งาน Pak Kret

ตำแหน่งงาน
 • IFS Support Services Co.,Ltd.

  รับด่วน

  4 ชั่วโมงที่แล้ว


  **รายละเอียดงาน**: · เชียร์ขายสินค้าประเภททีวี แบรนด์ Sharp · - เช็คสต๊อคสินค้า จัดบูธสินค้าให้น่าสนใจ · - รายงานยอดขายให้กับเเบรนด์ · - ปิดการขายให้เป็นไปตามยอดที่เซลล์ตั้งเป้าไว้ · **คุณสมบัติผู้สมัคร**: · เพศชาย หรือเพศหญิงเท่านั้น (จํากัดอายุไม่เกิน 45 ปีบริบูรณ์) · - วุฒิการ ...

 • IFS Support Services Co.,Ltd.

  รับด่วน

  4 ชั่วโมงที่แล้ว


  **รายละเอียดงาน**: · - ขายสินค้าประเภท สวิท ปลั๊ก ตู้ไฟ แบรนด์ Bticino · - ดูเเลยอดขายให้เป็นไปตามที่บริษัทกําหนด · - ดูเเลสต๊อคสินค้าที่ตนเองได้รับผิดชอบ หรือตามที่หัวหน้างานกําหนด · - มีความตั้งใจกะตือรือร้นอยากขายสินค้าพร้อมเรียนรูในเเบรนด์ Bticino · - ทํางาน 6 วัน หยุด 1 วัน ...

 • IFS Support Services Co.,Ltd.

  รับสมัครด่วน

  4 ชั่วโมงที่แล้ว


  **รายละเอียดงาน**: · 1.เชียร์ขายสินค้าประเภทเครื่องประปา แบรนด์ Dexzon Varinal เครื่องกรองน้ํา อุปกรณ์ประปา · 2.ดูแลพื้นที่ขาย บริการลูกค้า · 3.เช็คสต๊อกสินค้า · 4.สั่งสินค้า · **คุณสมบัติผู้สมัคร**: · 1.เพศชาย เพศหญิง · 2.วุฒิ ม.3 ขึ้นไป · 3.มีประสบการณ์งานขายตามห้างสรรพสินค้าหร ...

 • บริษัท โรงพยาบาลเลอลักษณ์ จำกัด

  IT Support

  4 ชั่วโมงที่แล้ว


  บริษัท โรงพยาบาลเลอลักษณ์ จำกัด นนทบุรี, ประเทศไทย

  **จังหวัด** นนทบุรี (เมืองนนทบุรี) · **อัตราค่าจ้าง** ตามตกลง · **รูปแบบงาน** งานประจํา (Full Time) · **อัตรา** 1 · สมัครงาน · เก็บงาน · พิมพ์ · แชร์ · **รายละเอียดงาน** · IT Support · **คุณสมบัติผู้สมัคร** · - ชาย อายุไม่เกิน 35 ปี · - วุฒิปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโน ...

 • บริษัท เอฟ พรอพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด

  ผู้จัดการ(ด่วน)

  4 ชั่วโมงที่แล้ว


  บริษัท เอฟ พรอพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด นนทบุรี, ประเทศไทย

  **จังหวัด** นนทบุรี (เมืองนนทบุรี) · **อัตราค่าจ้าง** 18,000-20,000 บาท · **รูปแบบงาน** งานประจํา (Full Time) · **อัตรา** 1 อัตรา · สมัครงาน · เก็บงาน · พิมพ์ · แชร์ · **รายละเอียดงาน** · ดูแลความเรียบร้อยภายในหมู่บ้านจัดสรรหรืออาคารชุดควบคุมการทํางานรปภ.คนสวน ติดต่อประสานกรรมการ ...

 • บริษัท ดรีม ฟาวน์เดชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด

  ผู้ช่วยพยาบาล

  4 ชั่วโมงที่แล้ว


  บริษัท ดรีม ฟาวน์เดชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด นนทบุรี, ประเทศไทย

  **จังหวัด** นนทบุรี (เมืองนนทบุรี) · **อัตราค่าจ้าง** · **รูปแบบงาน** งานประจํา (Full Time) · **อัตรา** 5 · สมัครงาน · เก็บงาน · พิมพ์ · แชร์ · **รายละเอียดงาน** · หน้าที่ความรับผิดชอบ · 1.) ดูแลผู้รับบริการในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน และกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การอาบน้ํา การให้อาหา ...

 • บริษัท โรงพยาบาลเลอลักษณ์ จำกัด

  Model Marketing

  4 ชั่วโมงที่แล้ว


  บริษัท โรงพยาบาลเลอลักษณ์ จำกัด นนทบุรี, ประเทศไทย

  **จังหวัด** นนทบุรี (เมืองนนทบุรี) · **อัตราค่าจ้าง** ตามโครงสร้างบริษัท · **รูปแบบงาน** งานประจํา (Full Time) · **อัตรา** 2 อัตรา (ด่วนที่สุด) · สมัครงาน · เก็บงาน · พิมพ์ · แชร์ · **รายละเอียดงาน** · ดูแลลูกค้าส่วนหน้า คอยให้คําแนะนําลูกค้าในการใช้บริการ สร้างความสัมพันธ์อันดีร ...

 • บริษัท เอสบี เฟอร์นิเจอร์ จำกัด/บริษัท เอส.บี.อุตสาหกรรมเครื่องเรือน จำกัด/บริษัท เอส.บี.เฟอร์นิเจอร

  ผู้จัดการแผนก Prop

  4 ชั่วโมงที่แล้ว


  บริษัท เอสบี เฟอร์นิเจอร์ จำกัด/บริษัท เอส.บี.อุตสาหกรรมเครื่องเรือน จำกัด/บริษัท เอส.บี.เฟอร์นิเจอร นนทบุรี, ประเทศไทย

  วันนี้ · - คุณสมบัติพื้นฐาน · - งานประจํา ปี- นนทบุรี- ปริญญาตรี- สามารถเจรจาต่อรองได้- หน้าที่และความรับผิดชอบ · - ประยุกต์แนวคิดในการออกแบบ การจัด Prop สําหรับลูกค้า เพื่อให้เข้ากับ Theme & Trend อันจุดประกาย ดึงดูด ความน่าสนใจ และสื่อถึงเอกลักษณ์และอารมณ์ของลูกค้า · - บริหาร จ ...

 • บริษัท ริเวอร์พลัส จำกัด

  Inventory Control Officer

  4 ชั่วโมงที่แล้ว


  บริษัท ริเวอร์พลัส จำกัด นนทบุรี, ประเทศไทย

  ไอที - ซอฟต์แวร์/โทรคมนาคม, ไอที - อินเทอร์เน็ต · วันนี้ · - คุณสมบัติพื้นฐาน · - งานประจํา ปี- นนทบุรี- ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือสูงกว่า- 15, ,000 บาท/เดือน- หน้าที่และความรับผิดชอบ · - ตรวจเช็ครับสินค้าเข้า · - ควบคุมและตรวจสอบการรับ/จ่าย · - จัดทํารายงานสรุปสต๊อก ...

 • บิสซิเนส ซัคเซส แอคเคาน์ติ้ง จำกัด

  บัญชีรายรับ

  4 ชั่วโมงที่แล้ว


  บิสซิเนส ซัคเซส แอคเคาน์ติ้ง จำกัด นนทบุรี, ประเทศไทย

  วันนี้ · คุณสมบัติพื้นฐาน · งานประจํา · 1 - 3 ปี · นนทบุรี · ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือสูงกว่า · 20, ,000 บาท/เดือน · หน้าที่และความรับผิดชอบ · - ยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม,ภาษีหัก ณ ที่จ่าย,ส่งเงินสมทบประกันสังคม · - งานเอกสาร และ งานทะเบียน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า,กรมสรรพากร ...

 • บริษัท วิถีไทย เรียลเอสเตท จำกัด

  วิศวกรสำนักงาน

  4 ชั่วโมงที่แล้ว


  บริษัท วิถีไทย เรียลเอสเตท จำกัด นนทบุรี, ประเทศไทย

  การก่อสร้าง/การตกแต่ง · วันนี้ · - คุณสมบัติพื้นฐาน · - งานประจํา ปี- นนทบุรี, ปทุมธานี- ปริญญาตรี- ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์- หน้าที่และความรับผิดชอบ · - รับผิดชอบการถอดแบบ ประมาณราคางานระบบ ทั้งไฟฟ้า และสุขาภิบาล · - คํานวณต้นทุนงานระบบทั้งโครงการให้ถูกต้องตามข้อกําหนดร ...

 • บริษัท ยูนิฟาย เคมิคอล จำกัด

  Technical and Marketing Executive

  4 ชั่วโมงที่แล้ว


  บริษัท ยูนิฟาย เคมิคอล จำกัด นนทบุรี, ประเทศไทย

  วันนี้ · - คุณสมบัติพื้นฐาน · - งานประจํา ปี- นนทบุรี- ปริญญาตรีหรือสูงกว่า- ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์ + Commission- หน้าที่และความรับผิดชอบ · - Sourcing and providing to develop product in Thai market according to customer needs. · - Research and analyze market trends an ...

 • บริษัท ซี-คอน ซิสเต็ม เทคโนโลยี จำกัด

  ผู้ช่วยแผนกจัดส่ง

  15 ชั่วโมงที่แล้ว


  บริษัท ซี-คอน ซิสเต็ม เทคโนโลยี จำกัด ปากเกร็ด, ประเทศไทย เต็มเวลา

  ประสานงานด้านงานเอกสาร ฝ่ายวิศวกรรมดูแลติดตามงานกับหัวหน้าแผนกต่างๆ จัดทํารายงานนําเสนอผู้จัดการฝ่าย ...


 • 1. เตรียมโปรโมทสินค้าคอลเลคชั่นใหม่ๆ1.1 ออกแบบCONCEPT และนําเสนอสินค้าคอลเลคชั่นผ่านสื้อต่างๆ1.2 ติดต่อประสานงานถ่ายแบบทั้ง วีดีโอ และ ภาพนิ่ง 1.3 approve งาน ก่อนนําเสนอลงสื่อต่างๆ2. หาช่องทางโปรโมท โดยเป็นสปอนเซอร์สินค้า ให้กับนักแสดง หรือ influencer เพื่อการโปรโมท3. ดูแลภาพลัก ...

 • แอ็ท เฟเวอริท จำกัด

  Brand Manager

  15 ชั่วโมงที่แล้ว


  1.ดูแลรับผิดชอบพนักงานขาย ในสาขาที่ได้รับมอบหมาย ขายเครื่องประดับ แบรนด์ Motta เครื่องแต่งกายแบรนด์ Montipa สาขาในห้างสรรพสินค้า ในกรุงเทพ และ ต่างจังหวัด2.วางแผนและบริหารทีมขาย ดูแลยอดขายให้ได้เป้า3.ติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ห้าง4.รับสมัครพนักงานขายประจําสาขาที่ดูแลรับผิดชอบ5 ...

 • บริษัท ยูแอนด์วี โฮลดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด

  Customer Service Sale Associate

  1 วันที่แล้ว


  บริษัท ยูแอนด์วี โฮลดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด นนทบุรี, ประเทศไทย

  เคมีภัณฑ์/ปิโตรเคมีภัณฑ์ · เมื่อวานนี้ · - คุณสมบัติพื้นฐาน · - งานประจํา ปี- นนทบุรี- ปริญญาตรี- 12, ,000 บาท/เดือน + Commission- หน้าที่และความรับผิดชอบ · - Provide services to the sales team such as doing sale quotations, sale orders, providing necessary data, etc. · - Deals w ...

 • PRTR

  Account & Office Management Supervisor

  1 วันที่แล้ว


  To support our growth in Thailand country, we are recruiting an Account & Office Management Supervisor. · **Roles & Responsibilities** · - Having great experience in handling a full set of accounts in compliance with accounting standards: Accounts Payables (AP), Receivables (AR), ...

 • บริษัท แอร์แคร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

  พนักงานการเงิน

  1 วันที่แล้ว


  บริษัท แอร์แคร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด นนทบุรี, ประเทศไทย

  **จังหวัด** นนทบุรี (เมืองนนทบุรี) · **อัตราค่าจ้าง** ตามตกลง · **รูปแบบงาน** งานประจํา (Full Time) · **อัตรา** 1 อัตรา · สมัครงาน · เก็บงาน · พิมพ์ · แชร์ · **รายละเอียดงาน** · ระบบบัญชีขั้นพื้นฐาน · สามารถใช้โปรแกรม Microsoft office(Excel,Word) · มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์ และพร ...

 • บริษัท รู้ดด็อก จำกัด

  Planning & Production Officer

  1 วันที่แล้ว


  บริษัท รู้ดด็อก จำกัด นนทบุรี, ประเทศไทย

  เสื้อผ้า/รองเท้า/เครื่องตกแต่ง · วันนี้ · - คุณสมบัติพื้นฐาน · - งานประจํา ปี- นนทบุรี- ปริญญาตรีหรือสูงกว่า- ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์- หน้าที่และความรับผิดชอบ · - ลักษณะงาน: · - วางแผนและติดตามงานผลิตสินค้า Semi Goods/ Finish Goods/ Special Product · - วางแผนงาน Develop ...

 • Pasona HR Consulting Recruitment (Thailand) Co.,Ltd

  Executive Secretary

  1 วันที่แล้ว


  Job ID · 48852 · Business · Service(Hotel, Travel, Beauty, Restaurant) · Job Detail · - Manage and prepare various appointment schedules and facilitating management · - Prepare meeting plans and agendas as well as coordination Including scheduling appointments for executives, boa ...