skills. Ability to provide support, motivation, and guidance to groups and individuals. A hardworking, pro-active individual with an energetic and positive attitude, who is passionate about achieving goals. Possessing excellent organizational skills, highly efficient and methodical with a good eye for detail. I look forward to working with you.

ประสบการณ์

My experience may align well with the qualifications you are seeking, in particular my roles as customer service supervisor at MTN and admin manager at Tricopy. In my current role as a teacher, my patience, empathy, creativity, adaptability, listening skills and attention to detail has been enhanced. 

In my previous position, I was responsible for coordinating office activities and operations while supervising admin staff and delegating responsibilities equally for optimal performance. I have varied skills and the ability to work with many different types of people. I believe an effective team leader has a variety of traits and characteristics that encourage team members to follow suit. I naturally possess certain qualities, such as compassion and integrity and I have learnt leadership skills through formal training and working experience. 

My qualities as an effective team leader inspire the trust and respect of the team and stimulate production within the workplace. For the fifteen years that I was at MTN (Mobile Telecommunications Network) I was promoted twice and received numerous awards. As Customer Service Supervisor at the time of leaving I was responsible for managing all round queries, total performance management of all agents and setting targets and objectives. 

With a degree in Psychology I am able to better understand people, situations and outcomes and manage teams well. I am a conscientious person who works hard and pays attention to detail. I am flexible, quick to pick up new skills and eager to learn from others. I also have lots of ideas and enthusiasm. I am keen to work for a company with a great reputation and high profile. I am fast and accurate, with a keen eye for detail. 

การศึกษา

Celpip Instructor Training Level 1                                                     (Dec 2021)

University of South Africa, Bachelor of Arts, Psychology             (2014) – (2018) 

Teach Tefl, Certificate, ESL Language Instructor                            (2020) 

Services Seta, National Certificate, Contact Centre Support (Level 2/ 4)   (2010-2012)

Natal Computer College, Diploma, Computers & Business Administration /Business Communication (1996)

ผู้เชี่ยวชาญจากภาค ฝ่ายบริการลูกค้า/ฝ่ายสนับสนุน เดียวกันกับ Sunita Moodley

ผู้เชี่ยวชาญจากภาคต่างๆใกล้ Chon Buri, จังหวัดชลบุรี

หางานใกล้ Chon Buri, จังหวัดชลบุรี

 • THS Development

  Store Keeper

  พบใน: beBee S2 TH - 4 วันที่แล้ว


  THS Development บางพลี, ประเทศไทย เต็มเวลา

  1.รับสินคา้และวัสดุเข้า Store และจัดวางในพื้นที่ให้เป็นระเบียบ2.จ่ายวัสดุให้กับผู้รับเหมาตามใบเบิกจ่ายที่อนุมัติ3.ติดตามวัสดุกับแผนกที่เกียวข้อง4.จัดทําข้อมูลวัสดุคงเหลือสัปดาห์5.ติอต่อประสานงานกับ Store ของแต่ละด้วยงานและจัดซื้อวัสดุในกรณีต้องการวัสดุเร่งด่วน ...

 • บริษัท บุญถาวร ไลท์ติ้ง เซ็นเตอร์ จำกัด

  พนักงานขาย สาขาสุวรรณภูมิ

  พบใน: beBee S2 TH - 6 วันที่แล้ว


  บริษัท บุญถาวร ไลท์ติ้ง เซ็นเตอร์ จำกัด บางพลี, ประเทศไทย เต็มเวลา

  ศึกษาสินค้า หรือบริการ ของบริษัทเพื่อสามารถนําเสนอข้อมูลให้กับลูกค้าได้เป็นอย่างดีดูแลให้คําปรึกษาเบื้องต้นและบริการข้อมูลด้านผลิตภัณฑ์กับลูกค้ารักษาฐานลูกค้าเดิมและเพิ่มฐานลูกค้าใหม่ เพื่อการสร้างยอดขายให้บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ของบริษัทติดตามและตรวจสอบการรับชําระจากลูกค้าค ...

 • Eagles Air & Sea (Thailand) Co., Ltd.

  Accountant Billing

  พบใน: beBee S2 TH - 4 วันที่แล้ว


  Eagles Air & Sea (Thailand) Co., Ltd. เขตลาดกระบัง, ประเทศไทย เต็มเวลา

  1.จัดทําบันทึก รายได้-ตรวจสอบต้นทุนในระบบ FWD -รับงานจาก CS ตรวจสอบความถูกต้องของงาน -จัดทํา Report เพื่อประกอบการวางบิล - ดึง report จากระบบ FWD upload มาเป็น excel file แยกตามประเภทงาน 2.จัดทําใบแจ้งหนี้ ทํา pre-invoice ในระบบ FWD ทํา INVOICE จัดเอกสารวางบิล 3.จัดส่ง-เอกสารวางบ ...