งาน Khlong Luang

ตำแหน่งงาน
 • Asian Institute of Technology

  Business Analyst, Ai Center

  4 ชั่วโมงที่แล้ว


  **Business Analyst** · **AI Center** · **Asian Institute of Technology**: · *** · **Job Description and Qualifications** · - Coordinate with clients to identify and define requirements, scope, and objectives · - Create and maintain project documentation, project requirements, sco ...

 • กรญ์มี จำกัด

  เซลล์ Sale

  5 ชั่วโมงที่แล้ว


  กรญ์มี จำกัด คลองหลวง, ประเทศไทย เต็มเวลา

  ดูแลลูกค้าเดิมในองค์กร ค่อยประสานงานด้านการขายต่างๆ และมั่นหาลูกค้ารายใหม่อยู่สม่ําเสมอ ...

 • บริษัท เบสต้า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

  เจ้าหน้าที่ฝ่ายสโตร์

  15 ชั่วโมงที่แล้ว


  บริษัท เบสต้า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด คลองหลวง, ประเทศไทย เต็มเวลา

  ตรวจเช็คเอกสาร รับ-จ่ายสินค้า, จัดเตรียมสินค้า, คัดสินค้า และจัดเก็บสินค้าเข้าคลังให้เป็นระเบียบบันทึกข้อมูลการเบิก-จ่ายสินค้าและวัตถุดิบเข้าระบบควบคุมสินค้าคงคลังให้มีความถูกต้อง เมื่อเทียบกับสินค้าในระบบบัญชีสร้างบาร์โค้ดติดที่สินค้าเพื่อใช้ในการค้นหาสินค้าและเพื่อไม่ให้เกิดการ ...

 • Asian Institute of Technology

  Lab Supervisor, Set-ict

  1 วันที่แล้ว


  **Lab Supervisor** · **Department of Information & Communications Technologies** · **School of Engineering & Technology** · **Asian Institute of Technology**: · *** · **Responsibilities**: · **Server **and **Virtualization Management**: · - Establish and maintain server infrastru ...

 • Asian Institute of Technology

  Gender Equality and Social Inclusion

  1 วันที่แล้ว


  **Gender Equality and Social Inclusion (Gesi) Lead** · **Global Water and Sanitation Center** · **Asian Institute of Technology**:*** · **Background**: · The Global Water & Sanitation Center (GWSC) was formally established in 2022, a legacy of Bill & Melinda Gates Foundation (BMG ...

 • OneAsiaData Center (Thailand) Co.,Ltd

  พนักงานขับรถ

  1 วันที่แล้ว


  OneAsiaData Center (Thailand) Co.,Ltd คลองหลวง, ประเทศไทย เต็มเวลา

  ขับรถยนต์ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างปลอดภัยและถูกต้องตามกฎจราจรและข้อบังคับดูแลรักษารถยนต์ ตรวจสอบและรักษาความพร้อมใช้งานของรถยนต์ เช่น น้ํามันเครื่อง, น้ํายาหล่อเย็น, และอุปกรณ์ระบบไฟฟ้ารักษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขับขี่ และการบันทึกการเดินทางตามที่กําหนดรายงานข้อมูลและสภาพการทํา ...


 • pdthaifood คลองหลวง, ประเทศไทย เต็มเวลา

  ร่วมกันสร้างตํานาน Thai Brand to be World สร้างสรรค์เนื้อหา (Content)- นําเสนอ Promotion ทางการตลาด- จัด Event แคมเปญ กิจกรรมทางการตลาด เพื่อส่งเสริมยอดขาย- พัฒนาและดําเนินกิจกรรมการเปิดตัวผลิตภัณฑ์และโปรโมชั่นรวมถึงแผนการตลาดกลยุทธ์การวางตําแหน่งและการส่งข้อความและการพยากรณ์ยอด ...


 • Cryotech asia Co.,Ltd. คลองหลวง, ประเทศไทย เต็มเวลา

  ซ่อมบํารุงระบบไฟฟ้า, เครื่องจักร ระบบสาธารณูปโภค ทั้งโรงงาน และสํานักงานให้พร้อมใช้งานเสมอรับผิดชอบในการตรวจสอบ และดูแลระบบต่างๆ ภายในอาคาร และนอกอาคารของโรงงาน ...

 • PRTR

  Compliance Officer

  3 วันที่แล้ว


  Our client is one of the leading tire manufacturers in Thailand. · **Responsibilities** · - Supporting the Compliance Manager in coordinating and planning the Governance and Risk Committee meeting. · - Being the point of contact for stakeholders for incidents of risk events. · - ...

 • เอเชีย แมททีเรียล บราเธอรส จํากัด

  ขาย

  3 วันที่แล้ว


  เอเชีย แมททีเรียล บราเธอรส จํากัด คลองหลวง, ประเทศไทย เต็มเวลา

  หาลูกค้าใหม่และรักษาความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าปัจจุบันจัดการกับคําถาม คําขอ และข้อร้องเรียนของลูกค้าอย่างเหมาะสมตอบคําถามของลูกค้าและประสานงานภายในเพื่อตอบสนองคําขอของลูกค้าและแก้ไขปัญหาเฉพาะกิจตรวจสอบการชําระเงินของลูกค้าและสถานะการจัดส่งสินค้า ...


 • ติดต่อประสานงาน ทั้งภายใน และภายนอกจัดทํา และจัดเก็บเอกสารภายในแผนกสรุป และรายงาน งานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา สแกน และบันทึกเอกสารลงระบบคอมพิวเตอร์งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาเงินเดือน ตามตกลง ...


 • - ทําเอกสารเกี่ยวกับหอพัก- จดมิเตอร์น้ํา - ไฟ- ทําเอกสารบัญชี- ค่าเช่า สัญญาเช่า ทําใบแจ้งหนี้- งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ...

 • บริษัท ซีนอน อินเตอร์ จำกัด

  ธุรการจัดซื้อ

  3 วันที่แล้ว


  จัดซื้อสินค้า วัสดุ อุปกรณ์ทุกประเภทติดต่อประสารงานกับผู้ขาย การเสนอราคา และเงื่อนไขทําการคัดเลือก และประเมินผู้ขาย/ผู้รับจ้าง จัดทําเอกสารการสั่งซื้อ ติดตามการส่งมอบสินค้าปรับปรุงทะเบียนรายชื่อผู้ขายให้อัพเดทอยู่เสมอประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกียวข้อง เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย แล ...

 • บริษัท ซัมมิท ไพน์เฮิร์สท กอล์ฟ คลับ จำกัด

  Reception

  3 วันที่แล้ว


  1.ต้อนรับลูกค้าส่วนหน้าที่มาติดต่อโรงแรม2.ให้บริการ Check in – Check out ห้องพัก จากการจองผ่านระบบและลูกค้า Walk-in ทั้งไทยและต่างชาติ ...

 • Asian Institute of Technology

  Senior Research Associate, Cgc

  5 วันที่แล้ว


  **General Function**: · Areas of Research: Infrastructure, Energy and Water Markets, Institutions, Regulation, · Pricing, Public Policy · **Specific Duties and Responsibilities**: · **Under the direction and guidance provided by the Centre Director**: · - Develop 'platforms' and ...

 • อิทธิฤทธิ์ พลัส

  Project Manager

  5 วันที่แล้ว


  อิทธิฤทธิ์ พลัส คลองหลวง, ประเทศไทย เต็มเวลา

  เขียนแบบ ดูแบบ ประตูหน้าต่างอะลูมิเนียมสําเร็จรูปทอสเท็มประชุมประจําเดือน site งานเคลียงานที่มีปัญหาที่ช่างไม่สามารถแก้ไขได้ ตาม site งานควบคุมงานให้เป็นไปตามแผนที่กําหนด ...

 • Asian Institute of Technology

  Research Associate, Cgc

  6 วันที่แล้ว


  **General Function**: · **Areas of Research**:Infrastructure, Climate Change, Energy-Food-Water Security, Public Policy · **Specific Duties and Responsibilities**: · Under the direction and guidance provided by the Centre Director, assist with: · - Global literature search - on v ...

 • Asian Institute of Technology

  Senior Advancement Officer, Oaa

  6 วันที่แล้ว


  **Senior Advancement Officer** · **Office of Advancement and Alumni Affairs** · **Asian Institute of Technology**: · *** · The Senior Advancement Officer is responsible for developing fundraising strategies for a variety of projects and identify project ideas for private sector a ...


 • บริษัท ธนาสตีล เวิร์ค จำกัด คลองหลวง, ประเทศไทย เต็มเวลา

  1.แพ็คงาน/สินค้าให้เรียบร้อย เพื่อจัดส่งลูกค้า2.ตรวจสภาพของสินค้าและจํานวนตามที่บิลเปิดมาโดยไม่ให้เกิดข้อผิดพลาด3.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาตามที่ผู้บังคับบัญชาเห็นสมควร4.ปฎิบัติตามกฎระเบียบของบริษัทฯ ...


 • บริษัท ธนาสตีล เวิร์ค จำกัด คลองหลวง, ประเทศไทย เต็มเวลา

  1.ควบคุมการจัดเตรียมการผลิตภัณฑ์แปรรูปโลหะ2.ตรวจสอบความพร้อมของเครื่องจักรและอุปกรณ์3.แก้ไขปัญหาในกระบวนการผลิต4.ควบคุมการปฎิบัติงานของพนักงาน5.ตรวจสอบผลผลิตที่ได้เทียบกับแผนการผลิต ...