Default company background
โ บ ร เ

โรงแรมคีรีธารา บูติค รีสอร์ท เชียงใหม่ ใน ประเทศไทย

19 ตำแหน่งงาน โรงแรมคีรีธารา บูติค รีสอร์ท เชียงใหม่ ใน ประเทศไทย

บริษัทที่เกี่ยวข้อง

 • โรงแรมคีรีธารา บูติค รีสอร์ท เชียงใหม่

  Chef

  3 วันที่แล้ว


  โรงแรมคีรีธารา บูติค รีสอร์ท เชียงใหม่ เชียงใหม่, ประเทศไทย

  บริหารจัดงานในครัว · อาหารไทย / อาหารเวสเทิร์น · ประกันสังคม,โบนัส,ค่าคอมมิชชั่น,ค่าล่วงเวลา,ค่าอาหาร,ชุดพนักงาน · ไม่จํากัด · ไม่ระบุ · Thai Chef / Western Chef · โรงแรมเพื่อการพักผ่อน (Resort Hotels ...

 • โรงแรมคีรีธารา บูติค รีสอร์ท เชียงใหม่

  Resident Manager

  6 วันที่แล้ว


  โรงแรมคีรีธารา บูติค รีสอร์ท เชียงใหม่ เชียงใหม่, ประเทศไทย

  สามารถบริหารจัดการงานโรงแรม ในส่วนแผนกต้อนรับส่วนหน้า,ห้องอาหาร ,แผนกแม่บ้าน และส่วนงานบริการทั้งหมด · - สามารถจัดวางระบบงานประชาสัมพันธ์ของฝ่ายห้องพัก ทั้งขั้นตอนการทํางาน และงานด้านเอกสารทั่วไป · - ...

 • โรงแรมคีรีธารา บูติค รีสอร์ท เชียงใหม่

  Gsa. (ชาย)

  6 วันที่แล้ว


  โรงแรมคีรีธารา บูติค รีสอร์ท เชียงใหม่ เชียงใหม่, ประเทศไทย

  รับจองห้องพัก Check in - Check out - ดูแลอํานวยความสะดวก ให้การช่วยเหลือแก่แขกที่เข้าพักในโรงแรม - ตอบไลน์, แชทแขกนําเสนอห้องพักที่น่าสนใจและปิดการขายห้องพัก - มีไหวพริบ รอบคอบ ในหน้าที่ที่รับผิดชอบแก ...

 • โรงแรมคีรีธารา บูติค รีสอร์ท เชียงใหม่

  Sale Marketing

  6 วันที่แล้ว


  โรงแรมคีรีธารา บูติค รีสอร์ท เชียงใหม่ เชียงใหม่, ประเทศไทย

  ติดต่อหน่วยงาน องกรค์ และเอเจนซี่ต่างๆ เสนอห้องประชุม งานเลี้ยง รับจัดสัมนา และ งานเลี้ยงต่างๆ ส่งใบเสนอราคา หาลูกค้าใหม่และประชาสัมพันธ์โปรโมชั่นใหม่ให้ลูกค้าเก่า · ประกันสังคม,ค่าคอมมิชชั่น,ค่าล่วงเ ...

 • โรงแรมคีรีธารา บูติค รีสอร์ท เชียงใหม่

  Fb Supervisor

  1 วันที่แล้ว


  โรงแรมคีรีธารา บูติค รีสอร์ท เชียงใหม่ เชียงใหม่, ประเทศไทย

  1. เป็นผู้ช่วย FB Manager และสามารถปฏิบัติงานแทนกันได้อย่างมีมาตรฐาน · 2.วางแผนปฏิบัติงานในห้องอาหาร กํากับและดูแลงานได้ · 3.ควบคุม ตรวจเช็ควัสดุ อุปกรณ์ในสตฺ็อคเพื่อจัดเก็บสินค้า · 4.ควบคุมการจัดซื้อ ...

 • โรงแรมคีรีธารา บูติค รีสอร์ท เชียงใหม่

  บาริสต้า (1 ตำแหน่ง)

  5 วันที่แล้ว


  โรงแรมคีรีธารา บูติค รีสอร์ท เชียงใหม่ เชียงใหม่, ประเทศไทย

  ลักษณะงาน/หน้าที่ (ด่วนๆ) · ชงกาแฟ และ ทําเครื่องดื่มต่างๆตามเมนูในร้าน · จัดทําเมนูเครื่องดื่มใหม่ๆ ประจําร้าน · ดูแลยอดขายเครื่องดื่มของร้าน · พร้อมเริ่มงานได้ทันที พิจารณาเป็นพิเศษ · **ช่องทางการติ ...

 • โรงแรมคีรีธารา บูติค รีสอร์ท เชียงใหม่

  Purchasing and Stores Officer

  3 วันที่แล้ว


  โรงแรมคีรีธารา บูติค รีสอร์ท เชียงใหม่ เชียงใหม่, ประเทศไทย

  1. ประสานงานกับ Supplier เจรจาต่อรอง สํารวจราคาสินค้าที่ต้องใช้ · 2. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในองค์กร · 3. จัดทําเอกสาร PR / PO และดูแลเอกสารสัญญาต่างๆ อย่างเป็นระบบ · 4. จัดหาวัตถุดิบที่มีคุ ...

 • โรงแรมคีรีธารา บูติค รีสอร์ท เชียงใหม่

  พนักงานเสิร์ฟ (ชาย)

  6 วันที่แล้ว


  โรงแรมคีรีธารา บูติค รีสอร์ท เชียงใหม่ เชียงใหม่, ประเทศไทย

  บริการอาหารและเครื่องดื่มให้แก่ลูกค้าในห้องพัก - แนะนําอาหารและเครื่องดื่มให้แก่ลูกค้า -จัดเตรียมอุปกรณ์สําหรับให้บริการแขก เซ็ทลงโต๊ะอาหารให้ครบถ้วน -เสิร์ฟอาหารให้ลูกค้าที่ห้องพักอย่างถูกวิธี และสุภ ...

 • โรงแรมคีรีธารา บูติค รีสอร์ท เชียงใหม่

  ด่วน

  23 ชั่วโมงที่แล้ว


  โรงแรมคีรีธารา บูติค รีสอร์ท เชียงใหม่ เชียงใหม่, ประเทศไทย

  วางแผนการทํางาน การบริการได้ดี ฝึกอบรมทีมงาน ให้มีทิศทางไปในทางตามที่วางเป้าหมายไว้ · - ทําหน้าที่ตรวจเช็ค จัดเตรียมความพร้อม ความสะอาดของห้องอาหาร ความเรียบร้อยของการจัดโต๊ะ - รับผิดชอบดูแลความเรียบร ...

 • โรงแรมคีรีธารา บูติค รีสอร์ท เชียงใหม่

  Night Audit

  5 วันที่แล้ว


  โรงแรมคีรีธารา บูติค รีสอร์ท เชียงใหม่ เชียงใหม่, ประเทศไทย

  ตรวจสอบความถูกต้องของรายการต่างๆทั้งหมดในระบบ - ตรวจสอบยอดการจองว่าครบถ้วนสมบูรณ์และมีความถูกต้องหรือไม่ - ตรวจสอบรายได้ทั้งหมดว่าถูกต้องหรือไม่และทํารายงานส่งต่อไปยังแผนกบัญชีหรือที่เกี่ยวข้องต่อไป · ...

 • โรงแรมคีรีธารา บูติค รีสอร์ท เชียงใหม่

  กัปตันห้องอาหาร

  5 วันที่แล้ว


  โรงแรมคีรีธารา บูติค รีสอร์ท เชียงใหม่ เชียงใหม่, ประเทศไทย

  วางแผนการทํางาน การบริการได้ดี ฝึกอบรมทีมงาน ให้มีทิศทางไปในทางตามที่วางเป้าหมายไว้ · - ทําหน้าที่ตรวจเช็ค จัดเตรียมความพร้อม ความสะอาดของห้องอาหาร ความเรียบร้อยของการจัดโต๊ะ - รับผิดชอบดูแลความเรียบร ...

 • โรงแรมคีรีธารา บูติค รีสอร์ท เชียงใหม่

  กุ๊ก

  3 วันที่แล้ว


  โรงแรมคีรีธารา บูติค รีสอร์ท เชียงใหม่ เชียงใหม่, ประเทศไทย

  มีความคล่องตัวและชํานาญในการประกอบอาหารไทยและยุโรป · - ตรวจเช็คจัดเตรียมวัตถุดิบให้พร้อมขายทั้งวัน · - ดูแลควบคุมต้นทุนอาหารให้เป็นไปตามมาตรฐาน · - เตรียมวัตถุดิบ ที่ครัวตนเองรับผิดชอบ · - ดูแลอุปกรณ์ ...

 • โรงแรมคีรีธารา บูติค รีสอร์ท เชียงใหม่

  เชฟอาหารไทย/ยุโรป

  5 วันที่แล้ว


  โรงแรมคีรีธารา บูติค รีสอร์ท เชียงใหม่ เชียงใหม่, ประเทศไทย

  รังสรรค์อาหารไทยและยุโรป ให้คําแนะนําเกี่ยวกับขั้นตอนการทําอาหาร ควบคุมคุณภาพของอาหาร ตั้งแต่การเตรียมไปจนถึงการตกแต่งจาน วางแผนปริมาณอาหารที่ต้องเตรียม รวมถึงการสั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ปรึกษาเกี่ยว ...

 • โรงแรมคีรีธารา บูติค รีสอร์ท เชียงใหม่

  ช่างโรงแรม

  5 วันที่แล้ว


  โรงแรมคีรีธารา บูติค รีสอร์ท เชียงใหม่ เชียงใหม่, ประเทศไทย

  1. ควบคุมดูแลระบบงานไฟฟ้ากําลัง, ระบบน้ํา และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ · 2. ตรวจสอบซ่อมบํารุงรักษาอุปกรณ์เกี่ยวกับงานช่างได้อย่างมีประสิทธิภาพ · 3. กํากับดูแลระบบงานเครื่องเสียง ระบบไฟงานประชุม · 4. จัดทํ ...

 • โรงแรมคีรีธารา บูติค รีสอร์ท เชียงใหม่

  Commis (1 ตำแหน่ง)

  5 วันที่แล้ว


  โรงแรมคีรีธารา บูติค รีสอร์ท เชียงใหม่ เชียงใหม่, ประเทศไทย

  เตรียมวัตถุดิบ เช่น ชั่งตวง หรือ ปลอก หั่น · - เวลามีวัตถุดิบมาส่ง จะเป็นคนเช็คสินค้า และ จัดเรียงตามชั้นตามกฏ · - ควบคุมความสะอาดในครัว · **ช่องทางการติดต่อ**: Tel.081-594-6661 · ประกันสังคม,ค่าคอมมิ ...

 • โรงแรมคีรีธารา บูติค รีสอร์ท เชียงใหม่

  Marketing Manager

  3 วันที่แล้ว


  โรงแรมคีรีธารา บูติค รีสอร์ท เชียงใหม่ เชียงใหม่, ประเทศไทย

  วิเคราะห์การทําการตลาด/ธุรกิจในรูปแบบของ Social Network · - สามารถวางแผน พัฒนาสร้างสรรค์ ผลิตและบริหาร Campaign ทางการตลาดทุกช่องทางโดยใช้สื่อ Online ตามนโยบายขององค์กร · - สร้างการประชาสัมพันธ์ กิจกร ...

 • โรงแรมคีรีธารา บูติค รีสอร์ท เชียงใหม่

  Residet Manager

  1 วันที่แล้ว


  โรงแรมคีรีธารา บูติค รีสอร์ท เชียงใหม่ เชียงใหม่, ประเทศไทย

  บริหารวางแผน ดูแลรีสอร์ทระดับ 4 ดาว · - ดูแลมาตรฐานการให้บริการของแผนกต่างๆ ในรีสอร์ทให้อยู่ในระดับที่ดีเลิศ · - สามารถวางเป้าหมาย และนํามาปฏิบัติได้ตามนโยบายของผู้บริหาร · - บริหารงานด้านรายได้ ผลกํา ...

 • โรงแรมคีรีธารา บูติค รีสอร์ท เชียงใหม่

  Sales Freelance จำนวนมาก

  4 วันที่แล้ว


  โรงแรมคีรีธารา บูติค รีสอร์ท เชียงใหม่ เชียงใหม่, ประเทศไทย

  รับสมัครเซลล์ขายอิสระ Sales Freelance สามารถทํางานที่บ้าน work from home หรือทําที่ไหนก็ได้ รายได้ไม่จํากัด แล้วแต่ความสามารถและประสบการณ์ ปัจจุบัน เราทําธุรกิจโรงแรมเพื่อการพักผ่อน (Resort Hotels) คี ...

 • โรงแรมคีรีธารา บูติค รีสอร์ท เชียงใหม่

  Accounting

  3 วันที่แล้ว


  โรงแรมคีรีธารา บูติค รีสอร์ท เชียงใหม่ เชียงใหม่, ประเทศไทย

  1. จัดทํารายงานภาษีซื้อ ภาษีขาย และจัดทํารายงานภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย · 2. บันทึกการซื้อสินค้า ขายสินค้า การจ่ายเงิน การรับเงิน · 3. จัดทํารายการทางการเงินและบัญชี และจัดเก็บเอกสารทางบัญชี · 4. ตราว ...